abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Kingdoms of Valcia ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Faolan Tir Gwilym (Smečka)   Postava není přítomna 1.8.2017, 19:32:19
Mithis se na dotaz Temných krátce zasměje a mávne nad dotazem rukou.

"Vážený pane vyslanče, nebojte se zeptat na cokoli co Vás napadne. My nemáme ve zvyku cokoli skrývat. Pokud se nás nebudete vyptávat na něco co by ohrozilo naši obranyschopnost, ráda zodpovím jakékoli dotazy. No a abych začala s tím co jste právě položil... u nás se uctívají dva hladní bohové, ale většina lidí a elfů má o něco blíže právě k Fenrirovi... Králi lovu. Mnozí z nás věří... snad mě ctihodný král Achven a jeho lid nebudou míti za kacířku... že se jedná o jednu z mnoha verzí Gaiy, která se časem adaptovala na poněkud drsné podmínky našich ostrovů.
Fenrir je v mnoha věcech podobný, ale je to dravec, oslavuje dominantnost, risk,
celý ten krásný koloběh kdy predátor loví nižší druhy, ale zároveň i když někdo z nich najde kuráž a udělá z lovce kořist. No a právě Fenrir je nejvíce spojen s vlky...
pokud nebývá zobrazen přímo jako vlk, mívá alespoň vlčí hlavu a žádné jiné zvíře tak dokonale nesymbolizuje Smečku s její soudržností, respektem k přírodě, a razancí s jakou brání svoje teritorium a svoje členy. Vlk je tím pádem dost vzácný titul... znamená nejen že jste oblíbencem bohů, ale zároveň symbol hodný vlastního lidu... no a Vlk ze severu je to proto, protože Var-Tenak... naše posvátné město... leží na severu centrálního ostrova a je s naším králem velice úzce spjaté dlouhou a hodně krvavou historií. Tu Vám ráda někdy vysvětlím, ale nerada bych kazila přítomným dnes chuť k jídlu.


Elfka dál poslouchá vyslance a i když se jí evidentně dost nezdá skon velkého trpasličího krále, při zmínce o mnohých válkách se překvapeně zamračí.

"Promiňte, ale teď je řeč o čem? Z toho co jsme se v Selimii dozvěděli o historii Valcie tu za posledních sto let došlo snad jenom k jedné větší bitvě poměrně nedávno, a jedné šarvátce, ale jinak nás naopak překvapilo, jak klidný tento kontinent je. Každopádně vámi popisované okolnosti jeho smrti mě značně zaráží a z nepokojují. Moc ráda si o něm něco nastuduji."

Řekne nakonec elfka soucitně a dál už neruší společnou večeři.

Turnaj

Na turnaji je velice živo a tentokrát se na schopnosti domorodců přijde podívat snad každý členy výpravy kromě těch, co zrovna nemají pracovní povinnosti. Hlavně děti vypadají nadšeně a dospělí si povětšinou vyměňují zasvěcené poznámky v jejich mateřštině, jediný kdo tak působí snad lehce nespokojeně je Mithis, která má ke zbraním a kláním evidentně přinejlepším hodně vlažný vztah a zkušenému oku nemůže neujít, že je prostě nemá ráda.
Opravdový rozruch začne ale až ve chvíli kdy se na boj muže proti muži dohrne hlavní dav a tak mnozí přihlížející mají možnost kromě klání i prvně v životě vidět rozmanité rasy Ostrovů jak vystřižené z pohádek.
Orci vysocí často kolem 2,5 metru se tyčí na celým procesím a po několika rozkazech se přesunou na okraj davu, aby nezacláněli ostatním, stejně ale při svojí velikosti a mohutnosti působé stejně nepatřičně, jako mnohé další rasy od dvounohých plazů a šelem až lidi s mandlovou kůží s sešikmenýma očima... na kládní dorazila exotika a stejně tak i na trzích jsou momentálně k vidění různá koření, látky, šperky a další věci z předalekého kontinentu (zbraně, brnění a podobné zboží ovšem ne, to je přísně zakázáno prodávat).

Když nakonec Istor začíná klání a mluví a případné nešťastné smrti účastník, Mithis se konečně usměje a kývne na skupinu tří elfek zahalených v pláštích, které se davem proderou blíže ke kolbišti, načež se s pokurou ve tváři i v hlase otočí ke králi Stormgradu.

"Vážený králi Gideone, pokud by se někomu stal potencionálně smrtelný úraz, naši mágové budou připraveni případně zasáhnout. Jsem Vám velice vděčná že jste nám dovolil pobyt ve vašem městě a pokud budu moci být jakkoli jinak nápomocna, neváhejte si říct."
 
  Terkan (Northrend)   Postava není přítomna 1.8.2017, 19:23:37
Terkan viditelne není potešen losem. V Northrendu je úcta vúči trpaslíkúm značná a sám se považuje za jejich prítele. Souboj kde jeden prohraje není dobrou správou ani pro jeden z obou hrdých národú. Ovšem spochybňovat výber spravedlivý a nestranný, nebo snad se pokusit jakkoliv takýto výsledek ovlivnit je nemyslitelné.

Proto Terkan pred soubojem venuje pár chvil svému šampiónovi a vzdajíc si hold a úctu jej jako vládce žádá aby se držel pravidel souboje a ikdyby to bylo za cenu značného vypetí sil, nikterak nezamordoval svého protivníka. Pripomel mu že smyslem je ukázat válečné umení a predvést svou sílu, ne ponížit nebo zabít svého soupere.

Tohle není taktika kterou ve válce využívá chrabrý a neohrožený Berserk z Northrendu, avšak je potreba aby dodržel dekórum a neohrozil tak vztahy Northrendu a ostatních zemí. S tímto úkolem byli obeznámeni všichni účastníci výpravy a tak válečník prijímá Terkanova slova než bude vyzván do arény.
 
  Grenth   Postava není přítomna 1.8.2017, 17:17:52
"Pamatujte, jste lehčí než obyčejný těžkooděnec. Využijte své pohyblivosti."
"Pane..."
"A mějte na poměti, že je to jen naoko. Klidně se vzdejte, nenechte se zmrzačit. Vaše zkušenosti a postřehy se budou hodit. A jestli na vás půjdou-"
"Lorde Šariene."
Selimejský diplomat zarazí proud své výřečnosti, teprve když jeho šampión zvýší hlas a osloví jej plným titulem, navíc dost důrazně, aby to zaslechlo i nejbližší okolí, momentálně představované mixem šampiónů a vojáků Stormgardu připravujících bojiště.

"Pane...po taktické stránce mě připravil kapitán Drakip. Cením si vašich postřehů...ale nejste první, komu tohle došlo, lorde."

Lordu Šarienovi teď zřejmě došlo i to, že je na obtíž, naposledy popřeje svému šampionovi štěstí, a hledí si hledat místo s vhodným výhledem, v čemž sice není zdaleka sám, neboť boj zblízka je konec konců největším lákadlem turnaje, zato ale má výhodu, že se může jít znovu usadit k jednacímu stolu.
Mezitím opodál Jiřík Prchlic znovu namočí svůj brk.

"Nežli slunko stihlo příliš po obloze postoupit, všem účastníkům turnaje lukostřeleckého zasloužené odměny se dostalo, a taktéž plátěné pokrývky terčů s jejich zásahy nejlepšími jim dány byly v zástavu. Ovacemi je vyprovodil dav, a pacholci terče odstranili, a plochu pro nové klání velikými kůly vytyčili.

Nedlouho poté již se k losu hotoví zástupci zemí zúčastněných, ne ještě samotní bojovníci, kteří do klání samotného skryti zůstanou očím svých soupeřů, však zástupci osmi zemí přichází ke stolu pro tento účel přinesenému, na němž pod ubrusem s insigniemi naší země osm hlavic osmi holí jest patrno.

Takto každý z diplomatů k tomu pověřených má dle pokynů Istorových svou ruku na jednu z holí položit. Poté pak, když všichni svou vybránu mají, Istor sám ubrus odhrne, a tu jest patrno, že žádná z holí není neporušená, jak se dle hlavic mohlo zdát, nýbrž že každá jest v některém bodě, v půli či ve třetině délky, zlomená, a bystřejší už chápou, že jedná se o čtyři hole takto rozlámané, kteréž určily, kdo postaví se proti sobě s kým.

Nebylo však dovoleno nikomu z diplomatů odejít, ni žádným způsobem informaci o tomto losu svým šampiónům předat, aby tito nenabyli žádné výhody a nemohli se připraviti na soupeře svého. Teprv když zvon odbil jedenáctou hodinu, bojovníci na louku puštěni byli.

Nejen pro člověka prostého naskytla se úžasná podívaná-vždyť ani můj zrak nespatřil takto v plné zbroji oděné bojovníky z tolika zemí rozličných. Northrend, Korran a Selimie, Quel'Thalas i divoch z Dalaranu, i hrdý zástupce Stormgardu, sám můj pán a vládce Gideon Circlen.

A vposled Eldag přijel se svou kohortou mnoha rytířů v nablýskané zbroji, pozvaný, ač již neočekávaný, a vyžádal si pro svého válečníka účast, a člen orgimmarského souboru, řka "trpaslík je buď holobrádek, nebo veterán nějaké války", ke cti svému vousu vyžádal si tu helmu svého druha, tu nárameníky, a sám snad po vzoru své paní s kladivem se vytasil a jal se reprezentovat, aby takto zaokrouhlil počet účastníků.

Nyní teprve je los odtajněn, když všichni diplomaté najdou do páru druhou půli k pahýlu hole, jenž drží, a všem na vědomost se dává, že se utkají proti sobě zástupci Northrendu a Orgimmaru, síly změří bojovník Quel'Thalasu a Korranu, Dalaran se utká skrz svého zástupce se Stormgardem, a Selimejcovým soupeřem bude Eldažan."


Takže jak jste slyšeli, napadalo mi to Dalaran-Stormgarde, Korran-Quel'Thalas, Northrend-Orgimmar, Selimie-Eldag. Pro zájemce můžu losování zaslat poštou, probíhalo opět kostkou, ale bylo by to na dlouhé vypisování...

Zároveň kdo mi nedal explicitní popis bojovníka, inspiroval jsem se jeho jednotkami, takže:
Korran-korranský bojovník (šavle, štít, tesák)
Northrend-berserk (bitevní sekyra, dřevěný štít, vlčí kůže)
Orgimmar-člen diplomatstva; šupinová zbroj, obouruční kladivo; dlouho nebojoval a není nejlepší bojovník vzhledem k okolnostem jeho výběru
Dalaran-šlachovitý mladík Lavyn, též vyjednavač, osmistopová obouruční kůsa, lehká kroužková zbroj s destičkami na ramenou a kolenech, lví zub
Eldag-císařský bojovník (dvě šavle, tesák, kroužková zbroj)
Selimie-selimejský těžkooděnec (1 ruční meč, štít, přilba, šupinová zbroj)
Stormgarde-sám král; 2 jednoruční zbraně, šupinová zbroj
Quel'Thalas-sám král; lehká zbroj, meč, štít a kopí (nevrhací)
Tyhle informace jsou ze zjevných důvodů (všichni šampioni se navzájem vidí) veřejné, takže se nebojte s nimi operovat.


"Když losování spravedlivě provedeno bylo, dostavil se opět do středu vytyčeného území Istor, a obeznámil s pravidly celé osazenstvo.

"Kůly, které vidíte, ohraničují bojiště. V rámci něj zvítězíte, pokud uvrhnete soupeř do bezvědomí, nebo jej odzbrojíte, a to od všech zbraní i štítu, nebo povalíte na zem. Váš soupeř dá přemožení najevo zdvižením obou rukou, do té doby má právo vrhnout se na vás i beze zbraně, ovšem na vlastní riziko.

Jak vidíte, terén se od kůlů do všech směrů svažuje. Proto bude bojovník vyhnaný ven mít nevýhodu, a nebudeme se na něj zlobit, když se vzdá, ovšem platí stejné pravidlo-riskujete to sami za sebe a soupeř vám neumožní návrat z čiré dobroty duše.

Boj muže proti muži neznamená boj na smrt. Berte v potaz, že jakékoli doživotní zranění způsobené úmyslně, když byl protivník již bezbranný, znamená nejen diskvalifikaci, ale vaše vydání danému státu, který vás odsoudí podle svých zákonů. Zákeřné údery jsou vám dovoleny, ale soupeřům taky. A žádné sekání končetin!"
 
  Grenth   Postava není přítomna 25.7.2017, 23:08:11
Jak praví kronika Jiřího Prchlice, biskupa Balthazarova při Soternu.

"A tak druhého dne slavnostně začal turnaj, jehož příprava zaměstnávala po několik týdnu mnoho Stormgardských. Nedostatek byl cizím pojmem, ač neteklo z kašen víno, ani se nevystavovalo na odiv bohatství. Neboť je v povaze potomků vyděděnců eldagských, že si váží velmi cizího a ještě více svého, a jsou proto schopní být pohostinní bez opulence, majestátní bez manýrismu.

Jednoduchá, účelná krása vyleštěných přileb a slavnostních plátěných uniforem, a do toho největší dary stormgardské přírody, říční i rybniční ryby, koroptve, kanci i vysoká zvěř, všeho právě v míře, aby každý se najedl dosyta a zbytky posloužily sloužícím, a kosti jejich psům.

A tak zatímco u hodovního stolu, mohutné dubové tabule posazené na travnatém pahorku vně města Soternu, seděli již zástupci všech pozvaných zemí i vyslanci z dalekého Jihu, opodál v dohledu jejich zraku připravovalo se první z klání dne, k potěše jejich jakož i mnohého lidu prostého, kterýž shromáždil se v ten slavnostní den.

Rovinatá plocha nemohla skýtat výhodu terénu pro žádného válečníka. Nebyli to ale válečníci, kdo ji měl okusit nejdříve. Neboť tak bylo určeno pořadí, aby blátivá země byla nejprve přišla do kontaktu s lehkou nohou lučištníků, teprve poté aby po ní dusali válečníci, a nakonec aby se po ní prohnali koně.

Tak nyní byly přineseny terče, ne už z dubu, nýbrž ze dřeva měkkého, do něhož šíp čistě vstřelený zaboří se po polovinu hrotu, aby tak zhodnocen mohl být jeho dopad. A vlajky zavlály, vlajka černá jako noc, se symboly napohled magickými, a vedle ní třepetala se zástava zlatavá, s vyvedeným stromem v květu.

Naposledy po Enře a Quel'Thalasu, mocných elfích říší, lidská vlajka zaskvěla se v ranním slunci, vlajka nejbližší mému srdci, ona ryba s šípem v hrudi, a známé hory Černobouř a Špičák na pozadí zelených polí, vlajka našeho lidu, vlajka stormgardská. A hle! pacholci přináší sem tři plátna s týmiž insigniemi, a každé na jeden z terčů natáhnou.

Poté již předstoupí ti, kdož změří své schopnosti v klání následujícím. První z nich Achven, oblečený po elfím způsobu bez stopy kožešin či kůže, jeho oděv stejně přirozený, jako by snad vyrostl na jakémsi vzácném stromu právě pro ten účel, prostá čelenka naznačující jeho postavení zjevné už z držení těla a ušlechtilosti výrazu.

Snad pro kontrast za ním přichází mladíček, který nesdílí mnoho z rysů elfího krále, ani majestát, ani ušlechtilý šat; jeho róba je prostá, zelená, s kápí připravenou, ovšem jeho tvář je odhalená a není naň vidět nervozita, pouze odhodlání, a jeho luk nemá zdobení ani žádnou z kudrlin, je však pevný a mistrovsky zpracovaný.

Poslední pak přichází zástupce Enry, vybraný z doprovodu delegace, sám jistě nejlepší mezi svými, s lukem černým jako jeho šat a letky jeho šípů, a stejně odlišným od obou zbylých jako i mistrovství může nabýt různých forem.

Předstoupivší před ně je Istor, ctnostný veterán, hrdý šermířský mistr, jenž učil i našeho krále, elitní bojovník a čestný muž. A promluvil takto:

"Vaším cílem je trefit oko ryby na znaku Stormgardu. V každém kole se určí pořadí všech tří střelců provázkem. Kdo nebude souhlasit s posudkem, může požádat, aby plátno z jeho terče by přemístěno na soupeřův, aby bylo vidět, který zásah je blíže cíli. Budou-li zásahy nerozlišitelné od sebe, tito provedou rozstřel mezi sebou, dokud nerozhodnou.

Po třech kolech, pokud bude znám vítěz, bude vyhlášen, pokud zbydou dva střelci o stejném výsledku, utkají se spolu v závěrečném rozstřelu, a pokud všichni střelci budou právě jednou nejlepší, nejhorší i prostřední, rozhodne následující kolo o celkovém pořadí."


A již jsou kostky vrženy!"


Jirka chudák ani netuší jakou má pravdu. Vzal jsem si na vás dvacetistěnku, a pokud vás to zajímá...(v pořadí, v jakém byli aktéři uvedeni):
13-1-6
6-20-6; rozhodující hod 5-11, Achven třetí, enerský druhý
11-1-8
Hraničář měl dvakrát smůlu, kterou by žádný případný bonus k hodu nezvrátil, a Achvena nemusí mrzet prohra v rozstřelu, k níž by možná nedošlo, kdyby měl bonus za léta tréninku, neboť i tak vyhrál (byl první, třetí, první, Stormgarde třetí, první, třetí a Enra vždy druhá). Teď storylinově.


"A v pořadí dříve popsaném nyní Achven natahuje tětivu a hle! jeho zlatavý šíp probodl rybu téměř v místě, kde šíp je vyobrazen na plátně, nepříliš daleko od jejího oka. Pak chápe se luku hraničář slující jménem Václav a och! snad vítr tomu chtěl či nervozita si vybrala svou daň, že trefil vrchol jedné z hor, daleko od cíle.

Posledním v kole je enerský lučištník, a svým šípem strefuje se do zeleného pole, blíže oku nežli Václav, avšak znatelně dále než Achven, který tak stává se vítězem kola toho, a sloužící šípy odstraňují a průstřely značkují barvou, aby později k poznání byly.

V kole druhém přichází první ke střelbě Václav, a snad že vzpomněl si na svůj výcvik hraničářský, namířil pevně a šíp jeho k radosti přihlížejících proklál právě samé oko! Je jasné, že nebude překonán, nyní přichází oba elfové, oba mistři lučištníci, kteří už mohou svésti boj jen o druhé místo!

A jak dramatický byl tento boj! Neboť když zásahy obou aktérů srovnány byly, tu provázek natažený od oka ryby k hrotu Achvenovu měl právě tolikéž zdéli jako provázek z terče Temného. A nijak se oba nesnažili spor svůj rozsoudit, než raději k rozstřelu se připravili, a tehdy Achven musel se sklonit, neboť soupeř jej o dobrý sáh překonal.

Naposledy pak začáteční výstřel vykonal tmavovlasý Len'ir, a rybí tělo trefil, však nepříliš blízko hlavy. Achven svým zásahem jej překonal, třebaže pouze palec dělil délky obou provázků. Václav pak nevšimnuv si zlomené letky svého šípu nešťastně opět trefil, a musel uznat umění obou elfů jako vyšší, ač sám nejlepší střelou se blýsknul. A král Světlých Achven překonal svůj temný protějšek, když podvakrát byl střelcem nejlepším, a zvítězil tak v lučištnickém turnaji."


Takžé...tohle je pro vás všechny zároveň startovní výstřel jednání. Další PJský příspěvek bude příští pondělí, potom třetí, pravděpodobně končící turnaj, v neděli 6.8. Do té doby jednejte a rokujte dle libosti.
 
  Grazh´iel Nien´or (Enra)   Postava není přítomna 22.7.2017, 11:48:21
”Budeme se tedy těšit, až vás hvězdy přinesou.” odpoví vrchní velvyslanec a přikývne ohledně prosby směřované k podobě dnešního večera. Obchodních jednání bude vskutku mnoho prostoru následující dny, ale ve skříních čeká mnoho jiných kostlivců a ti budou v rámci dobré konverzace stejně vyskakovat, ať už to bude jakkoliv…

Pak nám Minthis odpoví ohledně jejího krále, načež jednomu z našich přísedících vyjednavačů nakratičko ztuhnou rysy. Těžko říci, jestli to je kvůli významu onoho jména a nebo kvůli něčemu jinému. Nicméně pak se opět tváří tak jako předtím – nijak.
Hlavní vyjednavač rovnou plynule naváže, protože otázky jsou celkem žádoucí: ”A o jaký náboženský rozsah se jedná, pokud to tedy není tajemstvím?”

”Pokud víme, tak to tak skutečně je.
Výjimečný byl už jenom tím, že se snažil spojit národy Valcie pomocí mírové smlouvy. Zprvu propojil Orgimar, Durotar, Enru a Selimii. Ale následně chtěl zapojit do mírové smlouvy všechny národy Valcie. Velikost Gunralova poselství i úmyslů nabývá významu ve chvíli, kdy si uvědomíte, kolik konfliktů v nedávné i dávné minulosti Valcií proběhlo. Jen málokterý stát zůstal stran půtek či dokonce války. V tom byla Gunralova výjimečnost. Ale někteří v tom pravděpodobně viděli i slabinu, neboť Gunral zřídka tlačil svá rozhodnutí silou. Jeho smrt byla zvláštní, zvláště pokud jej zavraždili jeho vlastní lidé… Nicméně po jeho skonu započal vládnout jeho syn Skaldor, kterýžto by měl vládnout až doposud. Ale na činy svého otce nenavázal a vlastně ani přesvědčivě nevysvětlil Gunralovu smrt. Víme, že potrestali nějaké viníky, ale pravda může být za tímto zůstávat skrytá…

Takže otázkou zůstává zda byli potrestáni opravdu všichni viníci a zda byli potrestáni adekvátním způsobem. Ovšem tuto otázku si musí pokládat sami Durotarští trpaslíci.”
byl tam jemný náznak, ale přesto víceméně podařilo válkám vyhnout. Naše neznámá velvyslankyně rozhodně nepotřebuje po zbytek večera poslouchat kdo komu více ublížil.
Kromě toho cílem našeho velvyslance bylo seznámit Minthis s Gunralovou památkou.
 
  Faolan Tir Gwilym (Smečka)   Postava není přítomna 17.7.2017, 23:06:17
Elfka s lehkým úsměvem poslouchá hořečnou spršku dalších nabídek pomoci, ale cosi v jejím výrazu naznačuje, že prvotní šok je pryč. Na obě nabídky ovšem velice zdvožile poděkuje a tentokrát už na zástupce Northrendu a Enry tak dlouho neciví.

"A je to tady... jeden nabídne pomoc i když je sám v nouzi a ostatní se najednou hrnou... jen aby jim náhodou něco neuteklo, jen aby náhodou nezůstali pozadu... no ve finále nám to hraje do karet."

Mithis na sobě nenechá nic znát a zvedne ruku aby zastavila případné další velkorysé nabídky pomoci.

"Drazí panovníci a zástupci Valcie, hluboce nás dojímá vaše otevřená náruč a nabídky pomoci, ale nepřijela jsem ctihodnému králi Gideonovi pokazit jeho honosnou večeři. Z toho co vím, je tato diplomatická sešlost dlouhá několik dní. Jsem si jistá, že případné obchodní a další smlouvy stihnu probrat s jakýmikoli zájemci osobně a v klidu. Budu vám zde k dispozici jak dlouho to jen bude potřeba, hluboce si výžám vašich nabídek a v patřičném pořadí vás samozřejmě ráda navštívím k jejich prodiskutování. Pro dnešní večer ale prosím uůstaňme pouze u dobrého jídla a dobré konverzace. Hluboce by mě mrzelo, kdybych urazila našeho velkorysého hostitele."

S těmi slovy se Mithis opět posadí a s úsměvem se otočí k hlavě delegace temných elfů.

"Náš král je se jmenuje Faolan Tir Gwilim*... u nás se děti vychovávají kolektivně, čili se za křestní jméno dosazuje kromě několika výjimek titul, který si pro sebe člen Smečky vybuduje. V jeho případě by všechny tituly nejspíš vydaly na menší brožurku, ale tenhle si vybral jako hlavní... možná kvůli náboženskému rozsahu. Gunral Trolobijce, ale při vší ústě zní taky spíše jako jméno které si jeho majtel vybojoval a ne jenom zdědil. Muselo jít vzkutku o vskutku výjimečného panovníka,to že by se proti němu obrátili jeho vlastní lidé mi přijde šokující. Doufám že z nich byl učiněn odstrašující příklad..."

Elfku na celé věci evidentně něco popuzuje a zaráží, ale dál se k celé věci nevrací aby neotevírala u večeře hojící se rány.


*Pro Enru a Thalas: volně přeloženo z hodně staré verze elfštiny jako "Vlk ze severu" kdy pouze první slovo je bráno jako klasické (kdysi dávno užívané) jméno.
 
  Grazh´iel Nien´or (Enra)   Postava není přítomna 15.7.2017, 17:01:35
Naše čekání netrvá zase tak moc dlouho a vše se vlastně vysvětlí úplně samo.
A už se roztáčí kolečko slibů a darů, aniž by se vlastně přesně vědělo, komu dávají a zda-li se za hezkými slovy krásné elfky neskrývá hejno mrchožroutů.

"Je téměř přízračné potkat krajanku z dalekých končin. Jsme velvyslanci krále Grazh´iela Nien´ora, království Enerského a rádi vás poznáváme, velvyslankyně Minthis. Máme mnoho otázek, leč jmenuji pouze první z nich, která jistě bude zajímat všechny.
Kdo je vaším králem, kterýžto sjednotil Ostrovy?"
zdvořile si počkám na odpověď (zda nějaká přijde) a pokračuji:

"Několik desítek let není v našem měřítku zase tak dlouhá doba. Takže chápeme, že vaše výprava za novými zeměmi je svým způsobem nezbytně nutná.
Náš úmysl objevovat země na jihu byl spuštěn vizionářem a Durotarským králem Gunralem Trollobijcem, který spojil úsilí hned několika Valcijských zemí ať už v otázce míru, či společné výpravy za vzdálenými zeměmi. Naše úmysly poháněla pouze zvědavost a touha objevovat nepoznané.

Leč Gunral byl zrazen vlastní krví a nenachází se již mezi živými. Ale nyní, když se jeho domněnky staly skutečností, můžete počítat i s naší pomocí. Dle vaší nechuti k rybám hádám, že máte za sebou vskutku dlouhou plavbu a ujišťuji vás, že v naší pomoci nebude nic s mořem spojeného. Samozřejmě pokud o něco takového sami přímo nepožádáte."
nehodláme zatahovat hosty do konfliktů a rozpoutávat tak nanovo diskuzi, která stejně nikam nevedla. A tak řeč velvyslance skončí už nyní.
 
  Terkan (Northrend)   Postava není přítomna 25.6.2017, 22:16:54
Terkan pozorne poslouchá cizinku a když padne návrh od vzenešých elfú vybýzejících neznámé návštevníky k usazení, vstane ze své židle a narovná se v celé své na človeka neobyčejné výšce.

"Zradil bych svá slova a svou prísahu jestli bych vám nenabídl co mému lidu nabídla sama Matka Zeme. Northrend, naše zeme na severu je nehostinné místo a jídla je tam zteží pro múj lid, avšak pokud nekdo s čístým úmyslem vkročí hledajíc azyl, rádi vám poskytneme útočište. Sopky zní jako krajina teplá od termálních pramenú, proto vás predem varuji že Northrend je krajina snehu a ledu, roztáté studené bláto je naším létem a jen magie elfú nebo vytrvalost mému lidu prirozená tam donutí neco rúst a kvést."

Když domluví usadí se a nechá své starší vymenit si nekolik tichých vzkazú a pohledú. Nikdo z nich však jeho prohlášení nespochybní.
 
  Faolan Tir Gwilym (Smečka)   Postava není přítomna 24.6.2017, 2:01:37
Mithis poslouchá krále Achvena a i když se původně usmívá, po jeho se na chvíli zamračí a zamyšlině si ho prohlíží tak, až to skoro vypadá že se ho chystá zhypnotizovat.

"Je mi známe v jaké jste situaci ctihodný králi, ale to mi chcete říct, že v této krizi a během války se budete se s námi chcete podělit o vlastní limitované zdroje? S cizinci?"

Nakonec si ale elfka ve vládcově obličeji evidentně přečte co chtěla a přijme to tak, že si z ní její protějšek netropí žerty. Tvář jí opět roztaje do širokého úsměvu, stoupne si a ukloní se směrem ke králi Světlých.

"Jsem dojata tímto velkým gestem králi a ujisťuji Vás, že našinci nezapomínají na ty kteří nabídli pomocnou ruku. Každopádně při vší pokoře musím dodat, že i teď jsme zcela soběstační a i když velice rádi přijmeme jakékoli přebytky jídla které budete moci postrádat, ráda se s Vámi sejdu později a vymyslíme jak my můžeme zase pomoci Vám. Náš král by mě stáhl z kůže kdybych nám tu nadělala jeho jménem dluhy a naši lidé by tu velice rychle zlenivěli."
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2020 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.