abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Kingdoms of Valcia ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Ivaen Meldris (Selimie)   Postava není přítomna 13.5.2019, 7:35:44
*Bouchá pěstí do stolu*
Já bych se rád vyjádřil, ale copa mě někdo poslouchá? Dobře, teď vážněJá, Ivaen Meldris, dokládám přiloženou pečetí, že následují má a jen má slova ohledně událostí nadcházejících i předcházejích.

Není tajemstvím, že od otravy na velkém turnaji ve Stormgarde se Selimie staví přinejmenším zdrženlivě ke státu Enra, neboť předložené důkazy na jejich obhajobu bledly ve srovnání s důkazy přednesenými k jejich usvědčení z navýsost podlého činu.

Republika Selimie se stavěla a staví ku mírovému vyřešení celé situace, pročež podporovala vystavění mírového kontingentu v říši Quel'Thalas, který měl zabránit eskalaci násilí z obou stran. Jaké pak bylo naše překvapení, když se Eldag rozhodl svou část vojsk z tohoto kontingentu stáhnout, navíc pod záminkami, jež byly v rozporu s informacemi našich obchodníků.

Nestydím se přiznat, že mi byla učiněna nabídka ze strany Eldagu, aby selimejské lodě odvezly tyto vojáky do bezpečí. Zároveň ovšem s přihlédnutím k ostatním okolnostem jsem se rozhodl, že Smečka má víc než opodstatnělou obavu, že tato vojska mohou být užita k jejímu napadení.

Byl jsem ujištěn, že pokud dané vojáky vyložím u břehů území Smečky, neporuším tím svou přísahu dovézt je do bezpečí, neboť jim nebude zkřiven vlas. Zároveň jsem byl-přiznávám-zvědavý, jaké byly rozkazy, jimiž se stažení vojáci řídili, a zda se obvinění Smečky zakládala na pravdě.

Zdůrazňuji, že stažením svých vojáků z území Quel'Thalasu se přinejmenším dopustil císař Kythrol ohrožení bezpečnosti této říše, a jasně ukázal, že mírové řešení konfliktu není jeho úmyslem, nebo přinejmenším není úmyslem hlavním. Tyto důvody mě vedly k vydání rozkazů, vlivem nichž nyní eldagská část kontingentu dlí na území Smečky a pod jejím dozorem.

Oni sami mohou dosvědčit, že na nich nebylo pácháno násilí a ani nebyli podrobení žádnému výslechu. Nepředloží-li však pravdivé informace o důvodu svého odjezdu (neboť ohrožení ze strany Dalaranu, toho času již rozparcelovaného a bez centrálního vedení, nelze brát jako hodnověrný důvod), potom jsem nucen věřit verzi Smečky, podle níž se Císař připravoval na válku na jiných frontách.

Události v hlavním městě Eldagu, při nichž přišlo o život mnoho vojáků, ale jejichž jádrem bylo napadení diplomatky a jejího doprovodu, mě dále utvrzují v mém podezření. Zejména s přihlédnutím k tomu, že Císař sám je stále naživu, ovšem jeho muži, ač byli schopni jej ochránit, nedokázali jediného z údajných atentátníků dopadnout při činu. Ostatně, některé zprávy naznačují, že Císař nebyl vůbec v daném městě přítomen, když mělo k atentátu dojít.

Z těchto výše zmíněných důvodů, jakož i z důvodů dalších, je Selimie nadále v této rozmíšce na straně Smečky. Budeme bránit svoje území a své teritoriální vody před napadením, a budeme bránit svou vlastní vojenskou silou jeden každý stát, jenž bude napaden. Apelujeme ovšem na vládce všech zúčastněných říší, aby nejprve shromáždili všechna fakta, zejména pak od eldagských zajatců.

 
  Zarashag Diamantové kladivo (Kalimdor)   Postava není přítomna 13.5.2019, 0:51:17
Otevřený dopis všem vládcům Valcie a Valcijskému lidu

Ohledně údajného dění ve Stormgarde či v Eldagu se vyjadřovat nemohu, jelikož bych se ve svém tvrzení mohla opírat pouze o slova jiných vládců.

Vyjádřím se proto pouze k tvrzení o Kalimdoru. Se zaujetím sleduji posloupnost odstavců a ještě jednou je zde pro váš pohodlný přehled vytesám znovu, aby jste se mohli také pobavit:
"I když jsme byli informování o tajném spojenectví mezi Kalimdorem a Enrou, stále se s trpasličími říšemi snažíme udržet pozitivní vztahy a nechat veškeré diplomatické kanály otevřeny. Smečka nemá v zájmu začínat jakékoli války, ale stejně tak se nebojíme bojovat když to je potřeba. Na rozdíl od Enry ovšem nebudeme vyhlašovat válku jenom kvůli tomu, že sympatizuje s našimi nepřáteli, nebo nesdílí náš světonázor... na rozdíl od Enry nejsme masoví vrazi a traviči žen a dětí."
A o něco dále tenhle:
Apelujeme i na to aby se zamysleli proč se nyní chystá vládkyně Kalimdoru připojit na stranu nepřátel kteří vraždili její lid z hlediska nás dlouholetých relativně nedávno. Stejně jako to, jak je možné že vládkyně které během Zkoušky kladivo vykovalo runy jako byla moudrost a čest, během vzpoury proti její korunovaci bez prodlení nechala otrávit vlastní nepřátele a rozhodla se ingorovat množství důkazů naschromáždených proti Enře.

Musím ocenit to velmi milé gesto snahy o zachování přátelských vztahů, jehož se v tomto prohlášení vládce Smečky dopustil. Tím dostává důvěryhodnost prvního odstavce docela zajímavou trhlinu. Rovněž se odvážím tvrdit, že nevyhlášení války Smečkou nemá žádný dopad na naši víru, že se útok nechystá. Ostatně právě tímto posledním prohlášením Smečka veřejně přiznala, že ona sama je ve válečném stavu s Enrou již téměř rok, přičemž oficiální vyhlášení války proběhlo před několika dny. - což opět Smečce v očích trpasličí říše příliš nelichotí. Oficiální nevyhlášení války společně se slovním napadáním tedy nepovažuji za nic, co by věstilo mír pro naši zemi.

K napadnutí mé osoby řeknu jen toto:

Ona "vzpoura" při mé korunovaci, byla řešena tak, že jsem já osobně knížete Fartega, ježto měl nějaké pochybnosti ohledně mého právoplatného zvolení, vyzvala, aby mi osobně přijel složit přísahu věrnosti, nebo se mnou podstoupil souboj jeden na jednoho, aby naši Předkové, přesně jak káže náš starodávný zvyk, mohli rozhodnout, zda svého postavení jsem či nejsem hodna - a oni rozhodli. Učinila jsem tak právě proto, aby spor mezi námi byl vyřešen bez nesmyslných ztrát na civilním obyvatelstvu. Učinila jsem tak před mnoha a mnoha svědky, čili nemám nejmenší problém toto prokázat. Ráda bych proto tímto Smečku požádala, aby si lépe vybírala své špehy, jelikož tihle evidentně stojí tak akorát za rezavý zlámaný hřebík.

K mému, spojenectví s Enrou snad jen toto: Otevřeně přiznávám, že jsem se s vládcem Enry sešla a ano, probíhá mezi námi velice živá diskuze. A byla bych velmi nemoudrý vládce, kdybych tak neučinila - koneckonců se má polovina Valcie v brzké době snažit zaútočit na někoho, s nímž bezprostředně sdílím nemalou část hranic. Žádné spojenectví jsem zatím - kromě obchodního paktu - s Enrou nepodepsala. Skutečně ale netuším, jak má Kalimdor zůstat neutrální, pokud se Smečka pouští do urážek královny Kalimdorské na základě zpráv od špehů, kteří si - jak to tak vypadá - neumějí sami dojít ani na nočník.

S pozdravem,
Zarashag Diamantové kladivo, vládkyně Kalimdorská
 
  Grazh´iel Nien´or (Enra)   Postava není přítomna 13.5.2019, 0:03:09
Zcela veřejně pak pošleme následující zprávu:

"Za války Světla a Tmy byli z Valcie vyhoštěni Zrádci elfího lidu, kteří páchali válečné zločiny i proti vlastním rodinám a krvi. Tito se nyní vrátili zesílení o dobytá území, o novou generaci vychovávanou v zášti a nenávisti a o podrobené rasy, aby započali dobývat i zde a vrátili nám křivdu, které se jim dostalo. Říkají si Smečka a není náhodou, že s jejich návratem narostl počet zločinů, vražd a válek. Je to jejich přirozenost ve které budou pokračovat dokud se nestanou neomezenými vládci Valcie. Ještě nikdy nebyla Valcie na pokraji tak rozsáhlého konfliktu, který se nyní Smečka snaží zažehnout, aby zvítězila nad všemi. My, elfové z Enry, vyzýváme všechny svobodné občany všech Valcijských států:
Braňte svou vlast! Odmítněte odejít do války, která není vaše! Pokud bude Smečka nucena bojovat sama, pak prohraje. Pokud se budeme likvidovat navzájem, nezbude zde nic, než vybrané pozice otrokářsko-diktátorského režimu libujícího si v metodách cukru a biče.
 
  Faolan Tir Gwilym (Smečka)   Postava není přítomna 12.5.2019, 23:32:06
Vyjádření k nepřátelské propagandě:

Úvodem se přidáváme k výzvě Northrendu o ustanovení rady která bude dohlížet nad válečným konfliktem ve Valcii a bude tak pokračovat v odkazu velikého Gunrala Trollobijce. Dále se budeme věnovat propagandě která byla proti nám mířena.

Necháváme na zdravém rozumu všech obyvatel Valcie aby zvážili jestli šestičlenné komando které během ústupu z města pobilo okolo stovky nepřátelských vojáků včetně elitních eldagských gardistů opravdu nedisponovalo dostatečnou palebnou silou k překonání několika stovek metrů do císařských komnat v době, kdy naše diplomatka pobývala přímo v plaláci... nebo zda-li byli přepadeni při opouštění města a museli se probojovat skrze postupující jednotky nepřítele.
Zároveň tímto vyzýváme všechny vojáky kteří přepadení přežili a stejně tak poradce Císaře kteří poslední měsíce přihlíželi tomu jak si čtvrtý Císař čím dál tím více povídá s vlastní korunou, aby se zamysleli kdo je to žene do války a jaké následky to může mít pro jejich zemi. Veterání bitvy v Davemu i války v Dalaranu jistě vědí, jak by případný konflikt končil. Smečka uznává loajalitu a chrabrost mezi největšími cnosti, ale na bojišti je bohužel nebudeme schopni odměnit jinak než čistou smrtí.
Dále odmítáme že by jsme jakkoli napadli flotilu Eldagu. Její admirál byl zajat během své návštěvy na území Smečky když zkoumal pobité vodní démony kterými se Enra pokusila potopit Naglfar transportující civilisty a královské doprovody Stormgrade, Northrendu a Quel Thalasu.
Každopádně podle našich informací Enra napadla a zničila jeden z přístavů v Selimii čili necháme na lidu Valcie aby si domyslel odkud asi vítr vane jelikož během konfliktu v Dalaranu byl Naglfar plně vytížen přepravou vojáků a časově nebylo možné aby potápěl jakékoli flotily, nemluvě o tom, že u našich tehdejších spojenců by to zcela postrádalo smysl a ohrožovalo to naše vlastní tažení.
Plánovaní útoku na Enru bylo poměrně logické jelikož jsme s ní ve válce už skoro rok a jelikož se Císař Kyrthol osobně zavázal, že Císařství se s invazí do Enry bude podílet což můžou potvrdit i jeho vlastní vojáci kteří na útok ve Stromgrade cvičili a byli o plánech informováni.


K obviněním Enry ze špionážní sítě s neskrývaným pobavením chceme sdělit následující. Během posledního půl roku jsme ve spolupráci s tamními silami zničili několik buňek rozvědky Enry v následujících státech:
-Quel Thalas
-Stormgrade
-Northrend
-Dalaran
Necháváme opět na posouzení prostého lidu kdo tu má rozvědkou prolezlou celou Valcií a není snad potřeba zmiňovat že Enra byla lapena a usvědčena z travičského útoku ve Stormgrade kdy během soudu několikrát prokazatelně lhala a její delegace byla jediná která měla na konkrétní jed protijed.
Dále nás také zaráží, proč by jsme měli vraždit krále Gunrala který je dlouhodobě Smečkou dáván za příklad dobrého vládce a jehož třicetimetrovou sochu jsme u krále Terkana na začátku letošního jara objednávali za sumu která by dokázala postavit několik vesnic. V duchu Gunralova odkazu jsme vytvořili nárazníkové pásmo mezi Northrende a Stormgrade kde pracujeme na deeskalaci předchozích nepřátelských vztahů. Osvobodili jsme otroky v Dalaranu a zabránili dalším nájezdům tamní populace do Korranu. Zastavili sme genocidu páchanou Enrou na lidu Quel Thalasu a i když jsme byli informování o tajném spojenectví mezi Kalimdorem a Enrou, stále se s trpasličími říšemi snažíme udržet pozitivní vztahy a nechat veškeré diplomatické kanály otevřeny. Smečka nemá v zájmu začínat jakékoli války, ale stejně tak se nebojíme bojovat když to je potřeba. Na rozdíl od Enry ovšem nebudeme vyhlašovat válku jenom kvůli tomu, že sympatizuje s našimi nepřáteli, nebo nesdílí náš světonázor... na rozdíl od Enry nejsme masoví vrazi a traviči žen a dětí.


Závěrem chceme apelovat nikoli pouze na vládce Valcie, ale zejména na její obyvatele. Zamyslete se nad tím co se ve Valcii děje nyní i před naším příchodem. Množství důkazů, ať už svědeckých nebo fyzických, naschromážedných proti Enře stačí více než bohatě k tomu, aby byla usvědčena u jakéhokoli soudu několikrát po sobě. Apelujeme na vojáky Eldagu aby se zamysleli nad tím proč měli bojovat proti Enře a následně se přidat na její stranu když jejich vládce zajímala víc jeho vlastní koruna než jeho poradci. Apelujeme na tisíce veteránů válek Světla a tmy z řad trpaslíků i elfů aby vzpomněli na hrůzy které Enry vpustila do tohoto světa i na to, že nikdy nebyla poražena... pouze nabírala síly. Apelujeme i na to aby se zamysleli proč se nyní chystá vládkyně Kalimdoru připojit na stranu nepřátel kteří vraždili její lid z hlediska nás dlouholetých relativně nedávno. Stejně jako to, jak je možné že vládkyně které během Zkoušky kladivo vykovalo runy jako byla moudrost a čest, během vzpoury proti její korunovaci bez prodlení nechala otrávit vlastní nepřátele a rozhodla se ingorovat množství důkazů naschromáždených proti Enře.
 
  Gideon Circlen(Stormgarde)   Postava není přítomna 12.5.2019, 22:43:06
Všem vládcům Valcie dorazí oficiální poselství od krále Gideona.

,,Tímto dopisem bych rád uvedl veškeré klepy a zprávy na pravou váhu. Předně nevím nic o žádném atentátu pořádaném Smečkou. Jediné co se stalo, tak byla pouhá otrava jídlem. Takže je mi záhadou, kde Eldag získal informace o mé otravě.

Dále bych se rád pozastavil nad zprávou krále Grazh´iel Nien´ora. Král vyhlašuje, že veškeří spojenci Smečky, včetně Stormgarde, musí ustoupit od spojenectví s ní, nebo na jim bude vyhlášena válka. A přitom už Enra válku začala dlouho před příchodem Smečky. Konflikt Války Světla a Tmy nebyl nikdy se Stormgarde oficiálně ukončen a Enra se minimálně jednou pokusila o hromadnou otravu obyvatelů Stormgarde. Společně s vyslanci ze Selimie, Eldagu, Korranu, Kalimdoru, Northrendu a Quell Thallasu. Těmto státům už Enra dávno válku vyhlásila, přesto označuje za agresora Smečku. Dovolil bych si tvrdit, že na ono vyhlášení války pokusem o otravu je spoustu přímých a důvěryhodných svědků.

A dále mi připadá velmi zábavné, že několik řádků poté, co král Grazh´iel Nien´or obvinuje Smečku ze zasahování do suverenity státu, tak žádá, aby suverénní státy, které se náhodou rozhodly nevěřit několika slovům Enry odůvodnili spojenectví s jiným státem.

Ale pokud mu to udělá radost. Status Falon si Stormgarde vysloužil něčím, co je zde ve Valcii neuvěřitelně neobvyklá věc. A to loajalitou ke spojenci. Ochotou poskytnou pomocnou ruku civilistům z Ostrovům. Ochotou bojovat proti zkaženosti světa, kterou představuje zrádný Eldag a démony uctívající Enra. Na vlastní oči jsem je viděl a nepřeji to nikomu. Tímto oficiálně potvrzuji spojenectví se Smečkou. Pro dobro všeho lidu.

 
  Terkan (Northrend)   Postava není přítomna 12.5.2019, 22:36:27
Zprávy z Northrendu

Northrend pořád trvá na prověrce příchozích na hranicích. Všichni se musejí hlásit v pohraničních táborech kde si nechají schválit důvod návštěvy a pro přechod pohraničí musí mít Northrendského průvodce aby se vyhnul porušení zákona o získávání vojenských informací o Northrendu.
Northrendské hranice jsou střeženy armádou, zatím se odtamtud neztáhla od konfliktu se Stormgarde.

Northrend vyzývá všechny věřící v Trpasličí víru a Melandru k návštěvě otevření velkého chrámu v Ledovém Městě začátkem Jara v Northrendu, slibují přímo zázračnou podívanou, a fakt že jej staví Zemní Mágové je sám o sobě lákadlem. Doporučuje se vzít si stan, teplé oblečení a zásoby s palivem na topení.

Trpasličí říše a země lidí navštíví během zimy karavany věřících v Melandru a Předky a směňují náboženské předměty aby získali spisy, knihy, artefakty a další cenné relikvie ke stavbě chrámu Melandy a Trpasličí Víry v Ledovém Městě.


V Northendu začátkem Jara budou navíc velké oslavy přátelství Trpaslíků a Northrenďanů - Festival Trpasličích Říší a Northrendu, jako pokračování v tradici kterou založil Gunral Trolobijec, obchodníci obou zemí jsou vítáni a prostý lid k oslavám a nákupům také. Jen Elfí říše jsou po posledním ochlazení důvěry není výtány. Vládkyně Zarashag byla vyzvána aby se účastnila a promluvila k Norhtrendským starousedlíkům - trpaslíkům o svém zvolení a budoucnosti.
 
  Terkan (Northrend)   Postava není přítomna 12.5.2019, 22:33:35
Správa Terkana všem vládcům Valcie

"Ať už vládnou mezi našimi zeměmi jakékoliv vstahy, suverenita Northrendu přes naší pohostinnost není nijak narušena.
Žádám tímto všechny vládce a jejich pověřené aby s okamžitou platností stáhly z Northrendu své zvědy, informátory a jiné jim podobné osoby a neprodleně mně o tom Informovali. Vynášení citlivých informací z Northrendu nejenom pro můj lid je tvrdě trestáno, ale zákaz vynášet a zjišťovat válečná tajemství pořád platí a je trestán často smrtí.

Pokud nějaký stát z dobrého důvodu chce některou z podobných aktivit na mém území provozovat ať ke mně vyšle vyslance jenž bude pobývat v Northrendu. Bude mu v případě dohody povoleno řídit takovéto "rozvědčíky" a bude za ně plně odpovídat, zároveň za jakýkoliv incident bude nést následky i daná země. Pokud o takovém působení nebudu v krátké době upozorněn a daná síť bude odhalena, bude to nést značné důsledky na mou schovívavost na diplomatickém poli a osud těchto agentů může být zpečetěn.

Stejně jako Northrend neoperuje bez jasně stanovených pravidel na území jiných států žádáme stejnou slušnost od ostatních zemí.

Pokud se někde ve Valcii mimo Northrend vyskytuje taková skupina v mém jménu jednající a jenž jsem oficiálně dané zemi neohlásil, žádám abych o tom byl spraven a tito podvodníci byli náležitě vyspovídáni. Tímto hodlám předejít incidentům jako byl ten v Stormgarde."
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164] 
Liraell


 

Liraell


 

www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2019 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.