jmno:
 
heslo:
nov registrace
Abarin online:
Hled on-line pomoc od zkuenjch hr? Vyuij frum PORADNA PRO NOVKY.
Nebo si chce jen tak pokecat? Zajdi do fra s nzvem SPAM. (Pridat do zalozek)
Pro nahlen chyb a chybovch hlen pouij frum Komplikace.
Nejsi pihlen, pihla se prosm a vstup do svta fantasy zbavy. Pokud nejsi registrovn, registruj se.
:: menu ::
:: doporuujeme ::
Online RPG Dra jezdci
[Dragon Riders]
NAMRO
[NAMRO]
Hlkov d
[CZ verze RPG comicsu!]
Draconis
[Galerie ikonek]
:: Editorial ::


Slunce zapadlo.

Tiše se skrylo za špiatým okrajem lesa a ani neeklo „Tak zítra na shledanou…“. Pro taky, vdy je to slunce, ivotodárná síla všeho a všech. Prost si odešlo a s ním i jeho sálající teplo, kterého poslední dobou ubývá ím dál víc. I pes den. Léto ješt nekoní, to ne, ale podzim u vystrkuje rky. Zejména v dob, kdy paní Noc pikryje kraj svým erným pláštm.

Arenika stála sama na ochozu nejvyšší ve Velké knihovny v Palantasu.
Chodívala sem ráda. Byl tu zvláštní klid neklid. K lovku doléhaly zvuky z pomalu usínajícího msta a pesto byly tak vzdálené, cizí, neosobní. Jakoby se návštvníka ochozu vbec nedotýkaly. Mohla tu pemýšlet. Její ivot se pevrátil naruby. Vzhru nohama, dalo by se íct. Mla te velkou zodpovdnost. Hlavní knihovník, její mistr, odešel. Byla to pro ni bolavá zkouška a i kdy se ze všech sil snaila, nenašla ho. Jeho povinnosti te padly na ni. Ujmula se jich ráda i pes fakt, e se Velká knihovna potácela na hranici záhuby jak ranné zvíe. Mla však víru. Vila, e je ve svt ješt hodn dobrých lidí a šikovných bard, kteí ji padnout nenechají.

Konily prázdniny.
Doba volna kdy dti opouštly školy a dílny aby pomáhaly rodim s úrodou. Zaínal nový msíc, msíc školních povinností. Palantas dýchal zvláštní, trochu svátení atmosférou. Dnešní veer byl rušnjší ne kdy jindy. Bylo poteba pedat si spousty záitk z uplynulých dn a to nejde jen tak hala bala za jedno dopoledne.
Usmála se.

Zvedla oi k noní Abarinské obloze.
Krom tí msíc, které mohla vidt jen ona a hrstka vyvolených, na ní záila myriáda hvzd. A mezi nimi i nové, zatím neokoukané, nevyhaslé, záící v plné síle své novoty. Nkteré se zeleným nádechem, jiné krásn stíbité jak mithril z pod hory. Sem tam se zaleskla i modrá? Ano? Nezdá se jí to? Pemítala o nich. Všechny budou mít jist zvuná jména. Nkteré moná zapadnou, ale jiné, jiné jist ješt hodn zazáí a dají svtu vdt, co jsou za.

"Všechno má svj as, dve…" zaševelil Nilongv sametový hlas.

Mladá knihovnice strnula.
"To peci neme být pravda!"
"Je pry!"
"To jen tvá mysl fantazíruje o tom, po em nejvíc touí…"
"On tu není, neme být."


"Dávej na n pozor Ari, a zbyten nebloudí po širém nebi. A má jejich cesta smysl i kdy cíl je mlhavý a nejasný." Hlas hlavního knihovníka byl tak nezamnitelný, tak ivý a hmatatelný. Musel tu být. Nkde. Dívat se, hlídat ji. Ne, nebyla sama.

"Já vím..." zašeptala dívka mkce a sklonila hlavu. Uvolnila se. Po tvái jí skanula slza tpytící se jak diamant. Neotoila se. Vdla, e ho neuvidí. On však vidl ji a to stailo.
Usmála se.
ekala ji spousta práce. S podivem, ale tšila se na ni.
Abariané.
Byli jste, jste a bute. Tady a te, v tento as, v tuto chvíli. Ve svt zábavy a her. Ve svt fantazie bez hranic. Co na tom, e píšete kostrbat a jen pár vt? Nikdo z nás nezaínal jinak. Vypíšete se. Bume tu a hrajme si. Vdy hraní, to je onen tajemný elixír vného mládí. To nevadí, e nevíte co a jak. Nejste tu sami. Staí zvednout hlavy k noní obloze a hvzdy vás povedou.

Po prázdninách máte urit spoustu inspirace a záitk tak jen smle do toho. Pište, tvote, sdílejte. Doufám a pevn vím, e se nám po prázdninovém pstu literární sout zase pkn rozjede. A nejen ta. I jeskyn urit oijí pívalem nové energie.

Tak jen smle, smle...

AT

:: Nejnovj lnky ::
Zde je finle. Ob sti jsem uloil hned po sob take je tu pravdpodobnost e tahle vyjde ped estkou a za to se omlouvm. Jinak dkuji vem kte tuto "sgu" doetli a do konce :) Snad se brzy uvidme u njak nov povdky.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 11.10.2016, ten: 14, diskuse: 0]


Pedposledn st. Posledn bude mrn odlin a pijde brzy jeliko byla s pedposledn napsna narz.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 11.10.2016, ten: 12, diskuse: 0]


Krtk povdka zasazen do historie nov zaloen stejnojmenn jeskyn.

[autor: .Sinthoras., kategorie: Prza, datum: 10.10.2016, ten: 24, diskuse: 0]


Zamvme pr postavm jeliko konec u je skoro zde!

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 24.9.2016, ten: 43, diskuse: 0]


tvrt st. Zde nastal men problm e urit pase chybly a j byl nucen je doplovat z pamti ale myslm si e se mi povedlo to doplnit co nejpesnji to lo..

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 17.9.2016, ten: 55, diskuse: 0]


Vzpomnla jsem si na pr starch kousk, co jet stoj za zveejnn, take ne se dostanu k psan novch vc, mu vm sem zatm nco hodit. ;) Tenhle kousek je pt let star, psala jsem ho ve kole na zadn "report". A jako byste m neznali... :D Fiktivn report fiktivnch postav z fiktivnho msta o fiktivn udlosti. :D Kdo chce lett raketoplnem?

[autor: d3stiny, kategorie: Prza, datum: 12.9.2016, ten: 64, diskuse: 0]


Je po lete a tak som si povedal, e by sa patrilo zase troku pohn s prbehom. Ak sa teda ete stle njdu zujemcovia o vlet na jedin prirodzen satelit Zeme, expresn spoj do Lunar City je pristaven na doletovej brne osem;-)

[autor: MaD, kategorie: Prza, datum: 9.9.2016, ten: 68, diskuse: 1]


Po krat dob nov st.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 6.9.2016, ten: 72, diskuse: 0]


ano, takov mal nvrat marnotratn dcery... nejsp neekejte velk comeback, na to se mi peci jen nedostv pln asu, inspirace a sly, ale tak aspo nco, ne? navc jsem si ekla, pro neudlat Melkerovi radost. ;) (a neodpoinout si na chvli od starost kolem veden jeskyn, abych se do toho mohla pak zase pustit) a nebojte, tentokrt je to krtk. ;)

[autor: d3stiny, kategorie: Prza, datum: 2.9.2016, ten: 79, diskuse: 0]


Po del pauze je zde druh st.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 25.8.2016, ten: 91, diskuse: 0]


:: novinky ::

jnov abarinsk kalend
jen 2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na msc je najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

MargitHlasy pro ziov lnky


Sajtno Abarinsk!

Dv majzla, konec Z je vilkaj v dohlednu.
Napucuj augliska a kk doklapat do hantecu vo lncch, kde se hk vo tem, kter psavec to tento msc narajbil nejlp.
Vce nande hen tuna.

MelkerZijov abarinsk kalend
6.9.2016


(Ponkud opodn) Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na prvn podzimn msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.


Hvzdy...

V akademii Velkho Stbrovlka pro vjimen nadan bylo runo. Byl prvn koln den... Vybalovalo se a v pl dvanct se mlo konat slavnostn zahjen.

Studenti se u se sbhali do Velkho slu. Bylo jedno, kolikrt se v nm lovk ocitnul. Ty kobaltov modr stny a zlat relify vdycky dokzaly vyrazit dech. Mezi neoblbenj vjevy nejsp patila vprava Draho krle a Poutnk, kter dajn jedinou minc zavinil pd cel jedn e.

editel akademie jen mvnul rukou a dvee slu se zavely. Nadeel okamik, na kter vichni ekali...A tady se musme vrtit do reality. Lto se s nmi ji rozlouilo. Rdi bychom dnes udlili nkolik hvzd hrm, kte si je svou aktivitou ve vodch Abarinskch, zaslou. Nkte za sv hrsk schopnosti, jin za veden asnch dobrodrustv (a samozejm jsou i tac, kte se sna piloit ruku k dlu a podlej se na chodu Abarinu). Seznam pidlench hvzd najdete zde

Samozejm jste to pedevm vy hri, kte nm pomhaj s udlenm tohoto ocenn pro ostatn a tak bychom Vm rdi pipomnli, abyste navrhovali dal hre, kte si za svou snahu zaslou ocenit hvzdou a zazit tak na Abarinskm nebi. Nvrhy pat sem

AT


Srpnov abarinsk kalend
1.8.2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na druh przdninov msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

Margitervencov abarinsk kalend
4.7.2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na prvn przdninov msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

Margitervnov abarinsk kalend
2.6.2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na pedprzdninov msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

MargitKvtnov abarinsk kalend
1.5.2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na kvetouc msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

MargitDubnov /ji neaprlov :-) / abarinsk kalend
1.4.2016Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

MargitHlasovn- Bezen
10.3.2016

Je as na dal hlasovn, nyn jen s pr dly. Tak aspo je ohodnote!

hasonm


www.ABARIN.cz Dra Doup online

© 2002 - 2014 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah pspvk zodpovd zadavatel, ne redakce, i administrtor portlu www.Abarin.cz
Dra doup, DrD a ALTAR jsou zapsan ochrann znmky nakladatelstv ALTAR


Website Security Test