abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Jak Přepsat Historii ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Baal   Postava není přítomna 2.1.2018, 17:22:00
Konec Měsíce Setí

Měsíc setí uběhl skoro bez povšimnutí v očích mnoha, kterří se museli tváří v tvář postavit dění na severu. Ačkoliv to tak nemusí vypadat v tomto měsíci se odehrálo hodně a každý rozumný ví, že tohle není konec nýbrž předehra k tomu co se teprve blíží.

Celé to začalo pádem poloostrova. Nákaza se objevila odnikud a nikdo se jí nepokusil zastavit což mělo katastrofální následky. Jakmile si všichni uvědomili co se děje už bylo pozdě. Nákaza nejdříve pohltila Orphanskou populaci a pak se začala šířit do dalších nebráněných regionů. Mezi první oběti nákazy patřil i původní lord z Orphanů, Lellakor.

Extrémní situace na poloostrovu měla extrémní následky a pár týdnů od začátku nákazy se zformovalo několik kultů každý s jiným motivem a účelem, které nyní vedou krutou občanskou válku na infikované půdě. Ale všechna naděje Orphany neopustila, rodinného dědictví se ujal Lellakorův synovec Einar Orphan, který se navrátil na Vdovinu Hlídku a nyní vede snahu obnovit to co bylo ztraceno.

Někde naděje povstává a jinde naděje upadá. Na Hory se blíží temné časy. Celé to začalo masivním masakrem Priderockské populace na rozkaz Alayne Bloodram. Během jediné noci polovinu místních byla pobita a většina těch co přežili utekli z regionu. Tato noc smrti a hrůzy se zapsala do kronik jako Hostina pro Vrány. Priderockské země už nikdy nebudou stejné.

O pár mil na východ Ashber seskupil svou veškerou armádu u Nízkého Hraggoru a o pár dnů později se vydal na pochod na sever, při čemž jeho vojáci přinášeli plameny kamkoliv šli. Nakonec se Ashberské vojsko střetlo s Bratrstvem bez Praporců a dostali se do dlouhé bitvy, ke konci bitvy se připojila kavalerie Bloodramů a společně s Ashberskou armádou zahnali odboj na ústup a po třetí zabili jejich vůdce.

I tak všechna naděje není ztracena, k břehům Tabarských zemí dorazila jediná válečná galéra po okraj plná válečníků ze zámoří. Válečníků s rudými kříži na štítech pod vedením bratra královny Imary Tabar. Ačkoliv dorazili tyto posily spekuluje se o vnitřním konfliktu mezi Tabary, mezi bratrem a sestrou dohadujících se ohledně nástupnictví na trůn.

Na jihu došlo k masakru města ve vlastnictví khana známého jako Král Koření. Nikdo nepřežil, všichni do jednoho byli zabiti. Vzdálení pozorovatelé hlásí temné mraky postupující směrem na sever, nic více.

Počátek Měsíce Dešťů

Odboj byl pro zatím naprosto vyřazen ze hry, není cesta jakou by se po takovéhle porážce mohli zapojit do války na minimálně příští měsíc. Nyní Ashberové a Bloodramové stojí spolu, je čas vyjednávání a případného spojenectví, které by mohlo přivést nový pořádek do Džálav. Ačkoliv ve hře je více hráčů než si všichni uvědomují.

U Vdoviny Hlídky se shromažďují Orphanské síly a jejich vazalové aby se konečně vypořádali s touhle nákazou. Hlášení také mluví o karavaně léčitelů a Mistrů nákaz přicházejících až z Impéria. Aktivita kultů klesá jak si pomalu všichni uvědomují, že konec nákazy se blíží. Ale i tak se mnozí k těmto organizacím stále hlásí.

Ze severu přichází podivné hlášení o pohybu lodí. Pobřeží Talbarského údolí bylo na týden zabráno Orphanskou flotilou ale ti pak z neznámých důvodů nastoupili zpět na lodě otočili své lodě a celá flotila ze vypravila směrem k poloostrovu. Ale to není jediný pohyb lodí o kterém se mluví, hlášení mluví o velikých válečných lodí plných žoldáků plavících se pod zlatou vlajkou.

Ať se tenhle měsíc stane cokoliv bude to velké. Větší než se stalo cokoliv předtím. Nyní teprve skutečná občanská válka začala. Vojsko pod Skalní Stráží pozvedlo své praporce a začalo se pomalu přesouvat na jih...
 
  Lord Harras Harraval   Postava není přítomna 2.1.2018, 16:19:08
Během toho, co Alayne a Asher bojují s Tabarem, tak se zapojím do okolního boje. Zpátky s jejich souboji se vrátí zrovna, když Rodrik říká cosi o jeho předcích. Kysele se usměju ,, Máme společné předky Rodriku. Takže na ně bych se neodvolával...."

Pak se ovšem rebelové vrhnou vpřed a utvoří hradbu před Rodrikem. ,, Kurva" Zasyčím a vrhnu se k němu. Mezi tím ovšem začnou rebelové utíkat. Asher hned začne organizovat výpravu na hnaní jich. Pohlédnu k němu ,, Pošlu s váma svoje psy jestli chcete."

Během toho ke mě přijede jeden Harravalský kavalerista. Nakloním se k němu a když přestane mluvit, tak přikývnu. Omluvim s úklonem hlavy a kousek poodjedu. Tak sesednu z koně a kleknu si vedle jednoho umírajícího muže. Je do jeden z kapitánů mé kavalerie a můj přítel. Nakloním se k němu a pronesu ,, Bojoval jsi dobře příteli. Beliah je spokojen." Poté mu zatlačím oči, zvednu se a kývnu na muže, kteří ho odnesou.
 
  Lorwyn Ashber   Postava není přítomna 31.12.2017, 9:32:07
Není třeba mluvit je to tanec smrti. Meč se střetává s mečem a ocel zatím neochutnala krev. Rodrik je celkem solidní soupeř, a když shodí "lady" z koně. Vrhnu se vpřed a dávám jí čas se zvednout.

"ženská na bojišti je pohroma."

"lady" Ochutná krev jako první a já jí hned následuji. Při slovech Rodirika jen temně usměji.

"Ty nám říkáš Uzurpátoři?"

Pak nastane mela a masakr. Jakmile Rodrik mizí v dáli jen setřu krev ze starobylé modlitby na svém meči. Posměšně sleduji "lady" v jejím vzteku.

Jakmile začne řev nechám ho, ať se vybouří. Poté zvednu meč nad hlavu a řev v mžiku utichne a já začnu udávat první rozkazy.

"Spálení vpřed a šíříte požár a hnát se za rebely. Kdo je ochoten jde s nimy. Jděte jen pár hodin a pak se vraťte. Postavit tábor a postarat se o zraněné. U zajatců provést selekci jako vždycky. Vyselektované jako nehodící se předat Bloodramům.
 
  Einar Orphan   Postava není přítomna 30.12.2017, 22:28:47
Do všech stran země se rozjedou poslové, kteří všem významějším panovníkům nesou tuto zprávu.

S politováním oznamuji, že lord Lelakor Orphan před nedávnou dobou skonal, tudíž na trůn nastupuje jeho nejbližší mužský dědic tedy já, lord Einar Orphan. Tímto také oznamuji, že zavrhuji činy mého předchůdce, které vedli k současnému katastrofálnímu stavu Orphanského poloostrova a zároveň vyhlašuji neutralitu v současné válce vedené neprávem proti Tabaru.

S úctou lord Einar Orphan
 
  Alayne Bloodram   Postava není přítomna 30.12.2017, 0:48:23
Plně zaměřená na Tabara se proženu okolo a prudce švihnu mečem ale ten mrňavý Horal jako by se uměl rozpůlit a pak zase spojit po tom co má čepel proletí místem kde ještě před chvílí byl. Otočím koně a akci opakuji tentokrát se trochu nakloním na stranu v sedle abych ho mohla zasáhnout ale opět nic.

Vydám ze sebe rozčílený výkřik a opět otočím koně. Zabodnu ostruhy do jeho slabin a v poslední chvíli změním směr ale i v ten moment dostanu jen škrábanec hrotem meče. Postav se a bojuj tanečníku!" Vykřiknu rozčíleně když opět otáčím koně abych opět udeřila.

Zdálo se, že mě Tabar vzal za slovo protože při dalším nájezdu skočil před koně a prudce zamával plamenným mečem. Oheň zvíře vyděsil a než jsem mohla něco dělat kůň se postavil na zadní, nejdříve ho prudce popadnu kolem krku při čemž pustím meč abych nespadla, ani tak se však neudržím a s hlasitým zařinčením dopadnu na zem.

Chvíli jen ležím, popadám dech a hledím k noční obloze. Pak se prudce protočím a vylezu na čtyři, po čtyřech se doplazím ke svému meči, který pevně sevřu kolem čepele a využiji ho jako oporu když vstávám, pak ho obrátím a uchopím jílcem. Vrhnu pohled na Rodrika místo rozčílení se dám do hlasitého smíchu, údery plochou stranou čepele proti okované rukavici jeho kousku zatleskám.

Potom se vrhnu vpřed a pustím se do boje na nohou. Nyní na nohou jsem ztratila převahu z koňského sedla ale zase jsem získala větší kontrolu nad svou mobilitou. Chvíli to trvá ale nakonec dostanu pořádný zásah jak moje čepel zajede do Rodrikova břicha. Čepel prudce vytáhnu a Rodrik dostanu úder od Darkwina.

Při Rodrikových slovech se opět hlasitě zasměji. ,,Mí předkové stahovali tvé předky z kůže pro zábavu, myslím, že se minimálně zle šklebí při tomhle všem." S těmi slovy se připravím k poslednímu úderu ale v tom se mezi nás dostanou rebelové a oddělí nás od Rodrika. V ten moment mě popadne zuřivost, hlasitě zařvu. ,,Ne! Je můj!" A pokusím se k Rodrikovy co nejrychleji prosekat.

Ale než se k němu dostanu tak se Horalové dají na úprk pokusím se jít za nimi ale nakonec to vzdám. Pomalu zastrčím čepel do pochvy, a pak si prudce strhnu helmu a mrštím jí proti zemi s hlasitým výkřikem vzteku. Chvíli se bezradně koukám na les a pak se otočím a sleduji Ashbery, v krátké chvíli se mi změní nálada. Uhnu si mokré vlasy co se mi přilepily na obličej a zatleskám Ashberovi s širokým úšklebkem na tváři. Zatím mlčím, nehodlala jsem se přidat ke skandování ale ať si jí Popelavý užijí.
 
  Baal   Postava není přítomna 30.12.2017, 0:29:46
Poslední Vzdor

Horalové mohli bojovat statečně, mohli se snažit sebevíc ale spojené síly Bloodramů a Ashberů je naprosto drtily. To na co se rebelové zmohli byl poslední zoufalí odpor. A i ten se blížil konci jako celá bitva. Všechno teď leželo na ramenou Rodrika Tabra, pokud se mu podaří zabít oba vůdce rebélie bitva bude prohrána ale bude vyhrána válka.

A Rodrik se snažil se všech jeho sil, v tváří tvář dvěma oponentům a ještě ke všemu jednomu na koni švihal plamenným mečem prudce a silně a rychle se vyhýbal útokům jeho dvou protivníků. Ale Rodrik byl jen jeden muž a Darkwin a Alayne byli dva.

Boj probíhal prudce Alayne a Darkwin se točili kolem Rodrika snažili se ho zasáhnout ale i s jedním okem byl Rodrik mistrem uhýbání. Takhle to šlo nějakou chvíli dokud se Rodrik prudce nesklonil pod Darkwinovou čepelí proskočil okolo něj a za pomocí několika mávnutí plamenného meče vyděsil Alaynina koně.

Ten se prudce postavil na zadní a ačkoliv se Alayne pokoušela udržet prudce sjela ze sedla a s hlasitým zařinčením dopadla na zem. Chvíli tam jen tak ležela a popadala dech a pak se prudce protočila a za opory meče se postavila na nohy. Boj se znovu pustil v plném.

(tady se můžou oba bojovníci rozepsat)

Jezdec na Harrasův rozkaz přikývne a odjede zatímco se bitva tří vůdcu začne blížit vyvrcholení. Rodrik už unavený mávne mečem, jeho pomalý švih dá prostor Alayne která se pradce mihne pod jeho čepelí a dostane se mu k tělu, v prudkém výpadu se její meč zapíchne hluboko do Rodrikova břicha.

Rodrik hlasitě vykřikne v bolesti, v momentě kdy Alayne vytáhne čepel Ashberova čepel trefí Rodrika do hrudi v jeho momentu nepozornosti, ocel se zakousne hluboko do masa jelikož Rodrik ne sobě nemá žádnou pořádnou zbroj. Rodrik se zřítil na kolena a vzhlédl ke dvěma.

,,Mí předkové se na mě usmívají Uzurpátoři.. Může to říct to samé?" Dostane ze sebe mezi kašláním. Náhle ze ozve hlasitý válečný pokřik a všichni rebelové se zběsile vrhnou vpřed,rychle se dostanou mezi Rodrika a Darkwina s Alayne.

Z druhé strany bojiště se ozve hlasitý řev Nordose z Jorellu. ,,ZACHRAŇTE SE! UTÍKEJTE A ZACHRAŇTE SE!" Rebelové nezačali s taktickým ústupem, dali se na zběsilý úprk. Pár z nich popadl Rodrika a utekli s ním do hořících lesů. Bitva se dočkala svého konce Ashberové a Bloodramové vyšli jako vítězové zatímco Bratrstvo utíkalo skrz hořící lesy do bezpečí.

Ashberští vojáci se dali do hlasitého pokřiku. Chvíli byl slyšet jen ohlošující řev ale ten se nakonec proměnil v pravidelné a silné: ,,Popelaví Král! Popelaví Král! Popelaví Král! Popelaví Král!" Dokola a dokola zatímco mlátily násadami kopí do země a zbraněma proti štítům.

Bloodramové se nepřidaly, seskupili se kolem jejich lady pár z nich se přidaly k pokřiku ale ne ke skandování. Všichni vrhali uznalé pholedy na jejich paní, kteoru poprvé viděli v bitvě. Bitva byla oficiálně u konce.
 
  Lord Harras Harraval   Postava není přítomna 29.12.2017, 23:29:33
Když se dostanu do boje, tak se hlavně snažím držet Alayne. Nakonec jí ztratím z dohledu. Jen pokrčím rameny a začnu se věnovat bitvě.

Za nějakou dobu si Alayne zase všimnu. Zrovna společně s Asherem proti Tabarovi. Rozhlédnu se a potom si zavolám mého nejbližšího jezdce. ,,Ať se Riden okamžitě vrátí z hor. Vyřiď mu, že mu přikazuju, aby se on a ti co jsou s ním nahoře postavili mezi skupinu, kde je Tabar a skupinu, kde je Nordos. Jestli se Nordos dostane k Tabarovi, tak ať si mě Riden nepřeje... Jeď!!" Pak se rozjedu k místu střetu mezi Alayne, Asherem a Tabarem.

Když se tam dostanu, tak udělám poklonu směrem k Asherovi a sleduju boj připraven kdykoliv zasáhnout.
 
  Mephisto   Postava není přítomna 28.12.2017, 22:24:10
Krev Poloostrova

Ačkoliv Džálavami cloumá občanská válka a Hory jsou v plamenech kraj, který je na tom nejhůře je překvapivě občanskou válkou nedotčen. Orphanský poloostrov měl v budoucnosti jen temnotu a smrt. Kvůli nákaze málokdo pracoval na polích, veškerá úroda umřela a nyní Rudé nečekala jen nákaza ale i hladomor.

Tato zoufalá situace dala vzniknout extrémním organizacím. Kajícníci - lidé, kteří původně brali Nákazu jako trest Mephistův a poškozovali vlastní těla aby žádali o odpuštění se proměnily v kult. Tento kult nabral naprosto jiný směr a z Kajícníků se stali vyznavači Mephista, kteří považují za nutné rozšířit nákazu po celém poloostrově jelikož je to Mephistovo požehnání.

Očistitelé - Zvláštní sekta lidí, kteří uvěřili v naprosto neznámého boha Džálavám. Tito lidé považují za nutné vyhladit všechny dotknuté nákazou ve jménu jejich boha. Kajícníci a Očistitelé proti sobě vedou válku, která stojí životy i ty, kteří nejsou součástí těchto dvou organizací.

A posledně Mrchožrouti, nejodpornější sekta, která vznikla díky této nákaze. Mrchožrouti jsou lidé, kteří klesli tak hluboko, že začali jíst mrtvoly ostatních, zdravých či infikovaných. Hovoří se, že vliv nákazy a pojídání lidského masa z nich udělalo nečisté bytosti co spí ve dne a běhají po čtyřech v noci a po bitvách Kajícníků a Očistitelů se tajně plíží na bojiště a odtahují mrtvoly.

Někteří šlechtici upřeli svou pozornost na obranu svého lidu nebo na obranu sebe. Razzakové, Margarové a Brightbladeové nebyli nikde k nalezení, spekulovalo se, že odpluli na rozkazy Lelakora když ještě žil. Lord Widowail a lord Grarrov se uzavřeli na svých ostrovech a nepouští jedinou loď z poloostrova blízko k břehům. Trotterové se schovali v lesích a s luky čekají na kohkoliv kdo by pokusil opustit poloostrov, na místě je zabíjí aby se nákaza nešířila k nim.
 
  Alayne Bloodram   Postava není přítomna 20.12.2017, 16:48:04
Tohle byla moje první skutečná bitva, ale v momentě kdy boj začne nechám mé instinkty vést mě a ty mají pocit jako by tohle už někdy dělali. ,,Také,
že ano. Jsem Bloodram, tohle je v mé krvi, my jsme vytvořili planiny z krve za pomocí oceli.."
Popoženu koně a rozhlédnu se po bojišti.

Koňský hřbet mi propůjčoval výhodu nad všemi rebeli. Z vyvýšené pozice jsem byla mimo ránu prakticky většině z nich, zároveň mi dlouhý meč propůjčoval schopnost dosáhnout dolů na ně. Společně s ostatními z mé kavalérie jsem projížděla mezi rebeli a jednoduše je kosila jako obilí, Tabar svůj boj prohrál z mého pohledu.

Zpomalým s koněm a za jízdy trefím ostrou čepelí krk jednoho ze sedláků co si myslel, že se může postavit plně ozbrojenému protivníkovi. V hluku bitvy to nebylo slyšet a pod hledím to nebylo vidět ale smála jsem se, smála jsem se nahlas když jsem se rozhlížela viděla umírající Tabary a plameny olizující stromy.

A pak najdu to co jsem hledala, plamenný meč. Nečekala jsem, že tam bude i Ashber ale co na tom záleželo. Po přitáhnu uzdu koni a pomalu ho přinutím otočit se potom pozvednu meč a ukáži hrotem na Rodrika. ,,Ykkarr blód is minn!" Vykřiknu ve staré Džálavštině. (Tvá krev je má).

Ashberovi věnuji jen krátké kývnutí. ,,Zní to jako plán." Řeknu a s tím popoženu koně vpřed k Rodrikovi.
 
  Lorwyn Ashber   Postava není přítomna 19.12.2017, 13:25:29
V bitvě je tolik zmatku a běsnění, že jsem se zcela nečekaně dostal k přední linii a zde proti mě stanul Rodrik.

" Dvě smrti ti nestačili co? Jdeš si pro třetí, ale tentokrát z tebe toho moc nezbude. "

Prudce se oženu po rebelovi, který se moc přiblíží a elgenatně mu utnu hlavu. Bez dalších řečí se pak pustíme do tance s Tabarem. Jako vždy v životě v tom nejlepším to někdo zkazí.

Odskočím od Rodrika a mezi námi projede kůň. Jen letmo se podívám kdo to je a pak zpracuji rebela poblíž. To už vidím jak se Alayne vrací. Udělám parodii na uklonu a pronesu.

" Lady těší mě vás potkat. Pojďme někoho nejdříve zabít a pak zasednout k jednacímu stolu."

Poté se bez čekání vrhnu na Rodrika.
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2020 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.