abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Abarin opět ve vývoji! Pokud vás zajímá průběh prací nebo máte nápad, neváhejte se ozvat v Nová verze (Oblíbit)

Vážně i nevážně v Zašívárna - SPAM no. 8 (Oblíbit)

Řekněte, co se vám líbí a nelíbí, přidejte své nápady, aby byl Abarin místem, kde se vám líbí Připomínky a nápady (Oblíbit)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Kingdoms of Valcia ::
družina
stránkovat po:  
 

Achven (Quel'Thalas)
30.5.2017
18:27:38
"Pro dobro celého Stormgardu doufám, že král Gideon je lepším panovníkem než hostitelem." Pronesu žertovně. "Je zde mnoho delegátů, některé ani král nezná a přesto se neuráčí zajít na formální hostinu, kterou sám hostí, a seznámit se? Chová se vůči ostatním panovníkům a jejich velvyslancům velmi hrubě."Řeknu bez jakéhokoliv vědomí, že nějaká delegace z jihu přišla. Celou dobu jsem přeci jen strávil zde na hradě...
Pro Selimii :

Královští vojáci nechají lorda Šariena volně chodit po hradě. Jediné místo, kam ho nepustí jsou královské komnaty. V jednu chvíli se s lordem Šarienem pustí do řeči Stormgardský šlechtic s královským znakem na plášti, který se začne ptát na zvyky Selimie a na oplátku poví něco o Stormgarde.

Pro Smečku :

Doprovod nejnovější diplomatické skupiny tvoří kombinovaná síla lučištníků, kopiníků a šermířů. Vede ji lord Sark jeden z důvěrníků krále Gideona a obratný diplomat. Všichni z doprovodu udivěně pozorují diplomatickou výpravu z Jižního kontinentu, která by se dala splést s útočnou jednotkou.
Jen co výprava s doprovodem dorazí k bráně, tak lord Sark chce signalizovat na hradby, aby otevřeli bránu. Zarazí se ovšem uprostřed pohybu, když uvidí, jak se obr rozhodl vyrazit bránu. Vojáci jsou také překvapeni, ale okamžitě sáhnou po zbraních. Úděv lorda Sarka se ještě prohloubý, když uvidí, jak elfka zastaví obra a ještě ho seřve. Jen co se elfka otočí na Sarka, tak polkne a řekne ,,Přijme vás sám král Gideon. Budu ale muset požádat, aby většina vašeho doprovodu zůstala na lodi." Při těchto slovech mu zalétne pohled k obrovi opírajícím se vedle brány. Poté pokyne elfce, aby ho následovala a vyrazí k hradu.

V hradě elfku odvede do soukromých komnat krále Gideona. Tam už čeká král Gideon, který sedí za stolem ve své pracovně. Jen co elfka a Sark vstoupí, tak Gideon pokyne Sarkovu, aby odešel. Jen co Sark odejde, tak pokyne elfce, aby se posadila do křesla před stolem. Jen co se elfka usadí, tak jí Gideon pozoruje a poté pronese ,,Nechcete nějaké Eldagské víno jedno tu mam"A pokývne směrem k lahvi vína na stole. Pokud je odpověď kladná, tak naleje dvě číše vína pokud záporná, tak naleje jenom sobě. Poté se zase podívá na elfku a řekne,,Nejprve bych rád věděl s kým mám tu čest. To je první věc. Druhá je co tu chcete ?"Poté se opře a počká na odpovědi.

Všichni :
Už je podvečer, když pro vás dojdou hradní sloužící, že hostina za chvíli začíná. Jen co se dostanete do hlavní síně, tak zjistíte, že královské místo je prázdné. Sloužící vás posadí na vaše místa a začnou se nosit jídla. Těsně před tím, než se stačíte zakousnout do jídla, které většinou tvoří sladkovodní ryby, tak předstoupí královský majordomus a řekne ,, Král se velice omlouvá, ale má nějaké neodkladné jednají. Dorazí během hostiny."Poté dá majordomus znamení kejklířům a hudebníkům. Pro vás ro znamená, že se můžete pustit do jídla


Den si předává vládu s nocí a se západem slunce nakonec na klání králů doráží i poslední delegace... bez pozvání, bez ohlášení, ale zato s glejtem ze Selimie.
Družina čítá rovných pět tuctů členů a dvě třetiny z nich jsou evidentně vojáci, ovšem i civiliní část družiny je na poměry Valcie neobvykle dobře vyzbrojená. Každopádně by nejspíš i slepý poznal, že tahle družina není zdejší a nejde jen o rasy čítající chodící ještěrky, nebo skoro třímetrové obry s kly a svaly jako kotevní lana... i elfí a lidští členové družiny mezi stormgradskou eskortou vyčnívají zcela spolehlivě... zvláštně pomalovaná kůže, oděvy i účesy by nejspíš vyčnívaly kdekoli kromě těch neuvolněnějších šlechtických bálů.
Když družina dorazí k bráně, největší ze zelených obrů oděný v překrásné plátové zbroji z černého kovu podá svoji obouruční sekeru válečníkovi vedle a k všeobecné nervozitě jejich eskorty se vydá k bráně jako kdyby ji chtěl vyrazit, ignurujíc lučišníky připravené k její obraně. Než ale stihne cokoli udělat, vystoupí z davu za ním mladičká elfka která se by se dala jako jedna z mála splést s někým z domorodců Valcie a štěkne na něj něco v jejich rodném jazyce, což vyústí v něco co přípomíná slovní přestřelku. Nakonec se mu několikanásobně menší elfka podívá do očí a po odpovědi v jejich jazyce to pro jistotu zopakuje i v obecné řeči Valcie, aby dodala jejich zdejší eskortě trochu klidu na duši.

"Buďto se budeš chovat slušně, nebo budeš spát venku se zvířaty."

Ork na to něco sice zavrčí, ale nakonec se opře vedle brány a kdyby pohled zabíjel, byla by eskorta nejspíš na kusy a město v plamenech. Dívenka nad ním mávne rukou a s úsměvem se otočí na muže kteří je napůl z donucení doprovázeli na cestě už od vylodění.

"Prosím přátelé ohlašte nás u krále, nebo kohokoli kdo nás bude smět přijmout. Někteří z mých stážců bohužel neoplývají vaší obdivuhodnou trpělivostí."

MH: Nespecifikovaný čas ve Valcii

https://www.youtube.com/watch?v=XYKUeZQbMF0

V Dovienu bijí zvony... možná na poplach, možná na uvítanou, možná tak trochu obojí. Proti zapadajícímu slunci se na obzoru nejprve vyhoupne štěžeň a později pod ním začne vyrůstat malinká lodička... až k večeru když loď dorazí do přístavu, můžou tamní námořníci obdivovat její zlověstnou a impozantní krásu.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b8/ef/bb/b8efbbda0e3fa71c0a76bcb88eec2213.jpg

Naglfar... největší loď kam až paměť dvou kontinentů sahá, chlouba ostrovního inženýrství, pevnost schopná odolávat boužím, pirátům i bytostem z hlubin konečně prolomila stovky let trvající prokletí a přeplula oceány z jednoho kontinentu na druhý... a tak se Valcie tak dlouho snažila navštívit Jižní Ostrovy, až nakonec Jižní Ostrovy přijely navštívit Valcii.

Ivaen Meldris (Selimie)
31.3.2017
20:58:02
Lord Šarien kýchne do kapesníku tak tiše, jak to jen šlo, a v duchu se proklíná za to, že si nevzal ten teplejší plášť. (Bůhví na co tehdy myslel - vžyť kdysivá už byl obchodně v severním Korranu, a ani tam to nestálo stran počasí za moc). Naštěstí se mu podařilo nevyrušit ani krále, ani nikoho jiného.

Zatímco jeho podřízení se teď vydají po vlastní ose, pro Šariena přichází další osobní lokaj. Jakkoli jej tento servis těší, s díky odmítá. Považuje za svou povinnost prochodit si sídlo, kde má právě něco dohadovat, ať je to okování koně nebo choulostivé mezinárodní dohody.

Pokud jej někde královi vojáci zastaví, popřípadě eskortují do jeho pokoje, nebude mít námitek, nevyhledává ale problémy a nevchází do zavřených dveří, pouze se chce poučit o kultuře Stormgardu a jeho dvora.

Achven (Quel'Thalas)
29.3.2017
19:33:09
Král dá pro dnešek své gardě volno. Vojáci se rozejdou prohledat tržnice. Mají za sebou těžkou cestu. Král se ale ještě musí zúčastnit hostiny, proto nezahálí a vydá se rovnou směrem k hradu.
Naše delegace se na pokyn Gideonových sloužících rozdělí. Tři velvyslanci vyrazí na diplomatické setkání s hostinou, zatímco obchodníci a lučištníci zůstanou zde.

Obchodníci nelení a zamíří za místními prodejci, aby se seznámili se zdejším zbožím. Lučištníci zatím zůstávají na místě a zdá se, že nikam nepospíchají. Ostatně turnaj započne až zítra, takže dnešek bude vyhražen odpočinku.

Naši velvyslanci se cestou na hostinu pozdraví s velvyslanci z Orgimmaru. Pak už pouze vyčkávají, kam je Hvězdy dovedou.

Terkan (Northrend)
25.3.2017
21:05:38
Terkan dlouho hloubal jak se postavit k pozvání od Stormgarde. Není tomu ani zima co se odehrála pohraniční válka, jeho zranení se ješte porád nezhojilo a magie ješte porád nedosáhla úrovne jakou mel u posledního "klání" na púde Stormgarde. Radil se se staršími a svými vyslanci kterí púsobili ve Stormgarde, nakonec se rozhodl pozvání prijmout. Nechal svolat známou loveckou družinu a doplnil je o strelce z generálovy gardy. Vzal sebou dva nejlepší skauty na vlkopsech a nejsouteživejší dobrovolníky z černého pluku. Rozhodl se vzít sebou své mágy. Nekolik obchodníkú a tech co se s lidem Stormgarde na pohraničí nejlíp znají byli najati aby nesli dary, zásoby a vylepšili vztahy mezi národy.

Delegace vyrazila z pohraničního tábora na jihu a s vyžádaným ozbrojeným doprovodem místní Stormgardské hlídky mírila rovnou na místo konání. Schúdnou cestu zabezpečovali místní stráže a trocha magie která vypomohla vozúm v ceste pres zrádný terén.

Northrendští jsou zimou zocelení národ, a stejne jako trpaslíci v jejichž síních nyní prebývají, ctí tradice a s cizinci moc nemluví, dokud se nepoznají. V čele družiny jede vojenská osádka Stormgarde, kterou Terkan požádal o doprovod, aby se vyhnul potížím s výroky krále Stormgarde v minulosti. Za nimi jedou skauti se svými vlkopsi a v polní výzbroji, následováni dvema vyslanci kterí púsobili ve Stormgarde. Za nimi kráčí Terkan, v bílé medvedí kožešine a se svou helmou vládce Northrendu, opírajíc se o své kopí. Za ním kráčí nekolik mužú, vetšina odena v robách bohyne Zeme, nekterí mají také polní vybavení. Dále pak pokračuje blok válečníkú, prohlídka tech nejlepších které Northrend nabízí svému vládci - Berserkové, odeni v kožešine, se štítem a sekyrou, válečníci s kopími, sekyrami, sukovicemi, štíty a sítemi. Jako poslední kráčí skupina 6 lovcú, se svými psy, kušemi, luky, kopími a dalším vybavením k honu, doplnena o nekolik strelcú a lučištníkú z armády. Na záver jedou vozy se zásobami, kožešinami a kamenickými výrobky jako dary Stormgarde.

Válečníci jsou odeni slavnostne, v kožených a kožešinových zbrojích, s insigniemi Northrendu. Mágové mají své nejlepší róby a nevojenská družina je také odena nejen do zimních šatú, nejvíc ale vyčnívá skupina 5ti mužú hned za mágy, která vypadá na urozené Northrendu. Dva mladší a tri starší muži ve slavnostních šatech s doplňky a šperky od Stormgardských mistrú. Všichni kráčejí za sebou, tiše a následují pokynú svého vládce. Když vejdou do mesta, Terkan je vede na námestí kde vyčkají proslovu Gideona Circlena. Poté dostanou pokyn a jejich chování trochu roztaje. Lidi se rozejdou postavit si stany a zabezpečit místo kde spočinou pres noc, válečníci se drží u Terkana a ten propouští hlídku Stormgarde a domlouvá se se služebnými Gideona kde mají pres noc spočinout jeho válečníci a kneží.
Jen co všechny delegace dorazí na hlavní náměstí, tak davy lidí utichnou a uzavřou cestu, kudy přišly delegace, čímž se promíchají s jezdci z Korranu, kteří se nevešli na náměstí. Jen co delegace sdělí své pozdravy a přání k vládě a Selimijští dají své dary, tak král Gideon vstane z trůnu, vystoupí trochu vpřed a všem hlasitě poděkuje. Poté pokyne sloužícím, aby odnesly Selimijské dary a odnesly je do kuchyně.

Díky tomu, že král Gideon vystoupil na slunce, tak si můžete prohlédnout jeho tvář. Je to skoro ještě chlapec, kterému není ani 22 let. Jeho dlouhé kaštanové vlasy mu spadají na ramena a na bradě vidíte mírné strniště. Pokud si prohlédnete jeho oči, tak zjistíte, že jsou modré jako Stormgardské rybníky a je v nich vidět radost, že jste se tu dostavili v tak hojném počtu.

Na sobě má král Gideon modro tuniku na které jsou vyšity motivy se Stormgardský znakem a to s prostřelenou rybou. Na sobě má černý plášť, na kterém je taktéž prostřelená ryba. U jeho boku vidíte dlouhý jednoruční meč, který spočívá ve zdobené pochvě.

Jen co sloužící odnesou dary tak král Gideon pronese docela hlubokým hlasem,, Všechny vás vítám na turnaji. Turnaj jako takový započne zítra. Pro urozené hosty čeká hostina na hradě, kde se budou podávat Stormgardská národní jídla. Pro prosté lidi budou na tomto a na dalších náměstí připraveny stoly s jídlem a pitím. Hostina započne v podvečer. Po těchto slovech dav propukne v jásot a začne se rozcházen. Chvíli potom vidíte krále Gideona, jak odchází v doprovodu své stráže směrem k hradu. Ke každé delegaci se dostaví několik sloužících, kteří vyslance odvedou do jejich pokojů na hradě.
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163] 
Liraell


 


 


 

Liraell


 

Liraell


 

www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2016 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.