abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Kingdoms of Valcia ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Gunral Trollobijec (Durotar)   Postava není přítomna 13.4.2015, 16:47:04
Až skončí rozhovor s druidem, obrátím se ke stormgardským.

"Vojáci Stormgarde, dobře jste udělali, že jste odvrhli svého tyrana. Nyní mám na Vás tři žádosti. Prosím, abyste je tlumočili i těm, kdo tu dnes nejsou.

Za prvé, nikdy na tento den nezapomeňte, vy ani vaši pravnuci. Daenlan by své zlé plány neuskutečnil a vaši krásnou zemi na pokraj zkázy neuvrhl, kdyby se mu dostatek lidí postavil i za cenu osobního rizika. Jak řekl jeden moudrý elf, k vítězství zla stačí, aby dobrá většina neudělala nic. Až bude někdo ve vaší zemi opět páchat nepravost, postavte se mu se vší rozhodností.

Má druhá výzva s tím souvisí. Je vyloučené, aby takový tyran provedl své zlé plány sám. Mnozí mu sloužili ze strachu, ale jistě mu někteří pomáhali z prospěchářství a sobectví, které nebere ani kapku ohledů na druhé. Neměli by zůstat bez trestu. Navrhuji potrestat jen ty, u kterých je toto jednání prokazatelné a zároveň motiv bezohledného sobectví jasně převažoval nad motivem strachu, tj. kdo to dělali dobrovolně a ne z obavy o život. Chtěl bych, aby tito lidé byli vydáni durotarským soudcům a pak uvězněni v durotarském vězení, pro výstrahu všem. To žádám, protože durotar nemůže nechat útok na svoji svrchovanost jen tak bez trestu. Pokud se provinili i proti Terkanovi, jistě se oba dva dohodneme. Na tomto soudním procesu rád uvítám i vaše vyslance, aby bylo přihlédnuto i ke zvykům vaší země.

A za třetí, rád bych se zúčastnil rokování o volbě příštího krále Stormgarde. Bez práva hlasovat, ale s právem upozornit na důležité okolnosti, které byste měli zohlednit, abyste si nezvolili krále podobně podlého, jako byl ten, který dnes dokraloval.

Myslím si, že vaše země mně to dluží. To, že jste napadli Durotar, ač jste věděli o jeho nevině, nám podle mezinárodního práva dalo řádný důvod vás porazit a nastolit u vás režim spravovaný vítězi. To, co od vás nyní chci, je tedy mnohem menší zásah do vašich státnických záležitostí, než co bych mohl požadovat. Uznejte, že mám oprávněný zájem na tom, abych podobný útok nemusel řešit každý rok znovu.

Muži Stormgarde, souhlasíte se všemi třemi body?
 
  Gunral Trollobijec (Durotar)   Postava není přítomna 13.4.2015, 16:28:06
Když druid přednese svoji žádost, projede mým obličejem vlna nevole.

Když se ale přimluví Terkan, nechám se přesvědčit a odpovím druidovi:

"Dobrá, je tvůj. Na jeho život nemám nárok, protože bez tebe by byl již mrtev. A vlastně jsem rád, že budu zbaven břemene, jak se vyvarovat dvojího úskalí, být k poraženému zločinci příliš milosrdný nebo naopak příliš tvrdý. Dáte mně pak vědět, jak pokračuje jeho náprava?

A povíte mně něco o svém lidu? Hádám správně, že žijete v lesích Stormgardu, ale své věci si spravujete sami a králi se nezodpovídáte? A svá tajemství si střežíte a nikomu z cizinců neprozradíte, jak žijete a co umíte? Máloco by mně udělalo takovou radost, jako strávit týden s vámi a sdílet váš životní styl. Odhodit přepych královských síní a žít v souladu s přírodou... Dovolíš mně to, prosím? Možná se pak vrátím k povinnostem politika moudřejší a s nadhledem."


Dívám se mu do očí a s velkým napětím čekám jeho odpověď.
 
  Terkan (Northrend)   Postava není přítomna 11.4.2015, 21:59:09
"Múdre slová. Melandra súhlasí a ja s ňou. Čiň tak s mojím požehnaním. Gunral, žiadam ťa aby si ich ponuku prijal."

Meč vytiahnem z rany a pod helmou zo železa vyjavím obdiv a bolesť. Som na ňu zvyknutý, no boju som sa už dlho nevenoval. Bude tomu niekoľko zím čo ma takto poranil medveď pri love. Rana by bola smrteľná, nebyť odolnosti ktorú mi prepožičala Stormgardská zem.

Meč s mojou krvou vezmem do druhej ruky a pristúpim ku Daenlanovi. Zem pod jeho nohami pomaly vytlačí na povrch zbytok jeho tela a ja ukážem okolostojacim krajanom aby ho z toho miesta odniesli. Zabodnem tam jeho meč do zeme a k nemu vytiahnem tabuľku z kameňa na ktorú prstom napíšem :

Tu padol Daenlan, kráľ Stormgarde v súboji s Terkanom, vládcom Northrendu

Skromný kameň položím pod meč do krvou zmáčanej zeme a nechám sa ošetriť gunralovým liečiteľom, než sa vydám natrhať kvety alebo iné byliny z okolia a upletiem z nich nejaký tvar, rastliny takto pripravené potom za obradnej motlidby bohyni zeme, Melandre, priložím ku Daenlanovmu meču.

"Nadnes som tu skončil, Northrendské nohy vstúpia na vašu zem až keď nás sem zavedie hľadanie zločincov ktorý tieto jatká umožnili alebo až zavládne pokoj na našich hraniciach a naši kupci znovu prídu za obchodom. vyberte kráľa ktorý dopraje ľudu život a mier. Melandra nech vám žehná."

Odpoviem smerom k Arcidruidovi a vydám sa za Marrom, aby sme sa navrátili do Northrendu.
 
  Grenth   Postava není přítomna 11.4.2015, 21:19:30
Terkana meč zasáhne, ale stejně jako šípy zdaleka nemá takový účinek, jaký by způsobil lidské kůži. Přesto-Daenlan mířil šikovně a se do Terkana zasekne dost na to, aby nespadl na zem. Ukazuje se, že ani pod vlivem svých kouzel není vládce Northrendu nezranitelný, když meč vytrhává a z mělké rány mu kape krev, která se mísí z pískem opadávajícím z jeho zkamenělé kůže. Rána ho ani zdaleka neohrožuje na zdraví, ale rozhodně si při pohledu na ni ještě za pár měsíců vzpomene na tento den.

Vzápětí, než může kdo zareagovat, se Daenlan, opět velmi zkušeným pohybem, podřízne. Krev mu vystříkne okamžitě z rány-nikdo z přítomných pochopitelně pohled neodvrací, snad až na brance, ale zbytek jsou vojáci, krev je jejich řemeslem. Gunralův léčitel spěchá ke zraněnému a ještě za běhu si trhá roucho, ale netváří se pozitivně. Lidské síly už v takových případech obyčejně nestačí.

Dostane se mu ale nečekané pomoci. Stormgardské šiky se rozestupují před mužem v dlouhém bílém rouchu s dlouhými vlasy a vousy téže barvy, opírajícím se při svém dlouhém kroku o dřevěnou hůl. Jeho hlas, byť se zdá tichý, se nějak propaluje do vašich uší, takže jej vnímáte velice jasně. Ruku má vztaženou k Daenlanovi a v jasném rytmu dokola stále hlasitěji zpívá:

"Iâr cell o lhedin harno, darcella im conui!
Lûth ned o im nella, darcella im conui!


Gunralův léčitel se na něj překvapeně dívá, neboť cítí, jak krvácení pod jeho rukama zvolna ustává. Ne že by ji už nevyteklo dost-Daenlan ztratil vědomí a je velmi bledý. Zahalený muž, v němž už všichni přítomní museli poznat druida, si nyní stahuje kápi a promlouvá.

"Jsi moudrý muž, Istore, žes neposlechl nemoudrého rozkazu."

Kapitán stormgardských šermířů s úctou a pokorou přikývne. Druid se od něj odvrátí ke Gunralovi.

"Ty jsi též prozíravý, Gunrali zvaný Trollobijec. Smrt by si Daenlan vybral sám, a proto musí být jeho trestem život. Mám k tobě prosbu."

Z vojáků postupně vystupují další druidové, stejně oblečení jako jejich představený. Všichni upírají své zraky na Gunrala, když arcidruid dokončuje myšlenku.

"Nech mne odvést Daenlana do lesů, v nichž dlím se svými bratry. Svážeme ho svatým poutem, tak aby už les nemohl opustit, dokud bude pomýšlet na pálení jiných lesů. Dáme mu dlouhý život, během něhož bude sázet stromy, aby se naučil cenu života. A těžké práci, té jistě neunikne, ta se jistě najde i ve Stormgardu.", usměje se druid.
 
  Gunral Trollobijec (Durotar)   Postava není přítomna 11.4.2015, 17:24:38
16:00

Když Daenlan promluví a nic nenasvědčuje, že by si chtěl vzít život, ozvu se: "Teď je vhodná chvíle, Daenlane, abyste vysvětlil vlastním vojákům, z jakého titulu jste si dělal nárok na území Durotaru."

(O vteřinu později už mě to mrzí, protože jsem se nechal vyprovokovat do nízké šarvátky.)

Pokud se mu podaří sebevražda (a pokud ne, řekněme, že to z mého pohledu vypadalo, že ano), jsem šokován a polknu. Pak se vzchopím a promluvím: "Vojáci Stormgarde, vojáci Durotaru, přátelé ze Selimie a Northrendu. Pamatujte si dobře tuto chvíli. Svět se nedělí na dobré a zlé lidi. V každém z nás je dobro a zlo. Každý z nás musí denně zkoumat své činy, zda v nich není zlo, které ani sami sobě nepřiznáváme.

Tohle se může stát každému z nás, kdo neostříhá své cesty. Dopřejeme si nevinný podvod na cizí účet, pak si na zlo zvykneme a konáme stále horší a horčí věci.

Tento mladý král se nechal svést k velkému zlu - kéž mu nebesa dopřejí pokoj."


Mezitím můj osobní ranhojič, který se ve svém dojmu (o úspěšné sebevraždě) neukvapil jako já, rychle přiskočil k Daenlanovi, prohlíží ránu a snaží se ho zachránit.
 
  Daenlan (Stormgarde)   Postava není přítomna 11.4.2015, 16:25:32
Tak tohle ne, nestanu se obětí nějakých vašich rozhovorů, vojáci Stormgardu zachovejte si aspoň trochu mužnosti a braňte zem před cizí vládou - vemte své zbraně, a vraťte se do Soternu a zabijte každého kdo vám bude stát v cestě a pokuste se ještě své jednání odčinit, protože jinak se o vás na věky bude mluvit jako o zbabělcích.
Na to hodím meč po Terkanovi, ve snaze ho zabít, beru si svůj nůž a rozzířnu si hrdlo.
 
  Gunral Trollobijec (Durotar)   Postava není přítomna 11.4.2015, 15:39:05
Vystoupím na nějaké vyvýšené místo a promluvím.

"Vojáci Stormgarde, děkuji Vám, že jste uposlechli svoje svědomí a nenásledovali tyrana. Nyní si můžete zvolit vládce moudřejšího, který bude mít na paměti dobro lidu.

Nikdy nezapomeňte na ty, kteří dnes Daenlanovi poslušnost odepřeli jako první, protože tím riskovali život a pověst a zachránili tím tisíce z vás.

Nejsem sice vázán svým slibem, že Daenlana nechám na živu, protože ten byl podmíněn tím, že zastavíte útok hned, zatímco Vy jste to učinili, až když Vás smetla a dezorientovala durotarská armáda.

Nicméně přesto váhám, zda jej oběsit nebo jen potrestat nucenými pracemi v Durotaru - myslím, že právě Durotar na to má právo jako terč nejpodlejší z Daenlanových intrik. I nejzavilejší puberťák může dospět. A to, že se umí hbitě ohánět mečem"
třu si místo, kde jsem to schytal při duelu "to o tom, zda je puberťákem, vypovídá mnohem méně, než dlouhá série intrik.

Nechám to na Vás, králi Terkane. Buď jej zabijte, nebo jej v Durotaru uvězníme a dáme mu čas se napravit. What shall it be?"


Král Terkan však rozhodnutí ponechává na vůli stormgardských.

To pro mě není přijatelné, a proto zvýším hlas: "Vojáci Stormgarde, Norhtrend i Durotar byly obětí záludných intrik. Kdyby tohle někdo udělal Vašemu národu a to bez nejmenšího vyprovokování, požadovali byste vydání viníků, abyste je potrestali sami? Ano nebo ne?"
 
  Terkan (Northrend)   Postava není přítomna 11.4.2015, 13:56:18
Prehovorím k najvyššiemu druidovi a veliteľovi šermiarov:

"Vidím, že rozum zvýťazil nad vojnou. Aký osud doprajete vášmu kráľovi?"

Pozastavím svoj útok a vyčkám rozhodnutia krajanov nad činmi svojho kráľa.
 
  Faolan Tir Gwilym (Smečka)   Postava není přítomna 11.4.2015, 13:35:22
Podkresová hudba (kliknou kolečkem myši)

Kdosi jednou řekl že válka je, když "mladí a naivní umírají za staré a zatrpklé. Ve skutečnosti ale často mladí a ambiciózní ženou pro svoji slávu na smrt i otce od rodin, bratry, syny... válka na věk nehledí, je hladová a nevybírá si.

Gunralův proslov zanikne ve válečném pokřiku Stormgradských a svištění šípů. Ve chvíli kdy se ale přední linie vykřičí do sytosti, u těch zadních se ozve křik značící mnohem menší odhodlání. Do řad lučišníků Daelonvy armády se s hlasitým stvištěním zakousnou projektily z balist a napáchají mezi vojáky obrovskou paniku, tu potom ještě zvětší fakt, že o než se někdo stihne vzpamatovat z překvapivého a hrozivého útoku, zkosí zadní řady Stromgradských obrovská salva z kuší. Lehké lidské zbroje nemají proti kuším šanci a Durotarští měli vždy nadání na výrobu válečných pomůcek. Kušníci zaujmou pozici podél hranice lesa s linií trpasličích štítonošů stojími vpředu aby případně mohli svými štíty nebo sekerami zastavit nepřátelskou odvetu. Úplně vpředu jsou pak oddíly těžké pěchoty v plátových zbrojích, které svými kopími a štíty začnou tlačit překvapené Stormgradské dopřede. Prvotní útok je jednostranný masakr a i když se tvrdé jádro Daelanovy armády začne fromovat k obraně poměrně rychle, noví branci se pletou pod nohy a panikaří. Trpaslíci se zastaví před přeskupující se armádu a když přední řady zakleknou, odhalí za sebou už nově připravené kušníky. Co vojáci Durotaru řvou sice neslyšíte, ale domyslet si to není problém... a co víc, podle jakékoli absence protiútoku Stormgradu a hlasitého dohadování vojáci zvažují co si vybrat... vlastní svědomí a život, nebo zteč proti jedné z nejlepších armád Valcie a poslušnost králi, který toho předchozího stejně sám zradil a navíc od svého dosazení na trůn táhl zemi do nesmyslných válek bez výsledku. První branci zahazují meče, zatím co vojáci věrní Daelanovi se naží ostatní přesvědčit k opačnému rozhodnutí.

Mezitím samotný Daelan bojuje s Terkanem o holý život, na rozdíl od své armády mu ale už zbývají jenom slova. Druidi, strážci národních tradic a zvyklostí Terkanovi beze slov ustoupí z cesty... jeho elitní šermíři ale pořád stojí zemnímu mágovi v cestě a jejich obouruční meče jsou dost na to, aby se i on zatím držel kousek od jejich dosahu.

Krátká výmněna názorů mezi oběma králi visí ve vzduchu a kupodivu je teď už i slyšel pro ty stojící v bližším okolí. Obě armády utichly a čekají... Stormgradští protože přišli o jasného velitele i elán, Durotarští, protože mají svoje rozkazy a pokud to není nutné, trpasličí generál nehodlá útokem na početnější armádu ztrácet muže.

Poslední Daelanova věta, ovšem z velké části rozhodne. Velitel šermířů se po takovém rozkazu napřáhne mečem a... zarazí ho do země na což si zhnuseně odplivne Daelanovým směrem.

"Přísahal jsem věrnost starému králi a lidi Stormgradu. Ne frackovi co žene vlastní lidi na porážku jako dobytek, jen proto, se o něm psalo v knížkách. Někdo pod záminkou vyjednávání vyláká krále aby ho mohl ze zálohy přepadnou nemá právo mluvit o férovosti souboje, na který sám vyzval."

Zbytek šermířů se otočí od Daelana a přejdou ke svému veliteli, na straně krále jiz zůstane sotva půl tuctu. Druidi mezitím zamíří k předním řadám armády, uklidnit situaci a zůstane jen ten nejvýše postavený.

"Starej král byl možná občas šmejd, ale byl to opravdovej král. Nebyl to lovec příležitostí, neposílal na smrt děti a bojoval sám za sebe. Ty se to teď holobrádku nauč taky, aspoň na těch posledních pár nádechů co ti zbyly."

Dokončí ještě velitel šermířů svůj výlev emočního kalu a na modře pomalované tváři už není vidět ani to zhnusení. Posledních pár Šermířů nakonec dojde asi k závěru že jim nový král nestojí za boj proti kamarádům a tak uhnou na konec taky.

Daelna už od malička šplhal po společenském žebříčku sám, bez cizí pomoci, teď z něj ovšem i sám spadl a nikdy kolem se evidentně nehodlá přetrhnout aby ho zachránil.
Na planinu se jenom pomalu začíná vkrádat mlha.
 
  Grenth   Postava není přítomna 11.4.2015, 12:22:33
Teď už by i Boha zajímalo, jaká je reakce Daenlanovy armády:-)Můžete s tím vzájemným vražděním počkat, než to Tark dopíše?
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164] 
Liraell


 

Liraell


 

www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2019 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.