abarin.cz - úvodní stránka
  jméno:
Verze 1.2:Vešel do služby nový update Abarinu. Co si myslíte o změnách a jaké další byte navrhli, případně něco přestalo fungovat? Nová verze.(Oblíbit)
On-line pomoc zkušenějších hráčů: Poradna pro nováčky.
Tak nějak se tam potkáváme všichni, jen tak si popovídat SPAM.(Přidat do záložek)
heslo:
  nová registrace  
Nejsi přihlášen, přihlaš se prosím a vstup do světa fantasy zábavy. Pokud nejsi registrován, registruj se.
 
:: Honba za dobrodružstvím ::
družina
stránkovat po:  příspěvcích 
 

 

  Karolina   Postava není přítomna 6.5.2017, 19:23:05
" Fakt vtipné, jako že ho nechceme pustit ke slovu? Vždyť všichni čekáme co řekne. Ftipálek jeden."

Uculím se, ale nic k tomu neřeknu. Zaposlouchám se do jeho vyprávění a snažím se zapamatovat si toho co nejvíc. Pak se na chvíli zarazím a kývnu hlavou.

" Kájo, Kájo, tos měla špatný odhad. Svedla tě ta křídla na scestí, co? No jo, musím příště přemýšlet víc a obracet nadhozenou myšlenku ze všech stran. Takže Inis mu může pomoci změnit jeho vzhled a může lítat, takže ... aha, takhle to je. Proto za ním jdou a on má nad všemi moc! Musíme tedy zkusit nějak se k nim dostat. To bude hooodně těžké, pokud se to vůbec někomu podaří. Musíme zkusit tu jeskyni."

Podívám se na Mayu a zazubím se na ni. Ani okem nemrkla, aby dala najevo, že se pletu. Mar-Dol nám toho řekl opravdu hodně. Jsem ráda, že se dozvídáme další a další věci. Postupně tu mozaiku po střípkách zkoušíme skládat, ale pokud můžu odhadnout, máme takový kousek, že se z toho ještě nedá moc vyčíst.

Co mě vytáčí a nejspíš hodně dlouho bude, je Riegal. Ten parchant nás zradil, přešel k nepříteli a kdopak ví, co všechno mu řekl. Dalo by se říct, že toho nevěděl moc, ale chytrými otázkami by se z něj dalo vytáhnou ledacos a pak to složit dokupy. Kdo by to do něj řekl, nezdálo se, že je takový podrazák. Raději na to nemyslet.

" Myslím, že bychom měli využít ten čas, který pro nás mistři získali a získají a pokusit se prohledat ty jeskyně. Kdy vyrazíme, Žiro?"
 
  Mar-Dol   Postava není přítomna 5.5.2017, 22:13:18
Merysol změní tón hlasu a ráda by slyšela tu legendu. Plus se zajímá o třetí Saldebaarovu sošku. Myslel jsem, že někam spěchají, ale asi to chvíli počká. Chystám se spustit vyprávění, když se slova ujmou mistři, nebo jak jim říkají.

Jen souhlasně přikyvuji, když Aribeth a Onyx přidávají své znalosti o soškách. Nevěřícně pak vytřeštím oči, když zjistím, že někdo vlastnil všech 12 sošek a vzdal se jich.

K informaci, že Saldebaar a Simplicus občas spolupracují, jen podotknu: “No, uvidíme, na jak dlouho jsem Simplicovi zamotal hlavu, když jsem ho od Saldebaara pozdravoval.“

Během řeči se zvedne Flantilo, aspoň myslím, že se tak jmenuje, řekne pár vět a zmizí.

Než se stačím ujmout slova odpovědět na další otázky, chopí se slova opět Merysol a následně Karolína. Když pronese, že ta upovídaná hobitka měla Inis, jen lehce zakroutím hlavou. Následně se obrátí na mě, abych začal mluvit. “Rád bych mluvil, jen se dostat ke slovu.“ Pronesu žertem.

Chystám se spustit vyprávění o soškách, když mi ještě padne pohled na hajného, který se s námi vrátil z tábora. “Nechci Vás vyhánět z vašeho domu, ale je rozumné, abyste toto všechno slyšel? Tyto znalosti Vás vystaví ještě většímu nebezpečí než to, že jste nám pomohl. A už tak jste toho slyšel až až.“ Počkám na jeho reakci a pak spustím.

Kdysi dávno, ještě v dobách, než vznikla Kaleva, kdy se na místě dnešních hradeb mocné Elšumy a Ife prostírala jen divočina, v níž se proháněli Jezgeři, žil mezi Stámy veliký theurg. Saldebaarem byl zván a vládl mocí obrovskou. Nemenší než síla byla krutost jeho. Otroci Saldebaarovi třásli se před svým pánem strachy a hrůzou a ti, co měli štěstí, zemřeli dříve, než si je vyhlédl k temným pokusům svým. Velké, převeliké byly magické schopnosti Saldebaara, leč ještě větší byla nenasytnost jeho. Nestačilo mu, že zná a ovládá síly skryté většině smrtelníků, zatoužil státi se pánem celého veškerenstva, získati nesmrtelnost a na roveň bohům se postavit.

I vzýval nejvyšší Kruhy pekelné a s jejich pomocí odvážil se začíti s magií tak vysokou, že sami bohové váhají s jejím použitím, by nezvrátili rovnováhu světa a neuvrhli jej ve věčný Chaos. Není divu, že Saldebaar, nemaje ani špetku božských schopností, byť byl se ve svém velikášství jinak domníval, nedokázal zkrotit onu nevyslovitelnou sílu a ta se vymkla jeho kontrole. Svět se otřásl v základech, plameny vyrazily z hlubin země, vlny vod se vzedmuly nad pevninu a nesmírná smršť vsála vzduch do svého bezedného chřtánu. Ač je to nepředstavitelno, jako by se všech čtvero živlů spojilo v jednu ničivou sílu.

Není známo, co přesně se tenkrát přihodilo. Stal se Saldebaar obětí Temných démonů, kterýmžto se podařilo vymanit se z jeho sevření? Zešílela snad jeho mysl, neschopna unést vyšší vědění, které není dáno pochopiti obyčejným smrtelníkům? Nebo mu vypršela smlouva s Kruhy pekelnými a ďáblové jej odvlekli před svého nejvyššího pána, aby nad ním vyřkl nemilosrdný ortel věčného zatracení? Či snad zasáhli sami bohové a seslali naň trest nejvyšší, takže jeho nesmrtelná duše nyní bloudí po světě a marně hledá mír a spočinutí? Kdož ví? Každopádně Saldebaarův duch opustil svou hmotnou schránku a nalezeno bylo pouze kupodivu neporušené mrtvé tělo, které spáleno bylo plameny očistnými.

Říká se, že za svého života vytvořil Saldebaar mnoho mocných předmětů plných magické síly a zvláštních schopností, z nichž nejpodivuhodnějších bylo Dvanáct sošek. Jedna každá sama o sobě zvláštní, měla své vlastní jméno, byla z jiného vzácného materiálu a dávala svému majiteli kouzelnou moc. Však celý tucet byl dohromady více než dvanáctkrát jedna. Jejich podoba, tvar i schopnosti upadly staletími v zapomnění a nikdo neví, kde je jim konec. Snad si je Saldebaar ve své hamižnosti vzal v okamžiku smrti s sebou či je zničil, snad je ve své prozřetelnosti skryli bohové, aby tak mocné artefakty nepobloudily mysl nepovolaných, a zjeví se před zraky smrtelníků, až jich bude za potřebí, ve chvíli, kdy Temné síly opět povstanou a zkáza bude hrozit celému Almiru.“


Dovyprávím, nadechnu a pokračuji. “Kde přesně je, jestli ještě je, Almir nemám tušení. Může to být prastaré označení tohoto kontinentu, mohlo se jednat o nějaký vzdálený kontinent, který ještě může, ale taky nemusí existovat, nebo jde jen o vymyšlený název pro legendu. To se můžeme asi jen dohadovat. Je-li však legenda pravdivá, odhadoval bych to na prastarý název tohoto kontinentu.

Zároveň legenda možná odpovídá na tvou otázku,“
otočím se na Merysol. “Třeba nebyly zničeny proto, že budou ještě potřeba. Třeba právě teď, neboť se zjevili, když Simplicus a Saldebaar získávají víc a víc moci. Navíc bude určitě nesmírně těžké je zničit, stejně jako jakýkoli jiný artefakt. A protože tvoří celek, je dost pravděpodobné, že ke zničení budeš potřebovat všechny a zničit je najednou. Ale to je opět jen má domněnka.

Teď tedy k jejich vlastnostem a dovednostem. Vezmu to dle již zmíněné říkanky:

Alja svítí leskem stříbra
Stříbrná Alja navíc, než byl řečeno, poskytuje i imunitu vůči chorobám a jedům.

Eana má bílou zář
Tato z platiny vyrobená soška umožňuje odhalit lež v řeči a zároveň přimět osobu mluvit pravdu. Respektive to, co za pravdu považuje.

Inis dává lidem křídla
K Inis bylo řečeno snad vše podstatné.

Eleneth je ze zlata
Tato soška zajištuje úspěch v podnikání. Investice, kontakty i hazard přinesou úspěch.

Agla z hlubin vyjde hor
Agla je vyrobena z křišťálu a poskytuje majiteli neobvyklou fyzickou zdatnost.

Merinel vždy zdobí tvář
Z alabastru vyrobená Merinel zajišťuje úspěch u opačného pohlaví.

Nenúth tvrdá je jak vzdor
Nenúth je z diamatu. A stejně jak je diamant tvrdý a odolný, zvyšuje soška odolnost těla.

Floeme mořem bohatá
Floeme umožňuje pohyb a dýchání pod vodou, spolu s komunikací s vodními tvory. Je vyrobena z černé perly

Vorome je mocí tmavou
Nefritová Vorome má nejblíž k nekromacii. Umožňuje komunikovat s mrtvými a ovládat mrtvá těla.

Ulua je rudá krev
Ulua, z rubínu, dává schopnost využívat krve svých nepřátel k vlastnímu léčení.

Ktesis není ještě pravou
Ktesis nezaceluje jen rány, ale obecně dokáže vyléčit mechaniceké poškození těla.

Athaja má v rukou svět
Athaja, ze safíru vyrobená, učiní ze svého majitele charismatického vůdce, kterého budou následovat a poslouchat davy.


Během popisu se občas zarážím, když přemýšlím, jak stručně a výstižně popsat jejich schopnosti.

“K tomu všemu,“ pokračuji, “získává osoba vlastnící více sošek další schopnosti. Jak zde již bylo zmíněno, kdo vlastní všechny sošky, je méně zranitelný magickými zbraněmi. Ale to není vše. Kumulují se schopnosti menšího počtu sošek.

Každý, kdo vlastní nějakou sošku, je schopen za určitých podmínek číst myšlenky osoby, se kterou se baví, pokud proti tomu není chráněna. A také získává ochranu před čtením myšlenek.

Majitel tří sošek dokáže za stejných podmínek číst myšlenky všech lidí ve větším okruhu. Kdo by jich vlastnil šest, stane se bystřejším a nezranitelným obyčejnými zbraněmi. Devět sošek dokáže, ne vždy, uchránit před působením psychických kouzel.

A konečně, majitel dvanácti sošek stárne třikrát pomaleji, v souboji mágů (mentálním souboji), útočným kouzlem a magickou zbraní je zraňován za méně, než by se dalo čekat.“


Tím dokončím sáhodlouhý výklad o soškách a jejich schopnostech.

“Jo,“ vzpomenu si, “ještě jste se ptali, co se stalo s tou Saldebaarovou třetí soškou. Sebral jsem mu ji.“ Pronesu prostě. “Ostatní měl bohužel v tu chvíli u sebe. Zůstaly mu tedy Inis a Athaja, zatímco já mám Vorome“

Pak se po dlouhém řečnění odmlčím, svlažím vyprahlá ústa lokem vody a počkám, než si to vše přeberte a vstřebáte. Je mi jasné, že jste pravděpodobně hned na poprvé nezachytili všechny schopnosti, proto je v případě potřeby zopakuji.
 
  Karolina   Postava není přítomna 5.5.2017, 17:37:17
Na Alexanderův dotaz jen stroze, i když s úsměvem, odpovím:

" Ano nějaké sošky naše skupina má."

To na co jsem se chtěla zeptat Mar-Dola, vyslovila Merysol a tak jsem jen přenesla pohled na našeho nového společníka. Jenomže pak si vezme slovo Aribeth. Poslouchám co ví o soškách. Přikývnu, ano náhrdelník ... o něm víme, i když ne o jeho vzniku. Pak, když Onyx mluví o tom, že Attylloe měl kdysi všechny sošky v držení a co s nimi udělal, mi málem spadne sanice.

" Takže ten opasek... to je dost zajímavá informace. Musím se dozvědět víc."

Už si sumíruji na co všechno se chci zeptat, když mi všechno zhatí Flantilo. Jeho překotný odchod mě na několik okamžiků pěkně rozhodí.

" Co to bylo? Co se mu stalo?"

Maya upozorňuje jak se tvářil a co nejspíš to znamená. Pokud se s někým, kdo má sošku setkal ... nejspíš to nebylo hezké setkání. Další podnět k přemýšlení zazněl od Mayi.

Věnovala ji někomu z nás? Pak máme sošek nejspíš víc než jsem je nám známo. Počkat, někdo od nás má sošku Inis! Může tvarovat své tělo, může si nechat narůst křídla... Komu ji tak mohla Mayi dát?"

Chvíli vypadám, jako bych byla duchem úplně jinde. Když se proberu, postavím se a začnu mluvit nejprve na Aribeth.

" Prosím tě, šetři se, my se pokusíme něco s tím udělat. Čas navíc by se nám opravdu moc hodil, ale ne za cenu ohrožení tvého života. Doufám, že Maya a ostatní mistři na tebe dají pozor. Zdržení to nejspíš pro nás bude, ale za prvé je to důležité a za druhé, co když tam najdeme něco, co by se nám mohlo hodit i k našemu hlavnímu úkolu."

Pak přecházím k Mar-Dolovi, strčím ruce do kapes. Když jdu kolem Mayi, tak na ni mrknu a utrousím:

" Tys měla u sebe sošku Inis, jo?"

Je to jen řečnická otázka, protože hned pokračuju dál. Kouknu na Mar-Dola a po krátkém zaváhání začnu ze sebe sypat, co mě zajímá.

" Jak jsi slyšel, jsme na to, co o soškách víš, moc zvědaví. Nenech se prosit a povídej, jsme jedno velké ucho. Mě by zajímalo ještě i to o těch soškách, co jsi říkal prve. Měl tři sošky a má jen dvě? Tu sošku máš ty? Pokud ano, která to je? Pokud ne, i tak mě zajímá, která to je a navíc i to, které dvě mu zůstaly. Určitě je ti jasné, že je to důležité, jinak bych se tě ani neptala."

Pak už si jdu sednout, když uslyším Merysol. Trhnu sebou.

" To bych nedělala, myslím, že kdyby to mělo nějaký smysl, udělal by to Attylloe sám. Měl je všechny, nezničil ani jedinou, ale rozhodil je po světě. Určitě věděl, proč to dělá. Musí to mít důvod."
 
  Merysol   Postava není přítomna 5.5.2017, 10:37:31

Aribeth se zase zvedla, z čeho jsem nebyla nadšená. Věděla jsem, že je slabá a když vstala, bylo to na ní vidět ještě víc. S nadšením jsme poslouchala o moci sošek.

Velmi užitečné, tyhle sošky. Škoda je, že po nich pasou samý „dobří lidé“.

Aribeth si pak sedla zpátky ke mně a u její průpovídky ohledně jejího věku si můžete všimnou mého lehce rozpačitého výrazu.

Hm, nikdy mi nedošlo, že je Aribeth vlastně takhle…o tolik…starší. Teda ne že bych to nevěděla, ale hlasitě vyřčená pravda je … Pak se mi Aribeth opřela o rameno a já jí jemně chytla za ruku.

“Jakkoliv tyhle sošky mohou být užitečné, nestálo by za to, kdyby se alespoň pár z nich zničilo?“ Otázku sice směřuji na všechny, ale dívám se na Onyxe. “Ne že by mi snad dělalo radost ničit takové předměty, ale tohle je riziko mocných předmětů. Přitahují špatné lidi.“

Když se pak ještě zmíní spolupráce Saldebaara a Simplica, jen se ušklíbnu a podívá na Mar-Dola „“To nám tvůj pán hezky zavařil…teda pardon, bývalý …“

Jsme psanci. Všichni. Skvěle.

Pak najednou do Flantila něco vjelo a zmizel jak pára nad hrncem. “Řekli jsme snad něco, co jsme neměli?“ zeptám se udiveně. Maya pak ještě ohledně sošek spustí na Mar-Dola.

“Co všechno za sošky vlastně máme? Mimochodem, Attylloe měl velmi důmyslný způsob schovávání, když jich pár nechal i u své býv…“

No tak to asi před Mayou nevytahuj, ne? Blbko.

“…známé.“
 
  Pán Jeskyně   Postava není přítomna 4.5.2017, 23:14:43
Aribeth i ostatní mistři se zájmem poslouchají, co říkáte a většinou Vás moc nepřerušují. Až, když se začnou řešit sošky a každý řeknete, co víte, se ozve Aribeth. S námahou vstane a začne pomalu a unaveně mluvit. "O soškách toho moc nevím. U pár z nich vím, co umí.

Stříbrná soška Alja má léčivou moc, dokáže léčit choroby a neutralizovat jedy.

Smaragdová soška Inis umožňuje nositeli, aby tvaroval své tělo dle libosti, například si může nechat narůst křídla.

Soška z opálu, Ktesis se jmenuje, ta umí zacelovat rány.

Víc toho bohužel nevím."
Říká, zatímco přechází po hájence. Na chvilku se zamyslí, nadechne se a ještě pokračuje. "Pokud vím, Simplicus se o sošky nikdy nezajímal. Vlastně se nikdy nechtěl spoléhat na předměty, které by mu zvětšovaly jeho moc. Považuje to za příliš nejisté, raději provádí různé rituály, které mu už nikdo nevezme, učí se a podobně. Samozřejmě výjimkou je jeho meč, ten nedá z ruky, získal ho už velice dávno a ten mu zajistil jeho nesmrtelnost.

Další mocná věc, kterou má u sebe je jeho náhrdelník, ale ten se také nedá počítat, Simplicus ho vyrobil sám jako nemagickou věc. Stal se magický až díky jeho zrůdným činům, tolik lidí kvůli němu muselo zemřít. Proto bohové rozpoltili Simplicovu duši a její část uzavřeli do náhrdelníku.

Co se týče toho místa pod Vajgarem, ve skutečnosti je to jeskyně na ostrůvku hned u Vajgarského pobřeží. Původně tam bludiště nebylo, ale to mohl Simplicus vybudovat. Určitě to místo bude velice chráněné a bude hodně těžké dostat se tam a ještě horší dostat se ven. Přesto si myslím, že by stálo za to, kouknout se tam. Ráda bych šla s Vámi, ale na to jsem příliš slabá, jen bych Vás zdržovala. Místo toho zvládnu zajistit, aby se Simplicus zdržel, zvládnu Vám nahnat čas. Ale to byste museli jít hned. Dokáži Vám zajistit pár týdnů, do Vajgaru to máte zhruba týden cesty.

Samozřejmě, že Vaší prioritou je váš hlavní úkol, ale zatím nikdo neví, kde hledat. Samozřejmě, že všichni budeme pátrat a pokud něco objevíme, dáme Vám vědět. Ale do té doby by asi nebyl problém zdržet se."


Je vidět, že Aribeth mluvila s vypětím všech sil, opět celá zbledla, na čele jí vyrašil pot a roztřásly se jí ruce a nohy. "Zatraceně, ještě před pěti-sty lety bych se z tohoto jen oklepala a zase bych fungovala. Už stárnu." Sedne si na židli vedle Merysol, opře hlavu o její rameno a zavře oči.

Místo ní vstane Onyx. "Já bych věděl ještě jednu drobnost o dvanácti soškách Almiru. Jakmile jich jeden člověk sežene všech dvanáct, je prakticky neporazitelný. Nikdo ho nedokáže zasáhnout normální zbraní, i magická zbraň na něj skoro nefunguje, funguje na něj pouze démon uvnitř zbraně a to mnohem méně, než na jiné lidi. To znamená, že bychom rozhodně neměli dovolit, aby je Saldebaar získal. Už takhle je velice mocný a nebezpečný.

Také bych rád potvrdil Alexanderova slova. Armáda tady skutečně byla právě kvůli Vám. Navíc informaci o tom, že tudy budete utíkat dostal Simplicus přímo od Saldebaara. Nikdo to moc neví, ale oni spolu trošku spolupracují. Respektive, čas od času si trošku vypomůžou, pro oba je to výhodné. Potřebují se zbavit nás, jakmile od nás budou mít pokoj, pak si mohou jít po krku.

Taky bych ještě dodal, že tihle vojáci nepůjdou nic hlásit Králi severu. Trollům se dá věřit, jakmile něco slíbí, platí to. A lidé se Králem nepůjdou, jsou si moc dobře vědomi, že jsou dezertéři, že utekli z boje. Za to by je čekala smrt, takže vezmou své rodiny a utečou co nejdál to půjde.

Proč se na sošky vlastně nezeptáte Attylloea? Ten o nich určitě ví všechno, vím že kdysi jich měl po hromadě všech 12, ale pak je rozházel různě po světě protože je nechtěl. Jednu prý dokonce prodal nějakému vetešníkovi kapse od jakéhosi kapsáře na opasku, ale možná je to jen pověra."


Poté, co Onyx dokončí svou řeč, Flantilo rychle vstane. "Sakra! Je mi to líto, musím běžet! Nemohu s Vámi spolupracovat dál, už se nesmíme vidět!" A dřív, než se zmůžete na slovo, vyběhne z hájenky, nasedne na koně a tryskem zamíří východním směrem.

Maya tuto scénu se zájmem sleduje. "Tak ten už se nevrátí. Viděli jste ten děs a vztek současně v jeho očích? Nejspíš jedno z témat, které jsme řešili mu vyvolalo nějaké staré trauma. U zaklínačů se to může stát, protože si nepamatují nic ze svého dětství, takže se mu mohla vybavit nějaká vzpomínka." Řekne s podivným úšklebkem ve tváři.

"Ale Mar-Dol by nám ještě mohl prozradit vše, co o těch soškách ví. Neřekla bych, že nám chceš něco přímo zatajovat, že? Ta legenda by mě také docela zajímala, alespoň by mě zajímalo, jestli se to shoduje s tím, co jsem kdysi někde četla. A rozhodně by mě zajímalo, co která soška umí, to jsem ani nikdy nikde nečetla ani nezaslechla. Vím, že Attylloe to věděl, ale nechtěla jsem aby mi to říkal. V té době jsem to považovala za nebezpečné informace, ale teď si myslím, že to vědět potřebujeme, nebo to alespoň potřebují vědět ti, co ty sošky mají. Já jsem kdysi jednu mívala, ale nedávno jsem ji věnovala jednomu z Vás."
 
  Merysol   Postava není přítomna 4.5.2017, 22:38:05

Mar-Dol mě více méně pošle s odpovědí do háje. I když chápu, že má teď na spěch, něco ve mě mu to nemůže odpustit. Hryznutí od Barta mě vrátí na chvilku zpátky na zem.

Netrvá dlouho a všichni se brzo vrátí a náš nový přírůstek se rozpovídá o soškách.

”Klidně povídej od začátku, však opakování je matka moudrosti. Alespoň se to tak říká…” odpovím mu a poslouchám. Kája pak ještě dodá říkanku o oněch soškách. A padne i zajímavá informace.

Takže náš velký a mocný přišel o sošku? Jak nemilé…to mne zajímá.

”Popravdě bych si klidně poslechla tu legendu od tebe, asi mi utekla…tedy vlastně toho o soškách tolik nevím a říkanku, jako Kája, si ani nepamatuji. A proč vlastně o tu jednu přišel? Nebo spíš jak a kdo ho o ni připravil? Máš ji snad u sebe?” zeptám se zvědavě a na chvilku jde nevraživost pryč.
 
  Mar-Dol   Postava není přítomna 4.5.2017, 15:04:00
Vyslechnu Žiru, Karolíninu říkanku a postupně jim odpovím.

"Tím vlastnil tři jsem myslel, že nyní má jen dvě.

Nemyslím tuhle říkanku. Ta jen ve verších naznačuje materiál, ze kterého je která vyrobena, nebo jejich schopnosti. Měl jsem na mysli legendu o jejich vzniku."


Do diskuze o cestě kuli kostějovi se nezapojuji. Jednak nevím o co přesně jde, nevím, kam měli namířeno před tím a stejně by na můj názor půlka lidí nehleděla.
 
  Anglino   Postava není přítomna 3.5.2017, 16:12:46
Poslouchám Karolinku jak přeříkává básničku o soškách a snažím se zachovat kamennou tvář.
Když Karolinka skončila se svoji řečí odpovím ji.

"Karolinko jestli se s Žirou domluvíte na tom jít do jeskyně budu vás doprovázet."

"Mám sošku Ulua z rubínu na krku snad se dovím co umí. Nebudu nikomu říkat, že ji mám i když se Alexander ptá.

Kostěj a ostatní věci kolem magie, jdou kolem mne nerozumím jim."
 
  Alexander   Postava není přítomna 3.5.2017, 14:27:16
Nakonec odjedou jak lidé, tak trollové, i když prý budou bojovat za naši věc. Otázkou je, zda to nebude jen do doby než stanou před ještě silnější armádou."Živých či mrtvých.." dodám si v duchu, a uklidím katanu zpět.

V hájence je pak opět setkání, a řeší se zejména kostěj. "Já jsem v tom táboře předtím zjistil že ta armáda byla speciálně vyslána na nás... Měli naše portréty, podoby, informace.. Minimálně vše, co bylo ve spisech v kasárnách když jsme se přidávali do amrády.. " povím, než se na chvilku odmlčím. "Ale měli tam portrét i Riegala.. Takže mají evidentně staré informace.. Otázkou je na jak dlouho, když jste je teď nechali jít.. " povím, ale neříkám to naštvaně, jen čistě věcně.

Pak se opět zaposlouchám do debaty o kostějovi a soškách. "Takže kostěj je pod tvojí kontrolou jen do doby, dokud Simplicus nezíská zpět ten vazebný předmět, nebo neudělá něco ze smrti? " optám se, zda jsem to správně pochopil, načež se kouknu na našeho rudého společníka. "Mě by zajímalo co ty sošky umí.. Něco se dá teoreticky odvodit z té básničky, ale stejně by mě to zajímalo... A my máme ěnjaké sošky?" zareaguji ještě na Kájino prohlášení.
 
  Karolina   Postava není přítomna 3.5.2017, 12:00:23
S úsměvem jsem ukončila krátký rozhovor s Anglinem a zaposlouchala se do řeči Mar-Dola. Sošky. V překotném průběhu událostí, byly trochu upozaděny a teď jsou znovu vyneseny na "výsluní" naší pozornosti. Přikývnu, je to dobře.

" Pokud jsi měl na mysli tohle:

Alja svítí leskem stříbra
Eana má bílou zář
Inis dává lidem křídla
Eleneth je ze zlata
Agla z hlubin vyjde hor
Merinel vždy zdobí tvář
Nenúth tvrdá je jak vzdor
Floeme mořem bohatá
Vorome je mocí tmavou
Ulua je rudá krev
Ktesis není ještě pravou
Athaja má v rukou svět

Tak to známe. Je nás víc, co máme nějakou sošku u sebe. Avšak stále ještě nevíme o dalších, kteří ji vlastní."


Vmísím se do jeho řeči, když se nadechuje. Musím se pak zeptat, jak to myslel tím "vlastnil tři sošky", že by o ně přišel? Mar-Dol však už pokračuje a tak se znovu poslouchám, co ještě dalšího se dozvíme. Hned po něm naváže i Alzan. Jeho návrh, ohledně kostěje, je rozumný a řekla bych i dost nutný. Nadechnu se, ale Žira byla rychlejší. Zeptala se místo mě a navíc, podpořila Alzanův návrh stejně, jako jsem to chtěla udělat i já.

" Žira se zeptala na to, co by zajímalo i mě, takže to nebudu opakovat. Mě by ještě zajímalo jak asi daleko ta jeskyně je. Já bych byla docela pro, abychom se tam podívali."

Rozhlédnu se po ostatních, kdo se přidá do hovoru jako další.

 
  Žira   Postava není přítomna 1.5.2017, 21:31:51
Zar´farro se k mé řeči ani neobtěžoval vyjádřit. "Copak si ten idiot neuvědomuje, že tady je Maya a že z toho může koukat i šibenice? Ne, on je prostě zabranej do svý práce a nic jinýho ho nezajímá. Je fajn léčit lidi, ale kdyby se aspoň zkusil nějak obhájit."

Když se vrátíme do hájenky, Mar-Dol se dá do vyprávění o soškách a dokonce nám prozradí, že Saldebaar vlastnil tři. "Co znamená, že je vlastnil? To už je nemá? Nebo jich má víc? To asi ne, to jsi hned další větou vyloučil.

Kde je ten zbytek taky nevím, respektive alespoň nějaké, ale o dvou vím, ty mám na krku já, k těm Saldebaara jen tak nepustím."
Řeknu a zatnu pěsti, protože si moc dobře uvědomuji, jak jsem obstála proti Simplicovi.

*****************************************

Co říká Alzan mě také velice zaujme. Přemýšlím nad tím kostějem. "Jestli to je pro Simplica nějaké důležité místo, mohlo by tam toho být víc, stálo by za to, podívat se tam. Ale faktem zůstává, že to bude kurva nebezpečné, protože víme, že Simplicus se tam také vydá. Ale myslím, že ne hned, nějaký čas máme, ale museli bychom jít hned. Čas nám získali Theodor s Onyxem, to že utekli zhatilo Simplicovi mnoho plánů, to je jisté. Ten teď bude mít dost práce, aby vše urovnal a napravil. Já bych to zkusila, stejně momentálně nemáme moc stop, kam jinam se vydat."

Do mé řeči se vloží i Aribeth. Říká, že na útesu za vajgarem je jeskyně, kde Simplicus jako malý zůstal uvězněn, omylem se tam dostal a nemohl se pak dostat zpět. Trvalo tři dny, než ho Aribeth našla.

Nad jejími slovy se zamyslím. "No.... nechala bych to na hlasování, co myslíte, kam se vydáme?"
 
  Alzan   Postava není přítomna 1.5.2017, 2:18:59
Někteří se vydali do tábora. Já se mezi tím vydám blíž k lesu, abych zkontroloval kostěje. Ne osobně, ale abych měl jistotu, že se nevzdálí z dosahu telepatického spojení. Simplicus ho určitě udělal dlouhé.

Jakmile vidím, že se ostatní vrací, vrátím se také. Mar-Dol se pustí do vyprávění o soškách. Po diskuzi o nich, jestli nějaká nastane, opět nadhodím diskuzi ohledně kostěje.

"Nechci tlačit, jak jsem řekl, mě o kostěje nejde. Ale pokud byste se rozhodli, že si ho necháme, dokud ho Simplicus nezničí na druhé straně, musí se tak učinit hned. Ačkoli by to bylo zdržení od úkolu. Jestli má Mar-Dol pravdu a ta jeho hůlka mu odsála magii, tak víme, že se mu doplní o půlnoci. To znamená že minimálně do půlnoci bychom měli mít čas, možná dýl. Záleží, jak moc se bude hnát k jeho zničení. Jestli vůbec.

A jestli tam jsou nějaké magické předměty, třeba tam bude i další soška, když už je o nich řeč. Ale je to spíš jen přání, než fakt."
 
  Mar-Dol   Postava není přítomna 1.5.2017, 2:07:49
V hájence před odchodem do tábora
Chystáme se k odchodu do tábora a Merysol se ještě zeptá na sošky. "Povím Ti co vím, ale až se vrátíme. Ať na mě nemusejí čekat, když už jsou jednou nohou venku" Poté vyjdu z hájenky a jdu s ostatními do tábora.


V hájence po příchodu z tábora
Vrátili jsme se z tábora, kde nakonec k boji nedošlo. Jakmile jsem tam všichni, otočím se na Merysol. "Ptala ses na sošky. Nevím co víte vy, tak začnu od začátku. Jedná se o prastaré mocné artefakty, které kdysi stvořil mocný theurg. Váže se k tomu legenda, kdybyste ji chtěli slyšet. Je jich dvanáct, každá má své jméno, každá je z jiného vzácného materiálu a každá má speciální zvláštní schopnost, kterou propůjčuje majiteli. Dohromady však dávají majiteli další schopnosti. Jak stojí v legendě: "Však celý tucet je dohromady víc než jedna." Vím, co která umí a co umí dohromady.

Saldebaar vlastnil tři. O ostatních nemám žádné informace. A dost možná je nemá ani on, protože jinak by si pro ně už dávno došel. Nebo je vlastní někdo, koho se bojí. Případně jsou ukryty tam, kam se ani on neodváží. Zatím. Ale to jsou jen domněnky."


Dokončím povídání a jsem připraven zodpovědět další otázky.
 
  Zar´farro   Postava není přítomna 30.4.2017, 19:25:57
Ačkoli vše dopadlo trochu jinak, nežli jsem to očekával, dopadlo to dobře.

Já jsem neutrpěl žádné zranění, boj se nekonal a vypadá to, že i část konfliktu v budoucnosti se mi povedlo eliminovat.

Potěšen zprávou, že vlastně všici ve skupině přežili, a docela máme dalšího nového ( podivného ) člena se i s vlastními věcmi vydám za ostatními.

Nakonec mě na zádech krásně tíží všechny ty peníze, o které jsem obral druhou stranu. Další bonus.

*********

Když se otevřou dveře do hájenky a já znovu vidím všechny ty ... ksichty.

No sákra, ona je to pravda!

Vy jste všichni živí, to je jako by jsme se toho zmetka báli zcela zbytečně.
Nejen, že když se tu objeví, tak to všichni přežijem, ale ještě další dva obživnou!

No to mi fakt kebule nežere tohlen sto.
 
  Karolina   Postava není přítomna 29.4.2017, 9:44:44
Po kratičkém rozhovoru s Merysol se vrátím do hájenky, sednu si a jen tak odpočívám. Zdánlivě snad ani nevnímám okolí. Opak je však pravdou. Bedlivě poslouchám o čem je řeč a když začne Merysol o soškách, přikývnu.

" Taky si na ně vzpomněla, uvidíme, jestli Mar-Dol bude něco vědět. Ono není jisté, jestli jeho pán, jako tom mluvil právě s Mar-Dolem. Má pomocníků víc a každý může být od pána zaměřený na něco jiného.

"Jen lidé", jak se vyslovil Icarium, mě málem rozesměje. Elfové se vždycky v tomto směru cítí být nadřazeni. Avšak je to výhoda mít dlouho věkost? Nejspíš to bude jako se vším, někdy výhoda a jindy nevýhoda. Attylloe, Maya i Aribeth by mohli jistě vyprávět. Uvidíme co to přinese."


Pořád mi nejde z hlavy, proč jsem měla tak příšerné vidiny. Přišla jsem jen na jedno jediné vysvětlení a to nevím, jestli je správné. Je to něco, co by se mojí rodině stalo, kdybychom prohráli?! Takže musíme vyhrát, prostě musíme!

Výprava z tábora se vrací a vypadá to, že ani nebojovali. Je to dobře, jenom aby se to neobrátilo proti hajnému a vesničanům. Anglino si sednul vedle mě. Nakloním se k němu a něco mu pošeptám.
 
  Merysol   Postava není přítomna 29.4.2017, 0:37:12

Po tom, co mi Ragnar zašeptá jen malinko skloním hlavu. Pootevřu rty, ale nakonec spolknu sloval a jen souhlasně přikývnu.

Víc už se do debaty nezapojuji. Tedy alespoň zatím ne. Ty sošky… vzpomenu si, ale teď se mi tohle téma vytahovat nechce.

Sáhnu po svém lišákovi, který se mi otírá o nohy a přitulím jej k sobě. A co ty, lumpe? Máme tu nového, nezvaného návštěvníka a ty nic? Zrovna ty? Který mě vždy přivede do jakéhokoliv možného nebezpečí? Hm?

”Mar-Dole, co vís o soškách, které hledá tvů pán? Tedy…tvůj bývalý pán? Ani tak nemyslím to, co umí…ale víš kam tím směřuji, ne?” Nakonec mi to nedá. Pokud chce být vážně náš přítel, nemělo by mu dělat problémy sdílet informace.
 
<<    <    >    >>
 
Přechod po jednotlivých stránkách
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228] 
www.ABARIN.cz Dračí Doupě online
 
© 2002 - 2020 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah příspěvků zodpovídá zadavatel, ne redakce či administrátor portálu www.Abarin.cz.
Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR.