jmno:
 
heslo:
nov registrace
Abarin online:
Hled on-line pomoc od zkuenjch hr? Vyuij frum PORADNA PRO NOVKY.
Nebo si chce jen tak pokecat? Zajdi do fra s nzvem SPAM. (Pridat do zalozek)
Pro nahlen chyb a chybovch hlen pouij frum Komplikace.
Nejsi pihlen, pihla se prosm a vstup do svta fantasy zbavy. Pokud nejsi registrovn, registruj se.
:: menu ::
:: doporuujeme ::
Online RPG Dra jezdci
[Dragon Riders]
NAMRO
[NAMRO]
Hlkov d
[CZ verze RPG comicsu!]
Draconis
[Galerie ikonek]
:: Editorial ::

ABARINSKÝ SRAZ

Msíc se nám pozvolna pehoupl do prosince a je tedy as vyhlásit vítze naší malé ankety... a to je:
Sobota 10.12.2016 :-))

Abarinský sraz se tedy bude konat i letos v Pardubicích (hlas lidu promluvil).
Ti, kdo pijdou se srazí v 18 hodin v salónku restaurace Podkova, kde s námi poítají ;-).

Adresa Podkovy najdete zde: http://www.pension-podkova.cz/kde-nas-najdete.php.
(Nenechte se zmást tím, e toto zaízení zárove funguje i jako penzion.

Pro mimopardubické je tu monost /kapacitn omezená/ pespat u Mirelaridon a Peepy.
Pípadn pokud nkdo dorazí dív, nebo se bude chtít sejít dív, je mono dorazit k nim na adresu Havlíkova 1960, Pardubice.
Pokecat, zahrát deskovky...

Je monost dorazit u na obd - to však Mirelaridon hlásit pedem, a zajistí dostatek krm :-D

Telefon na Mirelaridon je stále stejný 777014553, tedy v pípad nejasností i dotaz klidn volejte, pište...

A pro zajímavost: Aktuáln v Pardubicích pobývají korunovaní klenoty a je tedy moné dojít hodit na n oko, kdyby ml nkdo zájem. Pípadn je moné zaadit procházku po okolí... zkrátka dle zájmu.

:: Nejnovj lnky ::
Zde je finle. Ob sti jsem uloil hned po sob take je tu pravdpodobnost e tahle vyjde ped estkou a za to se omlouvm. Jinak dkuji vem kte tuto "sgu" doetli a do konce :) Snad se brzy uvidme u njak nov povdky.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 11.10.2016, ten: 86, diskuse: 0]


Pedposledn st. Posledn bude mrn odlin a pijde brzy jeliko byla s pedposledn napsna narz.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 11.10.2016, ten: 87, diskuse: 0]


Krtk povdka zasazen do historie nov zaloen stejnojmenn jeskyn.

[autor: .Sinthoras., kategorie: Prza, datum: 10.10.2016, ten: 108, diskuse: 0]


Zamvme pr postavm jeliko konec u je skoro zde!

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 24.9.2016, ten: 117, diskuse: 0]


tvrt st. Zde nastal men problm e urit pase chybly a j byl nucen je doplovat z pamti ale myslm si e se mi povedlo to doplnit co nejpesnji to lo..

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 17.9.2016, ten: 130, diskuse: 0]


Vzpomnla jsem si na pr starch kousk, co jet stoj za zveejnn, take ne se dostanu k psan novch vc, mu vm sem zatm nco hodit. ;) Tenhle kousek je pt let star, psala jsem ho ve kole na zadn "report". A jako byste m neznali... :D Fiktivn report fiktivnch postav z fiktivnho msta o fiktivn udlosti. :D Kdo chce lett raketoplnem?

[autor: d3stiny, kategorie: Prza, datum: 12.9.2016, ten: 134, diskuse: 0]


Je po lete a tak som si povedal, e by sa patrilo zase troku pohn s prbehom. Ak sa teda ete stle njdu zujemcovia o vlet na jedin prirodzen satelit Zeme, expresn spoj do Lunar City je pristaven na doletovej brne osem;-)

[autor: MaD, kategorie: Prza, datum: 9.9.2016, ten: 15597, diskuse: 1]


Po krat dob nov st.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 6.9.2016, ten: 133, diskuse: 0]


ano, takov mal nvrat marnotratn dcery... nejsp neekejte velk comeback, na to se mi peci jen nedostv pln asu, inspirace a sly, ale tak aspo nco, ne? navc jsem si ekla, pro neudlat Melkerovi radost. ;) (a neodpoinout si na chvli od starost kolem veden jeskyn, abych se do toho mohla pak zase pustit) a nebojte, tentokrt je to krtk. ;)

[autor: d3stiny, kategorie: Prza, datum: 2.9.2016, ten: 137, diskuse: 0]


Po del pauze je zde druh st.

[autor: AlaCz, kategorie: Prza, datum: 25.8.2016, ten: 163, diskuse: 0]


:: novinky ::
Pedvnon sraz - aktualizace

Zsti test, zsti upozornn, e Mirelaridion aktualizovala info ke srazu. ;) konat se bude 10.12., od 18:00 v penzionu Podkova v Pardubcch, vce viz pslun frko.
(pokus druh a spn, dky, e jste show sledovali s nmi! :D)

d3stiny
Prosincov abarinsk kalend

Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na posledn msc v roce ajdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

Margit
Listopadov abarinsk kalend

Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na msc padajcho list ajdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

MargitAbarinsk ped/vnon sraz


Ptel her a pznivci zbavy. Zkrtka cel Abarinsk lide. Mirelaridon si vyhrnula rukvy a pustila se s vervou sob vlastn do jedn takov Aba tradice. Urit by to nemlo uniknout va pozornosti!

Doporuuji udlat si trochu asu a podvat se do frka, kde se cel zleitost probr. A pochopiteln se k n i vyjdit.

upite presto

Dky za v nzor.

MelkerHlasovn jen 2016

Prvn podzimn dny jsou za nmi.
Proda maluje pestrou paletou a vude kolem se sklz roda. I v lncch se urodilo. Pravda, minul msc byl silnj, ale ani tento to nen k zahozen.

Spousta z ns si nala chvli k tomu usednout a pest si ta dlka z per houevnatch autor a j jsem za to ze srdce rd! Jen doufm, e nebudeme neten a tentokrt rozdlme vce hlas.

Podrobnj info. naleznete jako vdy v sekci lnky a ti z vs, kte u mte ve vem jasno, mete rovnou hlasovat.

Tak nezapomete.

Melkerjnov abarinsk kalend
jen 2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na msc je najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

MargitHlasy pro ziov lnky


Sajtno Abarinsk!

Dv majzla, konec Z je vilkaj v dohlednu.
Napucuj augliska a kk doklapat do hantecu vo lncch, kde se hk vo tem, kter psavec to tento msc narajbil nejlp.
Vce nande hen tuna.

MelkerZijov abarinsk kalend
6.9.2016


(Ponkud opodn) Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na prvn podzimn msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.


Hvzdy...

V akademii Velkho Stbrovlka pro vjimen nadan bylo runo. Byl prvn koln den... Vybalovalo se a v pl dvanct se mlo konat slavnostn zahjen.

Studenti se u se sbhali do Velkho slu. Bylo jedno, kolikrt se v nm lovk ocitnul. Ty kobaltov modr stny a zlat relify vdycky dokzaly vyrazit dech. Mezi neoblbenj vjevy nejsp patila vprava Draho krle a Poutnk, kter dajn jedinou minc zavinil pd cel jedn e.

editel akademie jen mvnul rukou a dvee slu se zavely. Nadeel okamik, na kter vichni ekali...A tady se musme vrtit do reality. Lto se s nmi ji rozlouilo. Rdi bychom dnes udlili nkolik hvzd hrm, kte si je svou aktivitou ve vodch Abarinskch, zaslou. Nkte za sv hrsk schopnosti, jin za veden asnch dobrodrustv (a samozejm jsou i tac, kte se sna piloit ruku k dlu a podlej se na chodu Abarinu). Seznam pidlench hvzd najdete zde

Samozejm jste to pedevm vy hri, kte nm pomhaj s udlenm tohoto ocenn pro ostatn a tak bychom Vm rdi pipomnli, abyste navrhovali dal hre, kte si za svou snahu zaslou ocenit hvzdou a zazit tak na Abarinskm nebi. Nvrhy pat sem

AT


Srpnov abarinsk kalend
1.8.2016


Abarinsk kalend pro vai pracovn plochu na druh przdninov msc najdete zde, v irokohlm rozlien pak zde.

Margit
www.ABARIN.cz Dra Doup online

© 2002 - 2014 Abarin.cz, all rights reserved.
Za obsah pspvk zodpovd zadavatel, ne redakce, i administrtor portlu www.Abarin.cz
Dra doup, DrD a ALTAR jsou zapsan ochrann znmky nakladatelstv ALTAR


Website Security Test