abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Železné měsíce ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Igor   Postava není přítomna 15.3.2017, 18:59:34
Naneštěstí jaksi nebyl čas prohodit s madam Valerií více než jen několik zdvořilostních frází, než jsem byl stržen do víru byrokratické neústupnosti. Pověřeným úředníkem nehly ani mé prosby, ani důvody, proč naložit kočár i jeho obsah společně s námi. K úplatkům jsem se nesnížil, ale alespoň jsem sepsal seznam cenností (a tím myslím 'všeho') a strohý popis kočáru, který jsem úředníka donutil podepsat s tím, že mi ručí jménem svým a svého zaměstnavatele za bezpečnost.

Já vím, že je to vcelku zbytečné. Na druhé straně světa se budeme těžko něčeho domáhat. Ale má to, jak se říká, psychologický efekt. Na mě...

Vyčerpán po zdlouhavé tahanici s přepravcem jsem se vrátil po boku madam Valerie zpět ke vzducholodi... kolem které je nyní až podezřele rušno. Tak mě zaskočí zpráva, že se naloďujeme.

To nejtěžší mě však ještě čeká: Podat zprávu o mém neúspěchu madam.
Doufám, že ji nenapadne zde zůstat.

Spatřím ji, až když se dostanu blíže davu u vchodu do vzducholodi. Vyhlíží mě.

Oh, bohové...

:):
 
  Paní Jeskyně   Postava není přítomna 13.3.2017, 21:37:07
Jak Igor zjistil - kočár se do vzducholodě nevejde, leda rozebraný. A i tak už povezou příliš mnoho nákladu a lidí. Nicméně je možné poslat ho později lodí.

Dante si ještě jednou odchytl Adriena a připomněl mu, že není zrovna v jeho zájmu všude roztrubovat, že letí taky, a že by rozhodně neměl na loď nastupovat v jednom chumlu s ostatními, ale ideálně tak, aby na něj nikdo nepřišel, než budou nad oceánem.

Sigrid nikdo stále nespatřil.

Nakonec se i ti největší ospalci vyhrabali - více či méně dobrovolně - z postelí, nachystali se a došli si do jídelny na krev. Nakonec je vydán pokyn seřadit se venku u vzducholodě, k nástupu. U dveří v pravé straně gondoly jsou nachystány schůdky a členové posádky, kteří pomáhají s nastupováním a uvnitř ukazují, kudy se vydat - jako první je jídelna, za ní následují kajuty a nakonec toalety. Napravo od dveří jsou pak kabina, místnost navigátora a kuchyňka. Kajuty jsou po dvou nebo po čtyřech postelích, jsou tam úložné prostory pro příruční zavazadla, malé stolky, horní postele se dají pak vyklopit nahoru a okna jsou opatřena okenicemi, vedle závěsů.
Loď u toho udržuje stabilní hromada letištních dělníků, držících každý jedno lano.

Lovci v tuto chvíli hlídají celou oblast - především proti nezvaným hostům zvenčí. Toto doplňuje ještě Annabelle, udržující kontakt se zemí a hlídající pomocí své magie.

Wolfram se svým vlčím společníkem drží se nablízku Kristině, Smrtihlav s vrhacím nožem v prstech hlídkuje u Annabelle, zbytek útěkářů je porůznu nastoupený spolu s vámi.
 
  Adrien   Postava není přítomna 13.3.2017, 19:13:59
Otočím se na Sal. Vlídně se na ní usměji.
„A kam vás mám zavést?
Máte nějaké speciální přání?“

Zeptám se, zatím co ji znovu nabízím rámě.
 
  Valeria   Postava není přítomna 13.3.2017, 10:25:05
S úsměvem kývnu na Adriena. "Děkuji, v takovém případě samozřejmě řeknu."
Poté lehce pokývnu všem. Salimena se zdá být uchvácena Adrienovou nabídkou i Eliášovou větou. Zdá se mi to, nebo byla mířena převážně na Adriena? Již předtím si více porozuměli, nebylo by to překvapivé. Možná je jen dobře, že na chvíli s Igorem odejdeme. Budou mít více času vyjasnit si vše, co potřebují.

"Opravdu neobtěžuje," usměji se na Igora, "ráda vás doprovodím." Vyjdu s ním, po jeho boku.
 
  Salimena z Hürigernu   Postava není přítomna 11.3.2017, 20:41:08
Dolehnou ke mě slova obou pánů a rychle se otočím jejich směrem:
"Ale mě zajímá, jak věci fungují!" Ohradím se s úsměvem.

Adrien si musel vyložit mé mlčení jako nezájem. Je vidět, že mě ještě vůbec nezná, hi hi...

"Prosím, veďte nás," pokynu Edrienovi.

Na Eliáše se šťastně zazubím. Líbí se mi jeho poslední slova. "Oh, můj drahý pane, to bylo nádherně řečeno."

:):
 
  Eliáš   Postava není přítomna 11.3.2017, 13:57:09
Usměji se a oči mi zajiskří, když slyším, co mi Adrien říká.
"Jistě, že se hodí znát fungování věcí." přisvědčím.
"I když někdy, zvlášť, když nás mají odnést někam daleko do neznámých míst, je lepší se tomu prostě poddat, podlehnout touze objevovat a prožívat a užívat si ten okamžik."
 
  Adrien   Postava není přítomna 11.3.2017, 11:06:48
Salimena má zdá se oči a uši jen pro Igora. Z téhle dámy mám rozporuplné pocity – jako by tu chvíli byla a chvíli ne. Jako by chvíli poslouchala a hltala život plnými doušky a chvíli žila jen v nějakém…vlastním světě…v omezeném režimu. Nevím, jak lépe to vyjádřit. Chvíli si ji s úsměvem měřím a poté se zadívám na Igora. Asi to není poprvé, co mají sluha a jeho paní…nepatřičně důvěrný vztah. Ale vědí to vůbec? Tuší, jak jasné signály vysílají do okolí?
No nejspíš ne.

Nakonec pokrčím rameny a nechám to být. Moje oči vyhledají Valerii. Koutky úst se mi zvednou.
„Jak se zdá, je Sal mojí nabídkou zaujata úplně stejně jako vy…dost možná ještě o trochu méně.“
V těch slovech není ani stopa výčitky, jen jisté pobavení nad tím, že takový vývoj událostí jsem neočekával ani já, ani Valerie.

„Nu - pokud svůj postoj přehodnotíte, stačí jediné slovoa já vše zařídím.“
Kývnu na ženu.
„Kdo ví, třeba bude mít kapitán v zásobě i zajímavější vyprávění než jen technické parametry lodi.“
Pokračuji v rozhovoru s ženou, která se rozhodla odejít.

Jediný, kdo nezklamal, je Eliáš – svým způsobem jsem to čekal.
„To budeme dva.“
Odpovím mu.
„Je dobré vědět, jak některé věci fungují, no ne?
Tím spíš, když nás ty věci mají odnést někam daleko do neznámých míst.“
 
  Eliáš   Postava není přítomna 8.3.2017, 17:31:31
Teď jen stojím a mlčím a pozoruji. To, jak se tak nějak neomaleným způsobem Adrien snaží zbavit Igora, to, jak Valeria využívá této příležitosti a hodlá prchnout - pardon, odejít s Igorem, aby mu dělala doprovod a pravděpodobně si na chvíli oddechla od neutuchajícího Adrienova zájmu, to, jak její nabídka přivede Igora do rozpaků, i když nakonec souhlasí, i to, jak je Salimena, jak se mi zdá, na svém kočáře poněkud závislá a jak ignoruje Adrienovu nabídku.

Pohled mých očí lehce a nevtíravě sleduje vždy právě toho, kdo mluví, aby skončil u Adriena.
"Rád se dozvím, jak ta vzducholoď funguje." odtuším s úsměvem, i když je mi jasné, že mladíkova nabídka nebyla mířena primárně na mě, i když jsem byl tak nějak zahrnut mezi "nás všechny."
 
  Paní Jeskyně   Postava není přítomna 7.3.2017, 20:15:10
// prosím, lidi, sledujte pravidelně i mimoherní fórko, jinak je jeho existence víceméně zbytečná. nemůžu vás pořád urgovat do pošty nebo přes jeskyni...
 
  Salimena z Hürigernu   Postava není přítomna 7.3.2017, 8:09:42
"Oh, ano. To je velmi užitečné," sekunduji Igorovým slovům, když dojde řeč k našemu kočáru.
Raději zůstanu zde a budu čelit nebezpečí, než se s ním rozloučit.

Vděčně Igorovi stisknu ruku, když se rozhodne věc vyřídit. "Děkuji, Igore. Vraťte se pak sem, budeme poblíž." Usměji se.

Valerie nabídne Igorovi doprovod. Trochu překvapivé, ne však šokující. Třeba chce jen vidět hlavní kancelář.
 
  Igor   Postava není přítomna 7.3.2017, 8:03:49
Oplácím hejskovi chladným pohledem.
Však já vím, o co ti jde! Nejsi první, kdo se pokusil polapit madam do svých neřestných drápů.
Problém je, že má Adrien nakonec pravdu. Musím jít zařídit ten kočár. Nejlépe ze všech vím, jak je pro madam důležitý, a to nejen z praktických důvodů.

Zdvořile panstvu pokývnu a snažím se zachovat chladnou tvář a mírný hlas.
"To je užitečné upozornění, děkuji. Když mě omluvíte, rád bych to zařídil co nejdříve."
A taky co nejrychleji.

Madam je k celé situaci, odehrávající se většinou v našich myslích, samozřejmě zcela nechápavá. A proč taky ne? O organizaci cesty se starám většinou já, nemá důvod se něčeho bát.

Zato paní Valerie mi, překvapivě, nabídne doprovod. To mě chytí nepřipraveného a tak mi okamžik trvá odpovědět:
"Uh, zajisté. Jestli vás to neobtěžuje..."
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2019 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.