abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky. (Oblíbit)
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM. (Oblíbit)
Našli jste některý z problému podělte se... Technická podpora (Oblíbit)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Dar ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Vlk   Postava není přítomna 14.3.2018, 22:49:50
Vytasil meč, který neodhodil ani při svém krkolomném útěku a vrhl se proti nim. Nebylo jednoduché bránit se proti dvěma útočníkům najednou, ale on měl takový vztek, že se mu to docela dařilo. Řinčení mečů se mísilo do zuřivého klení a nadávek zápasících a každá další vteřina mohla rozhodnout o osudu jednoho z nich.

Uprchlík nakonec neodolal soustředěné pozornosti obou svých soků. Noha se mu zabořila do navátého sněhu a on upadl. Válel se na zemi uhýbajíc spršce ran a snažil se alespoň některé zachytit svým mečem. Snažil se postavit, ale vtom mu mocná rána vyrazila zbraň z ruky a byl rázem bezmocný. Zavřel oči očekávajíc svůj konec...

"A dost!“
Přísný energický hlas zazněl právě včas. Vážně ohrožený mladík využil momentu překvapení a odkulil se rychle z dosahu špičatého meče. Oba útočníci o něho rázem ztratili zájem a ztrnule se otočili.

Vedle jejich opuštěných koní stála překrásná grošovaná klisna a na ní bokem seděla drobná žena v dlouhém plášti s kápí.
S hustými plavými vlasy a bílou kožešinou rámující bledou, ale jemnou a velmi mírnou tvář, vypadala jako královna.

Káravě si je změřila pronikavýma očima a ze zuřivých bojovníků byli rázem provinilci přistižení při činu.

"Že se nestydíte,“ vybuchla rozzlobeně.
"Rvát se jako vzteklá štěňata! Je vám líto, že máte zdravé kosti? Místo abyste se věnovali něčemu rozumnému, tak se tu honíte po lesích! Copak jsme se tu sešli kvůli vašim hloupým hrám?" Zlostně třepla křehkou štíhlou ručkou a větší z mužů se přikrčil.

"Aspoň ty bych mohl trochu uvažovat, Hagu! Co kdyby spadl ze skály dolů?“ Obořila se na menšího, který se opíral o sedlo překrásného hnědáka.

"Takové nemehlo nejsem!“ Bránil se dotčeně mladík, co prve ležel na zemi.
"Je to jen legrace. Je tak, pitomové?" Zašklebil se na své protivníky a ti souhlasně zamručeli.

Větší z nich, obr v dlouhém huňatém plášti z kožešin, vedle kterého by Byrr vypadal jako nepříliš vzrostlý mladík, ukázal svalnatou paží na havrana, který už zase hřadoval na větvi a uchechtl se.
"Jsme sledovaní.
Už pěknou chvíli, řek bych. Kde je copatá?"


Plavá žena se ohlédla přes rameno a i ona spočinula pohledem významně na havranovi.
"Řekla bych, že je už u jezera....
Zaslechla jsem ji zpívat. Nejspíš jsme poslední...."


Rázně otočila koně a rozjela se po stezce k jezeru. Menší z jezdců vytáhl mladíka za sebe do sedla a rozjel se za ní. Obr si stáhl kápi do čela a následoval je.
Havran je ještě chvíli pozoroval lesklým temným okem, pak zakrákal a vznesl se do výše.
Zakroužil a i on zamířil do míst, kde se třpytila hladina jezera.

 
  Vlk   Postava není přítomna 12.3.2018, 11:09:03
Pár černých křídel zastínil měsíc a velký pták s lesklým peřím majestátně přistál na stromě. Pyšně se nafoukl a pak se pátravě rozhlédl, jestli někdo nepozoruje jeho kolébavý taneček. Zakroutil vypouleným havraním okem a polekaně uskočil, když postřehl jakýsi předmět ve vzdáleném křoví.
Chvíli to vypadalo, že podlehne pravěkému instinktu a odletí, ale nakonec ho přemohla zvědavost. Houpavým krokem starého námořníka přikráčel blíže a s neskrývaným zájmem natáhl hlavu.

Pod keřem ležel mladík v teplém kabátci lemovaném kožešinou lesního vlka. Havran radostně načepýřil pírka. Už už se chystal snést dolů, když vtom se chlapec pohnul a od jeho úst začala k nebi stoupat pára.
Škoda.
Černý pták potřásl zklamaně mocným zobákem a vznesl se do výše.

Prach na cestě zavířil pod kopyty cválajících koní a na břeh jezera vjeli dva jezdci. Zastavili se kousek od ležícího mladíka a obě zvířata se chvíli nerozhodně točila na místě, jak se jejich pánové nemohli dohodnout, co dál. Ten, kterého hledali, se krčil kousíček od nich a snažil se zalézt co nejhlouběji za hradbu keřů.

Pokud vydrží hezky potichu ve svém ukrytu, tak to zevlování jeho pronásledovatele omrzí a pojedou dále.
Budou pátrat na druhé straně vodní nádrže a on bude mít dost času, aby se vytratil kolem vody pryč.
Snad ho neobjeví! Stiskl pevně chvějící se čelisti a pohledem je přímo zaklínal, aby neotáleli a pobídli koně.
Konečně! Jeden z nich se přece jenom rozhoupal a otočil svého hnědáka kýženým směrem.
Mladý muž si zhluboka oddechl a když zmizel mezi stromy i druhý z jezdců, ulevil si příjemným drkotáním zubů.

Pomalu se vyškrábal na všechny čtyři a oprášil si nohavice. Bože! Kdyby jen nebyla taková zima.
To se dělá, honit lidi uprostřed nočních mrazů?

Třásl se jako vyděšený psík, ale na jeho tváři se zvolna šířil spokojený úsměv. Oklamal je! Zachránil si důstojnost a možná i neméně důstojnou kůži.
Kdepak, na mě si jen tak nepřijdete, holomkové! Stačí, že jste mě připravili o koně a přinutili mne utíkat! Dokud mám ale svoji zbraň a rozum v hlavě, nemáte naději.

Vítězoslavně se ušklíbl, nadhodil si opasek se zbraní a vykročil svižně na opačnou stranu. Nešel však cestou po níž přijeli, ale vydal se rovnou přes les jako někdo, kdo to tu dobře zná.
Přeskočil potok a pak se celý přikrčil, aby podlezl pod spadeným kmenem mohutné borovice.
Právě včas.
Meč zasvištěl vzduchem a zasekl se neškodně do drsné kůry.

Mladík zděšeně poskočil a div se leknutím nekousl do jazyka. Od hnědého hřebce ho dělil jenom padlý kmen a ruka se zbraní se znovu zdvihla k ráně.
Druhý si právě najížděl, aby překážku přeskočil. Kopyta se mihla nebezpečně blízko uprchlíkovi hlavy, ale to už pelášil jako zajíc pryč.

Kličkoval mezi stromy zanechávaje za sebou hluboké stopy, které jen usnadňovaly oběma koním cestu. Snažil se je zmást, ale byli vytrvalí jako honící psi. Najížděli si neustále ze dvou stran a tlačili ho cílevědomě na kraj lesa. Věděl, kam ho chtějí dostat.
Zpátky k jezeru!

Skalisko vybíhající nad hladinu bylo pod nánosy vlhkého spadaného listí dvakrát tak nebezpečné. Podařilo se mu zastavit až na samém okraji a to jenom díky tomu, že nedůstojně klesl na kolena a vzepřel se rukama proti kamenům.

Ti dva seskočili z koní a blížili se k němu.
Neustoupil. Utéct nebylo kam a spasit se skokem do řeky byla v tomhle ročním období stejně sebevražda….
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2020 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.