abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Kingdoms of Valcia ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Faolan Tir Gwilym (Smečka)   Postava není přítomna 22.5.2019, 17:57:38
Veřejné prohlášení Smečky

Enra

Je tajemstvím zcela veřejným, že několik desítek členů Spárů se opravdu dostalo na Jižní Ostrovy kde se přidalo k nově se rodící Smečce. KEnra se ovšem plete v oslovení "zrádci elfího lidu". Původní Spáry bojovaly na straně Enry, ale na rozdíl od státu coby celku nikdy svoji krev nezradily. Když Enra začala užívat démony a uctívat padlého boha, držely Spáry svoji přísahu a obrátily se proti vedení které zradilo nejen svůj lid, ale tento svět jako celek.
Mezi další mnohé chyby patří že Spáry byly vyhoštěny. Spáry byly po válce zrazeny a určeny k likvidaci navzdory podepsaným smlouvám. Vedení vítezných států, a to zejména vedení Durotaru, se obávaly že by se mezi Spáry mohly nacházet buňky uctívačů Cruxe. Útok na jejich domov přišel bez soudu a varování což je všechno zdokumentováno a důkazně doložitelné. Většina dnešních Spárů jsou Mithralští elfové z Ostrovů a z původních Enreských jednotek přežívá hrstka která byla během války Světla a Tmy doplněna o hraničáře Quel Thalasu. V současné Smečce se do jejího vedění dostaly pouze tři členové Spárů z Valcie a to Faolan Tir Gwilim coby jeden z tehdejších nižších důstojníků. Locran Stínová Čepel který zemřel na vypětí sil když se ujišťoval aby padlí na polích Tir Taingire našli po stovce let konečně pokoje... a závěrem Terrwyn Drakobijka coby bývalá hraničářka Quel Thalasu.
Veškeré informace o původu těchto několika jedinců v několikamilionové Smečce byly neprodleně po našem příjezdu do Valcie poskytnuty, kromě Dalaranu který je už měl díky vědomí Pouště, vládcům následujících zemí: Selimie, Stormgrade, Northrend a Quel Thalas. Vládci a zástupci posledních tří států coby magicky aktivních národů byly také přizváni aby dohlíželi na ukládání padlých. Ostatně byla to právě tato expedice během které byli civilisté a někteří členové zahraničních delegací napadeni Enrou. Ta netušila že útok zanechá svědky, nemluvě o tom, že bude rozdrcen hned v počátku vojenským doprovodem.

Vzhledem k tomu že naše kontrarozvědka narazila i na několik úkolů Enerských špehů kteří měli za cíl roznášet po Valcii pomluvy o naší armádě. Vřele tímto zveme občany ze států které nemají vstup zakázán, aby se přišli na vlastní oči přesvědčit jak se chováme k našim novým členům z Dalaranu, nebo přátelům ve Stormgrade. Pokud žijete v zemích které neumožňují přechod našich hranic. Ptejte se obchodníků kteří k nám proudí dnem i nocí za obchodem. Porušení vojenské kázně které patří k nejčastějším pomluvám se v Rudé Legii trestá smrtí a i přes nešťastné okolnosti našeho připojení Dalaranu to byla právě domorodá populace která se nám vzdala po první bitvě aby jsme jí ochránili před armádou Císařství která nejen že se nestarala o válečné zajatce, ona dokonce ani žádné nebrala.


Eldag

Smečka by ráda poukázala, že se Císař Krythol opět odvolává na jakési varování ze strany krále Gideona i když ho gryfí král již usvědčil ze lži. Stejně tak je úsměvná představa že by se jako diverze pro stažení vojáků nezapálil palác, ale obydlí měšťanů o které se Císař prakticky nestará. Magnésiové pochodně které byly použity k vytvoření diverze by bez větších problémů zapálily i palác, nadělaly tak daleko větší škody, představovaly daleko menší ohrožením civilní populace a nejdou uhasit vodou. Důvod proč byly použity až v zapálené čtvrti byl ten, že v ní došlo k přepadení skupiny a dokonce ani Spáry nedokážou v pěti porazit celou armádu Davemu. Také podotýkáme že k zapálení došlo až poté co už v místě přepadu nebylo civilní obyvatelstvo neboť boj už nějakou dobu zuřil. Nebyl to boj který by Spáry začaly, ale byl to boj který ukončily a to samé platí pro válku vyhlášenou Eldagem.
Dále podotýkáme že ve chvíli kdy poslal Císař Kyrthol svoje vojáky obhlédnout poslední útočiště Světlých elfů a následně je stáhl podobně jako posílal svoje vojáky účastnit se našich cvičení aby tak mohl špehovat pro Enru, nebyla jiná možnost než vojáky zatknout aby se informace nedostaly do rukou nepřítele. Do obrany Quel Thalasu se zpojují technologie z obou kontinentů a pracuje na ní mnoho mágů, infromace o jeho obraně jsou tak přísně tajné a budiž na uvážení prostého lidu proč je tam posílal Císař pouze na otočení v době, kdy byla většina odporu v Dalaranu rozdrcena, rebelové roztříštěni do malých skupin a Císař Krythol se vymlouval na hrozby nejen z Dalaranu, ale taky Kalimdoru od kterého mu nic nehrozilo. Není tedy pochyb že účelem operace bylo získat informace o posledním bezpečném útočišti Světlých a následně přesunout jednotky tak, aby nás mohly napadnout do týla kdyby jsme někdy zasáhli proti enerským pánům císaře Kyrthola.


Kalimdor

Je s podivem že se královna Zarashag zdráhá odsoudit útok ve Stormgrade když její vyslanec přihlížel oběma soudům a byl stejně jako ostatní seznámen se všemi přímými důkazy proti Enře, ba i viděl jak byla Enra několikrát přistižena při lži a změně výpovědi. Byla to právě tato absolutní netečnost vůči útoku jedem na tisíce civlistů i hlav států včetně vyslance Ogrimmaru, která nás donutila zajímat se o dění v dnešním Kalimdoru. I když je totiž jediným naším zaměstnancem v Kalimdoru vyslanec u samotné královny, zdaleka ne všichni jsou její vládě nakloněni a Smečka naslouchá všem bez ohledu na politickou příslušnost. Ostaně aby jsme si půjčili slova velectěné královny... byli by jsme blázni, kdyby jsme nenaslouchali informacím o největší armádě Valcie kterou máme kousek od hranic... a která se potají spolčuje s národem jež chtěl ještě nedávno, alespoň z hlediska dlouhověkých ras, vyhubit život ve Valcii. Mezi těmito uprchlíky se našlo také několik trpaslíků stále lojalních Durotaru Gunrala Trolobijce, kteří svými svědcetvími vykreslili dosti jiný příběh. Duely mezi znesvářenými stranami jsou ve Smečce zcela běžné a tento zvyk ctíme a respektujeme. Ovšem posádce Gulbenu kteří byli otráveni zbytek sjednocování Kalimdoru až tak čestný nepřišel a jak praví jedno z našich přísloví "Země dobytá jedem už rodit nebude". Skaldor se samozřejmě dopouštěl i horších věcí a nepochybujeme že to byl na rodzíl od svého velkého otce tyran, ale donutilo nás to pídít se, proč by královna jenž byla na rozdíl od něj zvolena Zkouškou kladiva a označena jím za čestnou, snižovala k otravě svých odpůrců. O to větší bylo naše překvapení když jsme zjistili, že byla prvně Předky odmítnuta a napodruhé o chvíli později zkouškou jako zázrakem prošla. Historický unikát který se nikdy předtím nestal, přesto však znepokojivá informace pro Smečku která má s bohy a jejich chováním bohaté zkušenosti.
Dále pak k válečnému stavu s Enrou podotýkáme, že jsme byli dvakrát napadeni, přičemž jednou byl útok veden proti civilnímu obyvatelstvu, což z logiky věci znamená pro každý kulturní národ válečný stav. Rovněž tento válečný stav logicky vyplývá z veřejně dostupných informací pro veřejnost Valcie*. Zároveň jsme až doposud nepodnikli žádné vojenské akce proti Enře s vyjímkou likvidace pohraniční stráže, která přešla na výsostné území Quel Thalasu čímž jsme plnili veřejně vyhlášený závazek zajistit mezi oběma národy demarkační linii. Akce rozvědky proti špehům Enry byly vždy na vyžádání místních vládců, pod jejich dohledem a na území kde rozvědka Enry neměla co dělat a chovala se coby agresor. Dokonce i z hlediska daleko zpolitizovanějších válečných pravidel Valcie jsme se tak ničím neprovinili. Každopádně nás toto zamyšlení vede k dotazu jak je možné, že vládkyně Kalimdoru uzavírá obchodní a podle všeho i obranné smlouvy s národem, se kterým je za posledních sto let stále ve válečném stavu jenž nikdy oficiálně neukončila* ona ani její předchůdci.
Závěrem chceme podotknout, že pokud královna Kalimdoru nedokáže krotit ego natolik, aby kvůli několika nepohodlným dotazům nestrašila válkou kde by riskovala životy desítek tisíc svých poddaných, navrhujeme jiné řešení. Trpasličí říše i Smečka uznávají duely jako způsob řešení sporů. Nevidíme tedy důvod plýtvat životy vojáků a civilistů kteří nemají na takovémto konfliktu žádný zájem. Dle mentality Smečky má jít vůdce příkladem a bojovat pro ty jenž má chránit, nikoli naopak. Nechť tedy královna Zarashag prokáže svoji Předky přisouzenou odvahu i čest** a ukáže tak vlastnímu lidi nejen že zkouškou prošla právem, ale také že je ochotna se postavit za vlastní lid a prokázat mu loajalitu kterou od něj sama žádá. Pokud by snad byly obavy z duelu vůči zkušenějšímu protivníkovi, což by byly obavy moudré, jsme ochotni přistoupit i na souboj družin tří šampionů Smečky proti šesti šampionům Kalimdoru. V případě že by chtěla Enra snad poprvé v historii podpořit svoje spojence. Jsme ochotni zrušit odměnu na hlavu diktátora Nien´ora po dobu turnaje s podmínkou, že se v družině protiníků nebudou nacházet démoni. Tito na náš svět nepatří a nemají zde co dělat.
Pokud nebude král Terkan nic namítat, navrhujeme aby se případný turnaj konal na neutrální půdě v Northrendu. Ostatně byl to právě král Terkan který společně s legendárním Gunralem Trollobijcem zabránil poslední velké válce ve Valcii a se kterým si navzájem zachránili životy. Věříme že jeho dlouhodobé zásluhy na udržování míru ve Valcii a věhlasný respekt k trpasličí kultuře i obyvatelstvu budou dobrými zárukami hladkého průběhu klání.


MH:
*Lidi čtěte fórko :D ať už info o zemích, nebo konverzaci o veřejnym vyhlašování válek ingame :)
**Nemám u sebe momentálně složky, případně doupravím doma.
 
  Kythrol, čtvrtý císař (Eldag)   Postava není přítomna 14.5.2019, 21:46:33
Veřejné prohlášení

V prvním bodu prohlášení bychom rádi uvedli na pravou míru informace o atentátu na jeho císařskou milost. Objevili se námitky, že komando, které bylo schopno projít přes několik desítek vojáků by bylo schopno se dostat i k Císaři. Bohužel je to nejspíše pravda, nicméně Císař se opravdu nenacházel v paláci, nýbrž v jednom z bezpečných úkrytů rozmístěných po Davenu. Toto opatření bylo provedeno okamžitě po varovné zprávě od Stormgardu, i když jsme zprvu nevěřili, že by Smečka chtěla otrávit svého spojence. Nicméně poté, co kněžce, která u nás byla jakožto diplomatka, dorazil doprovod v podobě pětice Spárů, původní podezření se změnilo v reálnou hrozbu. I přes to jsme však nehodlali zasáhnout neboť to byli naši hosté a kdybychom je chtěli, jak Smečka naznačuje, úkladně zavraždit, udělali bychom to již v paláci buď podáním jedu, či jiným podlým způsobem, avšak k tomu však nedošlo.

Samotný atentát na Císaře byl tedy odsouzen k nezdaru od samého začátku, nicméně o tom neměli útočníci žádné tušení. Dostali se proto přes několik stráží do Císařských komnat, kde však nikdo nebyl, tudíž se rychle s nepořízenou vydali na ústup. Ještě než se stačili dostat z města, rozezněl se zvon a začalo jejich pronásledování, při kterém zahynulo mnoho našich vojáků a vzplanula část města.

Ve druhém bodu bychom se rádi vyjádřili k zajmutí našich vojáků v Quel'Thalas. Před jistou dobou jsme byli požádáni, abychom přesunuli menší počet vojáků do Quel'Thalas, aby zde vypomohli s případnou obranou proti útokům Enry. Po nějaké době jsme však chtěli přesunout vojáky zpět do Eldagu neboť naše rozvědka hlásila možné nepokoje v nově osvobozených územích bývalého Dalaranu. Samozřejmě mohli jsme do těchto oblastí nahnat regulérní armádu a nechat je vybít půlku obyvatel, jak by to jistě udělala Smečka, a vládnout zde strachem, nicméně to nebyl náš úmysl. Naším cílem sem bylo vyslat naše speciální jednotky, které by lokalizovali centra těchto výbojů a při nejhorším se zbavili jen vůdců povstání. Potíž však byla v tom, že tyto jednotky byli v té době na území světlých elfů, avšak podle všech zpráv zde neměli v podstatě žádný význam, tudíž jsme se je rozhodli stáhnout. K přepravě jsme uzavřeli dohodu se Selimií, která je za úplatu měla převézt zpět do domovského přístavu. Nicméně Selimie se rozhodla zradit naši důvěru a společně se Smečkou se rozhodla vojáky bez jakékoliv zprávy zajmout. Znovu upozorňujeme, že tento incident se odehrál ještě před již zmiňovaným atentátem a o samotném zajetí jsme se dozvěděli až z nedávné veřejné zprávy.

Také bychom si dovolili rozporovat tvrzení, že tito vojáci jsou v bezpečí. Podle slov Smečky budou souzeni za údajnou dezerci v době války a to samo o sobě je téměř jistý rozsudek smrti.

Třetím a závěrečným bodem této zprávy bychom rádi poděkovali ctěnému Terkanovi, vládci Northrendu, za jeho ochotu pomoci civilistům všech zemí zasažených válkou. Dále se také Císařství zavazuje, že nepodnikne jakékoliv vojenské akce proti Northrendu a bude striktně dodržovat jejich rozhodnutí o setrvání v neutralitě.
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2020 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.