abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Kingdoms of Valcia ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Gunral Trollobijec (Durotar)   Postava není přítomna 30.8.2014, 15:51:27
Vladařům Valcie pošlu tento dopis:

Moudří a vznešení vladaři elfích zemí,

Chtěl bych ještě dodat, že obvinění každé z elfích říší proti té druhé mělo několik bodů. Pokud si vůdci Enry vyložili můj list tak, že stvůry z Enry jsou hlavní či jedinou námitkou Quel Thalasu, pak to svědčí o naprostém selhání komunikace mezi elfími zeměmi.

Žádám Vás ve jménu míru a života: Nechystejte se k boji, dokud si své argumenty navzájem nevyjasníte. Vaše vzájemná obvinění jsem zatím téměř vůbec nezveřejnil, protože nechci vyzrazovat to, co Durotaru píšete soukromě - ale bylo by opravdu vhodné, kdybyste je formulovali veřejně, jinak se diplomacie utopí ve zmatku a nedorozuměních a dojde ke zbytečnému krveprolití.

Na hranici Quel Thalasu s Durotarem leží (kus na východ od místa, kde se tato hranice dotýká Ogrimmaru) místo, odkud je do Enry velice blízko. Pojďme na tomto místě uspořádat mírové jednání, kam budou zváni vyslanci všech národů. Já Gunral tam již jsem, takže záleží na Vás, zda přijdete.

Moudří elfové, dokažte tímto činem, že nestojíte o válku. Slibte si navzájem, že do tohoto jednání nebudete útočit a zachováte současný status quo.

Myslete na vdovy a sirotky na obou stranách, které by byly přetrpkým ovocem otevřené války.

Gunral z Durotaru

 
  Grazh´iel Nien´or (Enra)   Postava není přítomna 30.8.2014, 15:25:43
Naše odpověď na sebe nenechá příliš dlouho čekat. Posíláme své posly všem vladařům, neboť na nespravedlivé obvinění nelze jinak reagovat, než-li veřejným prohlášením.

Vážený králi Kaeli Drakobijče, vládce Quel Thalasu,
Vážený vévodo Elronde II., pobočníku krále Quel Thalasu,
Vážený Gunrele Trollobijče,

jsme vskutku rádi, že se Quel Thalas obtěžoval odpovědět alespoň Vám, když už s námi přerušil veškeré diplomatické styky. Nyní bychom ocenili, kdybyste věnovali svoji plnou pozornost následujícím řádkům:

V první řadě žádáme o vyslání expedice do temných lesů Enry, abyste si udělali představu o tom, jaká stvoření zde žijí a jak moc nebezpečno v našich lesích je. Potýkáme se zde s nebezpečnými a jedovatými tvory, o kterých se elfům v pohodlí světlých lesů ani nezdá...

Při vykonávání naší části dohody - tedy vysekání kilometrové hranice mezi temnými lesy patřícími Enře a temnými lesy patřícími Quel Thalasu, se kvůli nezvyklému hluku byli někteří z těchto tvorů vyplašeni a zamířili do různých směrů od zdroje hluku. Rozdíl je ovšem v připravenosti. Nám tito tvorové nevadí, jsme na ně zvyklí, protože s nimi žijeme bok po boku již přes sto let. Quel Thalas je ovšem zhýčkaný svými bezpečnými lesy a proto s nimi má očividně problém. Přitom před stopadesáti lety to byli právě oni, kdo nás vyhnal do těchto nebezpečných lesů, abychom zde zemřeli za přispění těchto tvorů. A nyní, když jenom maličkou část z nich potkají na území, které si od Enry sami vyžádali oplátkou za mír, budou protestovat?! Nerozumíme tomuto hrubiánskému a účelovému chování. To je jako bychom si vyžádali od Durotaru pronájem jejich řeky na pitnou vodu a následně si stěžovali, že jsou v ní ryby, které ji znečišťují. Domnělé nestvůry jsou pouhou součástní temných lesů Enry, nejsou žádným projevem agrese, stejně jako není projevem agrese medvěd, který přejde přes hranice sousedících států. Žádáme tedy od Quel Thalasu veřejnou omluvu za toto křivé a nesmyslné obvinění.

A dále přikládáme zbraně, které jsme zabavili elfům na našich hranicích, když se pokoušeli o vstup do naší země.


Nechť hvězdy vedou vaše srdce k poznání

Grazh´eil Nie´or vládce Enry
 
  Gunral Trollobijec (Durotar)   Postava není přítomna 30.8.2014, 14:56:28
Mí poslové donesli všem národům tento list:


Vážený spojenče Grazh´ieli Nien´ore, králi Enry,
Vážený králi Kaeli Drakobijče, vládce Quel Thalasu,
Vážený vévodo Elronde II., pobočníku krále Quel Thalasu,

Kopii tohoto dopisu posílám všem vladařům Valcie, protože bezpečnost a spravedlivý mír ve Valcii pokládám za věc veřejnou.

Oba elfí národy mně poslaly dopis, v němž viní druhou stranu z agrese a hrubého porušování míru. Nemám v úmyslu zasáhnout v ničí prospěch, pokud některá ze stran přesvědčivě nevyvrátí tvrzení strany druhé. Do té doby nepokládám za potvrzené, že někdo někoho "nevyprovokovaně napadl", což je podmínka ve spojenecké smlouvě mezi Enrou a námi.

Návrh veřejného projednání

Chtěl bych obě strany požádat, aby agresi druhé strany vylíčily veřejně a tím daly možnost se vyjádřit všem národům, kteří chtějí dostát svému kousku odpovědnosti za zachování míru a spravedlnosti. Věřím, že vyvinout diplomatický tlak proti bezpráví je morální povinností každého vladaře.

Je pravděpodobné, že pokud každá strana na tato obvinění veřejně odpoví, pak po několika takových "kolech" budeme mít mnohem ucelenější obrázek, co se vlastně děje.

Nevidím důvod, proč by ta strana, která je v právu, měla zájem skrývat pravdu před veřejností; proto budu nakloněn více věřit té straně, která tuto žádost o veřejné vyjasnění vyslyší. Prosím obě strany, aby také zmínily, která ze svých tvrzení mohou dokázat.

Výprava do Quel Thalasu

Vážený vévodo Elronde II., rád přijímám Váš návrh, že se do Quel Thalasu přijede někdo z Durotaru osobně podívat na škody, které Vám, jak píšete, způsobily stvůry z Enry. Nejsem si ale jist, zda pohled na tyto škody bude zároveň důkazem, že ty stvůry přišly z Enry a že se Enra o jejich zastavení nesnaží. (Prosím neberte to jako projev nedůvěry, ale jako snahu o detektivní přístup, kdy co není prokázáno, musí se pokládat za nejisté.)

Sdělte mně, kolik vojáků osobní stráže si s sebou moje diplomatická výprava může vzít. Chtěl bych Vás zároveň požádat, aby u této výpravy byli přítomni zástupci Enry, kteří na Vaše argumenty ihned mohou sdělit svůj postoj, a dále zástupce každého valcijského státu, který si to bude přát.

Ještě nevím, zda pojedu osobně. Byl bych moc rád, aby se tato výprava mohla setkat s králem Kaelem Drakobijcem. Nevidím do detailů Vašeho politického systému a jelikož píšete, že jste mezi těmi, kdo s králem nesouhlasí, zajímá mne, zda můžete podat důkaz, že jste oprávněn za krále vyjednávat. Jistě pochopíte moji opatrnost, protože uvěřit slovům někoho, kdo pověření nemá, by byla horší diplomatická katastrofa, než toho, kdo jej skutečně má, neprávem žádat o důkazy.

Kéž je nyní na prahu války celé Valcii dopřána moudrost pravdu nalézt, vůli ji zvolit a sílu ji vykonat!

Gunral Trollobijec, král Durotaru
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2019 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.