abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Abarin online již brzy offline:
Co s abarinem? Zapoj se do diskuze zda ukončit a jak...Končíme poslední zhasne....(Oblíbit)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Jak Přepsat Historii ::
družina
stránkovat po:  
 

Einar Orphan
25.12.2018
21:40:28
Zpoza zákrutu cesty vyjede trojice jezdců z nichž jeden třímá v rukou praporec rodu Orphanů. Za trojicí se vzápětí objeví další jezdci a další a další...

Za pár okamžiků už je možné napočítat celý oddíl ozbrojenců, který si to šine směrem k posvátnému háji. Za vojenskou eskortou drkotá několik vozů s různým vybavením a zásobami. Dost dobře by toto uskupení mohlo táhnout do nějaké války, avšak na první pohled je poznat, že tomu tak není. Nálada je uvolněná, čas od času je mezi hlukem kopyt možné zaslechnout halekající vojáky a smích. Tito vojáci nejedou vstříc kose smrtky, nýbrž na největší slavnost roku - Svátky krvavého měsíce.

Do posvátného háje dorazí Orphanská delegace bez zbytečných cavyků. Neduní bubny, z hrdel vojáků se neline žádný sborový zpěv, ba ani roh netroubí. Ne že by byla snaha o nenápadný příchod, vždyť to je s takovýmto průvodem téměř nemožné, avšak nikdo nemá chuť na sebe upoutávat zbytečnou pozornost.

Jedu v čele výpravy, hned po boku vlajkonoše, a vybírám příhodné místo, kde rozbijeme tábor.

"Tam!." ukážu směrem k lesu na místo, které je poměrně daleko od všech ostatních rodů. Přeci jen prozatím jsem vyhlásil neutralitu, tudíž podobný přístup mám v plánu zachovat i na tomto setkání.

Než vojáci vybalí veškeré věci a postaví ležení, jdu se zatím projít po okolí a prohlédnout si, jak se to tu od minule změnilo. Nechybí mi samozřejmě doprovod dvou vojáků, kteří mi dělají osobní stráž. Ti však jdou v několikametrovém odstupu, neboť nechci být rušen při rozjímání na tomto posvátném místě.

K mé osobní ochraně mi mimo strážné slouží taktéž meč připnutý u pasu a kroužková košile, jež je však dobře skryta pod vrstvami dalšího oblečení. Jeden by řekl, že snad přítomným nedůvěřuji a měl by naprostou pravdu. I přes to, že byl kněžími vydán dekret o zastavení bojů, nevěřím tomu, že by se ho všichni tak slepě drželi a tudíž nechci nic podcenit.

Netrvá to dlouho a svátky započnou slavnostním nastoupením. Při obřadu stojím na předem určeném místě, hlavu skloněnou a modlitbou děkuji bohům za jejich pomoc při obnovování naší země.

Lorwyn Ashber
18.12.2018
21:46:16
Pomalu přijíždíme k posvátnému háji. Družina zastaví na začátku a čeká, až vydám rozkaz kde se rozloží naše ležení. Stany jsou jako politika. Sledují vztahy. Rozhodl jsem se pozicovat vedle Bloodramů, ale zároveň víc k horalů než oni. Za pár dní se lidé osmělí a můj tábor pude uprostřed dění hlavních stran a zároveň je to určité gesto k horalům.

Sám jsem pomáhal stavět tábor, ale vždycky, když přijížděl někdo další. Tak jsem si přišel prohlédnout jak vypadá jeho družina. Bylo zábavné sledovat jejich pohledy. Byl jsem jenom přece nečekaný asberský dáreček. Nová neznámá. Jako Balrog jsem moc nemluvil, to vlastně ani teď ne.

Náš rod již od pradávna vycházel jako první. Většina z Ashberských to brala jako největší čest, proto chodily se slavnostně odhalenými tradičníma zjiveníma. Vliv mé ho otce byl velký, takže spoustu mužů to doplnilo masivní zbrojí. Já se tozhodl jít jinou cestou.

Stál jsem v čele až po pás nahý. Odhaloval jsem tak složité vzory tetování na svém těle. Měl jsem jen volné nohavice a bosé nohy. U pasu mi vyseli volně moje dva meče. Za mnou šli démoni a pak vazalové, jelikož stráž měla přednost. Hudba byla složena z hlubokých tónu dlouhých píšťal, a rytmyckých bubnů. Píseň vykvetla pomalu, nejdříve jedním hlubokým hlasem mě, poté se přidal sbor hlubokých hlasů. Kde se jednotlivé hlasy začali proplétat a stavět obdivuhodnou architekturu písně.

Během modliteb myslím na to co se stalo a co se stane. Tiše vzpomínám a loučím se s mertvímy.

Lord Harras Harraval
18.12.2018
19:32:50
,, Tak jsme zase tady. Moc se to nezměnilo od posledně. ” Opřenej o hrušku sedla pozoruji celou mýtinu. Zvláštní pozornost věnuji rozestavení stanů. Je docela zábavné sledovat, jak si každý stojí na svém písečku.

Z přemýšlení mě vytrhne zvuk z našeho tábora. Uvidím Alayne, jak dohlíží nad stavbou a nejspíše vyhlíží Roxuse. Kysele se zasměju a mlasknu na svého koně. Ten popojede k táboru, kde sesednu a uvážu ho. Písknu na Žrouta a popojdu na kraj tábora. Tam zabodnu meč do země a kleknu. Žrout se za chvilku objeví vedle mě společně se Serharem. Změřím si oba pohledem. Žrout vypadá, že i on je sílou tohoto místa přemožen a měl hlavu víc u země než normálně. Serhar vypadal vystresovaně. Asi se nebylo čemu divit. Usměju se na něj ,, Pomodlíš se se mnou? “ Pak odříkám slova modlitby, vstanu, rozloučím se a vydám se do stanu.

Při nástupu jdu těsně za Alayne s Isabelou po boku. Na sobě mám svojí ceremoniální zbroj s Harravalskym znakem na rameni a na hrudi. Když dorazím do kruhu, tak pokleknu a přidám se k modlitbě. Během toho se dívám do země a doufám, že se tu nic nestane a svátky proběhnou v pořádku.

Alayne Bloodram
16.12.2018
16:00:38
Svátky Krvavého Měsíce - Nástup

Když dorazíme k posvátnému háji rozhlédnu se okolo. Toto místo sršelo starou energií, zde tradice přicházeli k životu a bohové byli schopni kráčet mezi smrtelníky. Přesně tak to říkali legendy a když se na to člověk podíval bylo těžké jim nevěřit. Přejedu pohledem celé prostranství ještě jednou než si sama sobě přikývnu. ,,Rozbijeme tábor na jih společně s Ashbery - Ať má Roxus svůj prostor, kterého se bude dožadovat." Přikážu prostě a popoženu koně.

Zatímco si vojáci stavěli vlastní stany a samozřejmě stany jejich nadřízeným vyhlížela jsem Horalského krále. Sice jsem mu zde nemohla setnout hlavu ale i tak, nemohla jsem se dočkat až uvidím jeho výraz. Sleduji všechny prapory nově příchozích - Roxus - Orphan a nakonec i Gabriela při čemž se mírně ušklíbnu. ,,Bude těžké se v těch kozorozích orientovat teď." Pomyslím si zatímco zamířím zpět abych se připravila na nástup.

Nechala jsem povolat své služebné - Ženy Džálav nebyli ženy z Království Gryffa. Při důležitých slavnostech se nekladl důraz na oblečení ale na vlasy. Takže úpravou mého účesu nakonec služebné strávily dvě hodiny aby ho dovedli k perfekci se spoustou copů, které byli různě propletené. Nebyla jsem zvyklá aby mi upravovali vlasy ale musela jsem si zvykat - Byla jsem lenní paní Krvavých Lordů.

Pokud můj účes byl vysoce stylový tak mé oblečení bylo prostější. Nechtěla jsem žádné ozdobné šaty ale ani plnou zbroj a tak jsem si oblékla do jezdeckého oděvu z černé kůže z vyšitými znaky Bloodramů a všech jejich vazalů. Nakonec jsem si připnula svůj meč k pasu a nechala všechny svolat k nástupu rodů.

Po nástupu Ashbera a Roxuse nastala naše řada. Všem jasné kývnu předtím než se vydáme vpřed za zvuku vysokých píšťal a bubnů, tóny byly temné a těžké a hluboké hlasy, které je doprovázeli občas zněli jako vytí vlků. Kračím sebevědomě vpřed ačkoliv klaním svou hlavu dolů v úctě před tímto starým a mocným místem. Než opět vzhlédnu a podívám se na všechny přítomné.

Následně vyčkáme až nastoupí zbytek ostatních rodů. Postavili jsme se na své místo v Kameném Kruhu a já se tiše přidala k motlitbě knězů ve staré Džálavštině, stále držíc svou hlavu sklopenou v úctě před našimi bohy.

Baal
1.12.2018
12:28:40
Svátky Krvavého Měsíce

Tak se rok s rokem sešel a přišel opět čas míru. Čas radosti kdy se celé Džálavy sejdou aby uctili své bohy pod krvavě rudým měsícem. Svátky Krvavého Měsíce - Jsou prastarou tradicí, která se pořádá nehledě na okolnosti a ani letošní rok nebyl vyjímkou. V momentu kdy kněží vydali svůj dekret veškerý konflikt byl zakázán po dobu trvání posvátných svátků.

Všichni se sešli - Nehledě na postavení, rod, lenního pána či původ. Bloodramové, Ashberové, Tabarové i Orphanové konečně od začátku celé občanské války měli příležitost se sejít na jednom místě. V Posvátných Hájích v Rohokském regionu, jednalo se o několik malých lesíků na obří mýtině, které u kraje hustého lesa dominoval obří kamenný kruh, jehož nejvyšší menhir ,skoro schován v lese, se tyčil dobrých dvacet metrů do vzduchu.

Byl to úchvatný pohled, tohle místo nebylo tak často navštěvováno a přesto ho všechny řády udržovali v dokonalém stavu po celý rok. A nyní bylo vše připraveno pro tradiční Svátky Krvavého Měsíce. První dorazili kněží co zde byli už několik týdnů a připravovali celou slavnost. Jako druzí dorazili na místo slavností Ashberové a Bloodramové pod svými praporci, jelikož měli nejkratší cestu. Následovala je Královská armáda pod vlajkou Roxuse. Po královi dorazil nový lord Orphan a nakonec dorazila Gabriela Tabar pod svou vlastní vlajkou.

Bylo znát, že i přes dočasné příměří atmosféra byla napjatá a někteří táhli s jinými rody více než ostatní. Zatímco Bloodramové neměli problémy stavit svůj tábor na stejné půlce mýtiny s Ashbery, Roxus posadil svůj tábor co nejdál od nich jak mu bylo povoleno. Jiní zase dávali na jevo jak si myslí, že jsou postavení když si Gabriela rozložila tábor naproti přes celou mýtinu obřímu kamennému kruhu. Tohle za pár dní opadne ale zatím všichni na sebe pohlíželi s nedůvěrou.

Pak přišel čas nástupu rodů. V čele vždy šel lenní pán a následovali ho jeho vazalové, ti pak byli následování svými příbuznými a osobní stráží, která držela praporce všech rodů. Každý rod si osobně zvolil hudbu, která při jejich slavnostním nástupu měla zaznít. Všem byl předán přesný seznam v jakém pořadí mají nastoupit - Ashberové, Roxus, Bloodramové, Orphanové a nakonec Gabriela.

Když každý rod nastoupil tak se seskupili ve velkém kamenném kruhu a všichni se společně modlili pod vedením knězů, kteří stáli uprostřed a promlouvali ve Staré Džálavštině. Tak pravila tradice - Po nástupu Ashberů se rozezněly hlasité bubny doplněné hlasitými rohy, z horských koz. Tóny byli hluboké a bojovné zatímco se do předu vydal Roxus v plné zbroji a za ním následovali všichni vazalové z Hor, doplnění o Imaru Tabar.

Po nástupu Bloodramů a Orphanů nastoupila Gabriela. Její nástup byl doprovázeli dudy a zároveň loutny, tóny byli mnohem lehčí a veselejší. Sršelo z nich sebevědomí a naprostá jiná zpráva než, kterou vysílal její bratr. Gabriela kráčela vpřed ve slavnostní kožené zbroji s ozdobnou členkou místo koruny, doprovázena byla několika mladšími Talbary a Galvary. Zároveň jí doprovázel Richard ze Lva a Jonáš z Jelena, a její družina se z poloviny skládala z Gryffích vojáků.

Baal
24.11.2018
14:52:35
Královtsví Gryffa

Všichni shromáždění shlíží k vyvýšenému stupínku uprostřed Kapitolu. Schody byly pokryty zlatem, byla to pýcha Království Gryffa. Toto místo vždy sloužilo jedinému účelu - Muž který klečel před sdružením šlechticů a knězů byl Karel z Gryffa, nebyl nejstarší ale na tento moment čekal již dlouho jak někteří věděli. Vrchní kněz v honosném rouchu držel vysokou korunu v rukou nad Karlovou hlavou zatímco hlasitě odříkával modlitbu.

Byl to velký den nejen kvůli korunovaci nového krále ale také protože Království Gryffa s touto korunovací také oficiálně přijímalo nové náboženství. Celý vyvýšený stupeň byl obklopen dřevěnými vyřezávanými a zlatými kříži. Každý kněz měl stejný symbol na řemenu kolem jejich krku. A dokonce jeden z hrotů koruny byl vykován do tvaru kříže.

Kněz dokončil svou motlitbu a položil korunu na Karlovu hlavu, ta dokonale padla na jeho záplavu zlatavých vlasů. Následně nad nově korunovaným králem načrtl kříž ve vzduchu. V tom okamžiku k němu rychle přispěchal další kněží s miskou vody. Vrchní kněz namočil svou ruku v misce a následně pocákal vladařovu hlavu. ,,Surrecturus sit Rex Regum."

Karel povstal a stále držel svou hlavu dole, dokud se netyčil na postarším knězem v celé své výšce. Pak vzhlédl a rozhlédl se po davu, následně zvedl jednu ruku aby je pozdravil Všichni začali nadšeně jásat, Karel spokojeně přikývl - Jeho výraz jinak naprosto chladný. Pomalu složil svou ruku než začal přecházet za strany na stranu po zlaté plošině jak jeho pohled přejížděl dav. Něco bylo jinak než všechny předchozí korunovace a občané to věděli - Ve vzduchu byla změna.

,,Byl jsem zvolen nebesy abych se stal králem tohoto mocného království. Abych nám přinesl zašlou slávu a abych přinesl slávu našemu Pánu." Začal, jeho silný hluboký hlas se nesl celým shromážděním zatímco k němu všichni vzhlíželi. ,,Má moc je tímto posvátná. Žádný muž! Žádný - Ať už živí či mrtví mi nebude rozkazovat. Zodpovídám se pouze našemu Pánovi." Tyto slova přinutily šlechtice stojící za ním se oklepat.

,,A pokaždé když se budete modlit zvolejte mé jméno k oblakům - Carolus Magni!" A jak pronesl tato poslední slova dav opět začal jásat jak všichni zvedli své ruce k obloze a zvolali to jméno - Carolus Magni - Rex Regum, Král králů - Karel Pobožný - Karel Veliký.
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 
Liraell


 

Liraell


 

Liraell


 

www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2016 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.